5 grunner til å velge Bi

Skal skolen din velge nye læremidler for biologi på videregående? Lurer du på hva du skal velge? Bi er en faglig solid lærebok i biologi som møter Fagfornyelsen med et nytt design, reviderte tekster og figurer, samt oppdaterte oppgavetyper og forsøk. Her får du fem grunner til hvorfor du bør velge Bi!

1. De syv livsprosessene – en rød tråd

Biologifaget introduseres gjennom generelle prinsipper for liv, mangfoldet av arter og ulike encellede og flercellede livsformer. De syv livsprosessene er en gjennomgående rød tråd i boken, og utvalgte arter blir brukt som eksempler på dette. 

Shutterstock 609086588 1 Preview

Bi

Biologi Vg2/Vg3 SF

Bi er et faglig solid læreverk i biologi som møter Fagfornyelsen med nytt design, reviderte tekster og oppdaterte oppgavetyper og forsøk. Bøkene gir faglig oversikt og viser sammenhenger, samtidig som den utvikler en dypere forståelse av biologiske prosesser. 

 

Les mer

Mockup Bok+Ipad 2021 Kvadrat Bi

2. Variert tekst som skaper refleksjon

Hovedteksten brytes opp med små elementer som inneholder utforskende oppdrag, reflekterende spørsmål og interessante faktaopplysninger. Elementene knytter fagstoffet til praktiske eksempler og hverdagslige fenomener. 

Search 768328 1280

3. Illustrasjoner med gode forklaringer

Elevene får god læringsstøtte i detaljerte figurer med trinnvise forklaringer. I tillegg har boken et rikt utvalg av visualiseringer og fotografier fra den mikroskopiske verden. 

Shutterstock 1417926962 Preview

4. Mange ulike oppgavetyper

Elevene kan underveis i teksten ta en rask sjekk av ny kunnskap med kontrollspørsmål og oppsummering av sentrale begreper. Etter hvert kapittel er det en samling oppgaver og aktiviteter som bidrar til samarbeid, diskusjon og kritisk tenkning. 

Shutterstock 124814620

5. Stort utvalg av praktiske forsøk

På Bokstøtten i Skolestudio har boken et bredt spekter av forsøk og feltarbeid som viser at biologi også er et praktisk fag, og at det er nært knyttet til de andre realfagene.

Shutterstock 427035307 Preview