Garman & Worse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 1981
188 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205006706

Garman & Worse

Skoleutgave

Pris 179,00

Garman & Worse, som ble utgitt første gang i 1880, er en roman med et mylder av temaer og skarpe portretter av mennesker og miljøer. Fremstillingen samler seg om det gamle garmanske handelhus. Det er Kiellands egen familie som er forbildet: «ligefrem Kielland & Søn, omdigtet og forvrængt efter bedste Evne», for å bruke dikterens egne ord. Med ømhet og beundring, med humor og mild ironi skildrer han slektens forskjellige medlemmer, det åndelige og sosiale miljø de lever i, festene, arbeidet, og ikke minst samfunnet som omgir dem. Den sosiale satire spiller en viktig rolle. Kielland angriper «grossererstanden» og embetsmennene, og i særlig grad prestene, som gjør kristendommen til et ledd i de rikes hersketeknikk.