Om God helse-serien

Her kan du bli kjent med God helse-serien som kom i ny utgave i 2021.

God helse-serien

Hvert kapittel starter med et tankekart som knytter innholdet i kapitlet til kjerneelementer og tverrfaglige temaer. Kapitlene avsluttes med oppgavetypen "Se sammenhenger", som består av et eksempel og oppgaver. Her kan elevene øve seg i å se forbindelser til andre kompetansemål i samme eller andre programfag. Det bidrar til dybdelæring.

Vg3-temaene vil bli dekket i mange kapitler og ha egne oppgaver til slutt i kapitlet.

Serien består av fire bøker:

Helse 1 og 2 fordeler kompetansemål i Vg2- og Vg3-læreplanene mellom seg:

Helse 2
Omhandler disse kompetansemålene i programfaget helsefremmende arbeid:
H4 Sykdommer og tiltak
H5 Legemidler
H9 Psykiske lidelser og rusmisbruk
H14 Omsorg og pleie ved livets slutt

Kapitlet H4 Sykdommer og tiltak har flere underkapitler, der det første er Grunnleggende sykepleie. De øvrige er inndelt ut fra organsystemene. Underkapitlene starter med 2–4 sider om humanbiologi, presentert med tekst og tegninger på en oversiktlig måte.

Prosedyrer og grunnleggende sykepleie er satt inn der de hører hjemme og er uthevet med raster, slik at det blir lett for elever og lærer å finne fram til stoffet.

Helse 1
Omhandler resten av kompetansemålene i programfaget. Noen kompetansemål er helt nye. I tillegg er det andre, mindre endringer. De «gamle» kapitlene er faglig og pedagogisk oppdatert og framstår som nye både når det gjelder tekst, struktur og design.     

Kommunikasjon
Dekker kompetansemålene i programfaget kommunikasjon og samhandling i læreplanene for Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag.

Yrkesliv
Dekker kompetansemålene i programfaget yrkesliv i helsearbeiderfag i læreplanene for Vg2 og Vg3 Helsearbeiderfag.

God helse

Helsearbeiderfag vg2/vg3

God helse-serien har:

  • En ryddig struktur med ett kapittel per kompetansemål
  • Et stort utvalg av eksempler og refleksjonsspørsmål
  • Gode og enkle ordforklaringer
  • Oppgaver delt inn etter Vg2- og Vg3

Serien består av fire bøker:
Helse 1
Helse 2
Kommunikasjon
Yrkesliv

 

Mer om læreverket God helse