Saltos Bokhylle

Leseglede, mestringsfølelse og motivasjon

Saltos Bokhylle er en serie nivådelte lesehefter for 1.–4. trinn, skrevet av norske forfattere.

Tekstene i Saltos bokhylle egner seg både til lystlesing og som en del av et undervisningsopplegg. Intensjonen med bokhylla er å gi elevene tilgang til gode, spennende, meningsfylte og varierte tekster som skaper mestring og leseglede. Tekstene oppøver språklige ferdigheter og språklig bevissthet på veien til å bli en god leser.

I bokhylla møter elevene spenningsbøker, bøker som handler om dyr, planter og trær fortalt på en slik måte at barns interesse, forundring og fascinasjon for naturen og miljøet blir vekket. Flere av bøkene handler om opplevelser og relasjoner som skolebarn kjenner seg igjen i. Heftene er trinnuavhengige og brukes ut fra elevenes lesenivå.

Saltos Bokhylle

I alle bøkene finnes oppgaver til tekstene. Disse spørsmålene egner seg som muntlig oppsummering eller som en skriftlig oppgave etter at eleven har lest ferdig heftet. Gjennom disse oppgavene får elevene testet sin leseforståelse.

Bokhylla passer godt til individuell lesing, veiledet lesing eller til felles i klassen. Serien er en del av læreverket Salto og har tilknytning til temaer i elevboka, men kan like gjerne brukes uavhengig av læreverket.

Btr

Digital utgave av Saltos bokhylle nivå 1–4 finner du i Salaby og i Gyldendals Skolebibliotek i Skolestudio.

Se alle bøkene

Les mer om Gyldendals Skolebibliotek