5 grunner til å velge Bi

Skal skolen din velge nye læremidler for biologi på videregående? Lurer du på hva du skal velge?

Bi er en faglig solid lærebok i biologi som møter Fagfornyelsen med et nytt design, reviderte tekster og figurer, samt oppdaterte oppgavetyper og forsøk.

Vi gir deg fem grunner til hvorfor du bør velge Bi!

5 grunner til å velge Bi

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Bi?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du få tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle våre bøker. Tilgangen gir deg gratis digital visning av boka i 60 dager. 

Få tilgang nå

Ønsker du å vurdere våre digitale produkter gjør du det enkelt ved å aktivere en prøvelisens inne i Skolestudio. 

Gå til Skolestudio


Digitale presentasjoner og opptak fra webinar

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere Bi. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer ulike deler læreverket. 

Gå til Gyldendal Fagtid


Digitalt møte?

Ønsker skolen din et digitalt besøk på en planleggingsdag, et avdelingsmøte eller et fagnettverksmøte?

Forfattere og redaktør inviterer gjerne til et digitalt møte med deg og dine kolleger, i Teams eller Zoom. Skriv gjerne noe om hva dere ønsker i henvendelsen.

Ta kontakt

Realfagsbrosjyre

for videregående skole

Få oversikt over realfagsnyhetene. Her kan du bla i vår brosjyre for læreverk i realfag for videregående skole.

Bla i brosjyren

 

Forfattere

Heidi Kristine Grønlien

Heidi Kristine Grønlien

Heidi Kristine Grønlien er utdannet dr. scient i fysiologi ved Universitetet i Oslo. Hennes spesialområde er inter- og intracellulær kommunikasjon. Hun jobber som førsteamanuensis og merittert underviser ved Høgskolen i Østfold, sykepleierutdanningen. Hun har undervisningserfaring fra grunnskolen, videregående skole og høgskole/universitet, og har gjennom mange år arbeidet med undervisningskvalitet. Heidi Kristine er forfatter på Bi1, Bi2 og Gyldendals ord- og faguttrykk i biologi.

Cato Tandberg

Cato Tandberg

Cato Tandberg er utdannet cand. scient i molekylærbiologi ved Universitetet i Oslo.

Hans spesialområde er kjemiske og fysiske prosesser i organismer. Han jobber som førstelektor ved Høyskolen Innlandet, lærerutdanningene. Han har bred undervisningserfaring fra grunnskole, videregående skole, høgskole/universitet gjennom faglig og fagdidaktisk arbeid, og han har utarbeidet flere undervisningsopplegg på viten.no og naturfag.no. Cato er forfatter på Bi1, Bi2 og Gyldendals ord- og faguttrykk i biologi. Han er også forfatter på Biologi for lærere og Biologididaktikk for lærere som er skrevet for biologiundervisning i grunnskolelærerutdanningen. 

Kristin Glørstad Tsigaridas

Kristin Glørstad Tsigaridas

Kristin Glørstad Tsigaridas er utdannet cand. scient. i marinbiologi ved Universitetet i Oslo. Hun jobber som lektor og fagleder ved Ullern vgs. Hun har lang og bred erfaring fra skolen og har jobbet både i ungdomskolen og videregående skole, som lærer, fagleder og avdelingsleder. I tillegg er hun ansatt ved Skolelaboratoriet for biologi ved Universitetet der hun blant annet jobber med lektorutdannelsen. Kristins spesialområde er fagdidaktikk. Hun er forfatter på Bi1 og Bi2.