Bla i Produksjon og tjenester, TIF

Her kan du bla i hele boka Produksjon og tjenester, TIF.

Gjør deg kjent med TIF-serien 2020

Fra august er det nytt navn på utdanningsprogrammet:
Vg1 Teknologi- og industrifag.

Her forklarer vi nærmere innholdet i TIF-serien. Vi viser hva som er nytt i TIF-serien i forhold til nye læreplaner og Fagfornyelsen. Noen av kompetansemålene blir kommentert spesielt.

Om Tip-serien

TIF-serien trekker tråden mellom yrkesteori, verksted og arbeidsliv

 • Yrkesteori og praktiske oppgaver knyttes sammen
 • Sammenheng og helhet i faget motiverer elevene til å arbeide med fagstoffet
 • Tverrfaglige opplegg utvikler praktiske ferdigheter og gir faglig innsikt
 • Grunnleggende kompetanse inn i en ny tid med vekt på en bærekraftig utvikling

Første boka, Produksjon og tjenester, kommer til skolestart.  
Konstruksjons- og styringsteknikk og Produktivitet og kvalitetsstyring kommer september/oktober.

Omslag TIF-serien

Nå kan du se eksempler fra TIF-serien!

Her kan du se eksempel-sider fra boka Produksjon og tjenester. Du får se et utdrag fra de nye temasidene, hvordan et nytt kapittel starter, refleksjon, oppgaver, oppsummering og repetisjon.

Produksjon og tjenester utdrag

Omslag TIF Systemer og tjenester

Læremidler

Ja takk, jeg ønsker å vurdere TIF-serien!

Her kan du melde din interesse for vurdering av de nye utgavene av TIF-serien, tilpasset den nye læreplanen.

Gå til vurderingsskjema

Ja takk, jeg ønsker å vurdere TIP-serien!

Temasider er nytt i TIF-serien!

Innledningsvis i boka Produksjon og tjenester er det temasider som elevene kan arbeide med i oppstarten av et nytt skoleår. Temaene er tverrfaglige og aktuelle for alle de tre programfagene på Vg1.
Når elevene arbeider med temaene,

 • får de en kort innføring i viktige temaer i læreplanen
 • lærer de sentrale begreper
 • løser de oppgaver med refleksjon
 • utvikler de kunnskaper og varig forståelse av begreper

Temaene er: Kildesortering og avfallshåndtering, HMS – Helse, miljø og sikkerhet, Partene i arbeidslivet, Logistikk i produksjonen, Kvalitetsstyring i bedriften, Teknologifagene i framtiden.

Temasider er nytt i TIP-serien!

Kjerneelementer og Innhold

Se innholdsfortegnelse til alle 3 bøkene, foreløpig utkast:

innhold_TIPserien april 2020

Produksjon og tjenester
Kjerneelementer: HMS, Teknologi, Produksjon og dokumentasjon, Samhandling
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling

Konstruksjons- og styringsteknikk
Kjerneelementer: HMS, Teknologi, Produksjon og dokumentasjon

Produktivitet og kvalitetsstyring
Kjerneelementer: HMS, Produksjon og dokumentasjon, Teknologi, Samhandling
Tverrfaglige temaer: Folkehelse og livsmestring, Bærekraftig utvikling

Kjerneelementer og Innhold

Smartbok og Skolestudio

TIF-serien 2020 vil også foreligge som Smartbok, som tidligere. I tillegg vil det komme ekstra ressurser for elev og lærer i Skolestudio/Ressursbanken etter hvert. Mer informasjon om dette kommer. Dette gjør undervisningen mer variert, det aktiviserer elevene og skaper engasjement. Men du finner også mye stoff i den eksisterende ressursbanken for TIP fra 2012.

Gå til TIP Ressursbank 2012 Elev

Gå til TIP Ressursbank 2012 Lærer

Smartbok og Skolestudio

Som nyhetsbrevabonnent vil du blant annet motta

 • undervisningsopplegg og tips
 • oppdateringer om fagfornyelsen
 • kursinvitasjoner

Registrer deg her

Hold deg oppdatert

Forfattere

Eyolf Herø

Eyolf Herø har fagbrev i mekanikerfaget og maskinarbeiderfaget fra Bergen mekaniske verksteder. Han har lang erfaring som lærer, hovedlærer og avdelingsleder innen mekaniske fag ved Åsane videregående skole i Bergen, og har deltatt i utredninger vedr. lærerutdanning innenfor yrkesfag og læreplangrupper.

Johnny Hansen

Johnny Hansen Mekaniker og pedagog. Fagbrev som Maskinarbeider og Industrimekaniker. Han har vært ansatt som lærer i Vest Agder Fylkeskommune siden 1981, og er nå pensjonert lærer fra Eilert Sundt videregående skole.

Jørn Kenneth Andersen

Jørn Kenneth Andersen Utdannet på NKI ingeniørskole Bil- og motorteknisk linje, pedagog og adjunkt. Lærer ved Tryggheim Forus videregående skole i Sandnes. Han har også fagbrev som platearbeider og har en allsidig yrkesfaglig bakgrunn innenfor mekanisk industri.

Rolf Rønning

Rolf Rønning

Rolf Rønning har yrkesfaglig bakgrunn med fagbrev innen mekaniske fag. Han har videreutdanning innen miljøfag og yrkespedagogisk utviklingsarbeid. Rolf har jobbet som lærer ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal, Vårtun skole i Levanger og er i dag lærer ved NTNU i Trondheim, yrkesfaglærerutdanningen.

Rune Frestad

Rune Frestad

Rune Frestad har jobbet i videregående skole siden 2001 som faglærer på TIP og avdelingsleder TIP/Elektrofag. Har siden 2004 også jobbet på Universitetet i Stavanger som faglærer i spesiell yrkesdidaktikk (PPU) for TIP Han har yrkesfaglig bakgrunn med fagbrev fra 1990.

Rune Mathisen

Rune Mathisen

Rune Mathisen  Lærer i kjemiprosessfag ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien. Han er også fagredaktør for TIP på Nasjonal digital læringsarena (NDLA). Han er utdannet sivilingeniør og pedagog.