Bi1 i ny utgave våren 2021!

Bi1 er en faglig solid lærebok i biologi som møter Fagfornyelsen med et nytt design, reviderte tekster og figurer, samt oppdaterte oppgavetyper og forsøk.

Læreverket Bi i ny drakt

Tilpasset ny læreplan for fagfornyelsen

I Bi introduseres biologifaget gjennom generelle prinsipper for liv, mangfoldet av arter og ulike livsformer. Livsprosessene er en gjennomgående rød tråd denne nye utgaven, og utvalgte arter blir brukt som eksempler på dette.  

Boken trekker i tillegg frem problemstillinger knyttet til tap av artsmangfoldet og økosystemers funksjon og sårbarhet. Den viser med eksempler at kunnskap om biologi er vårt viktigste verktøy for å bevare livet i naturen også i framtiden.

Elevene får god læringsstøtte i detaljerte figurer med trinnvise forklaringer. I tillegg har boken et rikt utvalg av visualiseringer og fotografier fra den mikroskopiske verden.

Underveis i arbeidet med fagstoffet kan eleven sjekke sine kunnskaper med korte kontrollspørsmål og oppsummeringer av viktige faguttrykk.

----

 

Bi1

Biologi

Bi1 er en faglig solid lærebok i biologi som møter Fagfornyelsen med et nytt design, reviderte tekster og figurer, samt oppdaterte oppgavetyper og forsøk.

Les mer om Bi

Bi 1