Illustrasjonsbilde Bi1 Læringsstøtte

Gir god læringsstøtte og går i dybden

Bi1 går i dybden på grunnleggende prosesser gjennom detaljerte illustrasjoner og trinnvise forklaringer.

Illustrasjonsbilde Bi1 Begrepsforståelse

Skaper begrepsforståelse

Bi1 varierer teksten med utforskende elementer og oppgavetyper som øver begrepsforståelse, kritisk tenkning og dybdelæring.

Illustrasjonsbilde Bi1 Utforsking

Stimulerer utforsking og aktiv læring

Bi1 inneholder et bredt spekter av praktiske forsøk og aktiviteter med gode veiledninger.

5 grunner til å velge Bi

Skal skolen din velge nye læremidler for biologi på videregående? Lurer du på hva du skal velge?

Bi er en faglig solid lærebok i biologi som møter Fagfornyelsen med et nytt design, reviderte tekster og figurer, samt oppdaterte oppgavetyper og forsøk.

Vi gir deg fem grunner til hvorfor du bør velge Bi!

5 grunner til å velge Bi

Binyutgave

Trykte og digitale læremidler

Realfagsbrosjyre

Få oversikt over realfagsnyhetene

Her kan du bla i vår brosjyre for læreverk i realfag for videregående skole.

Bla i brosjyren

 

I dette webinaropptaket blir du bedre kjent med nye Bi

Forfattere

Heidi Kristine Grønlien

Heidi Kristine Grønlien

Heidi Kristine Grønlien er utdannet dr. scient i fysiologi ved Universitetet i Oslo. Hennes spesialområde er inter- og intracellulær kommunikasjon. Hun jobber som førsteamanuensis og merittert underviser ved Høgskolen i Østfold, sykepleierutdanningen. Hun har undervisningserfaring fra grunnskolen, videregående skole og høgskole/universitet, og har gjennom mange år arbeidet med undervisningskvalitet. Heidi Kristine er forfatter på Bi1, Bi2 og Gyldendals ord- og faguttrykk i biologi.

Cato Tandberg

Cato Tandberg

Cato Tandberg er utdannet cand. scient i molekylærbiologi ved Universitetet i Oslo. Hans spesialområde er kjemiske og fysiske prosesser i organismer. Han jobber som førstelektor ved Høyskolen Innlandet, lærerutdanningene. Han har bred undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole, høgskole/universitet gjennom faglig og fagdidaktisk arbeid, og han har utarbeidet flere undervisningsopplegg på viten.no og naturfag.no. Cato er forfatter på Bi1, Bi2 og Gyldendals ord- og faguttrykk i biologi. Han er også forfatter på Biologi for lærere og Biologididaktikk for lærere som er skrevet for biologiundervisning i grunnskolelærerutdanningen.

Kristin Glørstad Tsigaridas

Kristin Glørstad Tsigaridas

Kristin Glørstad Tsigaridas er utdannet cand. scient. i marinbiologi ved Universitetet i Oslo. Hun jobber som lektor og fagleder ved Ullern vgs. Hun har lang og bred erfaring fra skolen og har jobbet både i ungdomskolen og videregående skole, som lærer, fagleder og avdelingsleder. I tillegg er hun ansatt ved Skolelaboratoriet for biologi ved Universitetet der hun blant annet jobber med lektorutdannelsen. Kristins spesialområde er fagdidaktikk. Hun er forfatter på Bi1 og Bi2.