Revidert I Traad Med Fagfornyelsen

Revidert i tråd med fagfornyelsen

I ny utgave er det lagt større vekt på utforskende tilnærming, kritisk tenkning, kreativitet og tekster som aktualiserer de tverrfaglige temaene.

Tverrfaglige Temaer

Tverrfaglige temaer

I Salto møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell barnelitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Dybdelaering Og Progresjon

Dybdelæring og progresjon

I Salto får elevene samarbeide, utforske og gå i dybden av samme tema ut fra ulike innfallsvinkler. En tydelig progresjon sikrer dybdelæring.

Utgivelser til LK20

  1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn  5. trinn 6. trinn 7. trinn
Bøker 2022   2022
Skolestudio
Smart Vurdering   -  - -

        

Komplett oversikt over utgivelser

Læreverk Mockup Salto (1)

Trykte og digitale læremidler

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid

 

Kurskalender

Bli bedre kjent med Salto

Salto i Fagfornyelsen

Hva blir nytt i norskundervisningen?

Det blir mer fokus på den aktive eleven, lek og utforskende arbeid. Språket skal være et utgangspunkt for å tenke, kommunisere og lære. Felles opplevelser i klasserommet har alltid vært viktig i Salto, og vi er glade for at dette blir trukket frem i fagfornyelsen.

Les mer

Læreverk Mockup Salto (1)

Salto Smart Vurdering

Enklere vurdering, bedre oppfølging

Frigjør tid og få bedre oversikt med digitale norskprøver. Etter gjennomførte prøver får læreren umiddelbart oversikt over klassens og elevens resultater, i tillegg til detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Les mer

Gyldendal Teigar Barn DSC 1566 Lowres

Salto i Skolestudio

Et digitalt læringsmiljø

Salto er en del av Skolestudio. Spennvidden og omfanget av innhold i Skolestudio  er stort. Men, det skal bli enda større. Til skolestart 2021 skal alle fag på alle trinn i grunnskolen finne sin plass i Skolestudio. Med andre ord, da har du alt du trenger på ett sted.

Les mer

Salto I Skolestudio

Forfattere

Soufia Aslam

Soufia Aslam

Soufia Aslam er allmennlærer med mange års undervisningserfaring i grunnskolen. Hun har bred kompetanse innen vurdering for læring, både fra egen praksis og som kursholder.

Kari Kolbjørnsen Bjerke

Kari Kolbjørnsen Bjerke

Kari Kolbjørnsen Bjerke er utdannet allmennlærer, og er spesialpedagog med master i Læring og tilpasset opplæring og Utdanningsledelse. Kari jobber nå som enhetsleder for Grunnskoleavdelingen i Bærum kommune.

Ane Bjøndal

Ane Bjøndal

Ane Bjøndal er lektor med mastergrad i Lesing og skriving. Hun har over 20 års undervisningserfaring fra barneskolen, både som lese- og skriveveileder og som kontaktlærer.

Gaute Brovold

Gaute Brovold

Gaute Brovold er adjunkt med videreutdanning i norsk og pedagogikk. Han har undervist på mellomtrinnet i over 10 år og jobber i dag som skoleleder på Grønli skole.

Marit Aars Eide

Marit Aars Eide

Marit Aars Eide er allmennlærer med undervisningserfaring fra 1.–10. trinn. Hun har videreutdanning i Lesing 1+2, og master i Lesing og skriving i skolen. Marit er ressurslærer i lese- og skriveopplæringen.

Lisbeth Elvebakk

Lisbeth Elvebakk

Lisbeth Elvebakk underviser i norsk ved HiOA, grunnskolelærerutdanningen. Lisbeth har hovedfag i nordisk språk og litteratur, og har også jobbet i videregående skole i 11 år.

Siw Monica Fjeld

Siw Monica Fjeld

Siw Monica Fjeld har jobbet som allmennlærer siden 2001. Hun har undervisningserfaring fra 1.–7. trinn, med hovedvekt på lese- og skriveopplæring. Siw Monica er også barnebokforfatter.

Astrid Granly

Astrid Granly

Astrid Granly er utdannet allmennlærer, og har master i nordisk språk. Hun har lang og variert undervisningserfaring, og er i dag doktorgradsstipendiat ved HiH.

Pål Lundberg

Pål Lundberg

Pål Lundberg har lang erfaring som norsklærer på ungdoms-trinnet. Han underviser i norsk på grunnskolelærerutdanninga og videreutdanningskurs ved HiOA, og holder kurs og foredrag om skriving som grunnleggende ferdighet og nynorskdidaktikk.

Mette Oftedal  Pedersen

Mette Oftedal Pedersen

Mette Oftedal Pedersen er allmennlærer med over 25 års erfaring fra 1.-7.trinn, og er i dag lese- og skriveveileder og kontaktlærer på 5.–7. trinn. Mette har en master i Lesing og skriving i skolen og mellomfag i drama- og teaterkommunikasjon.

Linn T. Sunne

Linn T. Sunne

Feirer 20-årsjubileum som forfatter i 2020.

Linn T. Sunne (f. 1971) er en populær og prisvinnende barne- og ungdomsbokforfatter. Hun er allmennlærer og bibliotekar, og arbeider i dag som rådgiver ved Innlandet fylkesbibliotek. Hun debuterte som forfatter i 2000 og skriver bøker på nynorsk og bokmål. Hun har skrevet bildebøker, lettleste grøssere, barnekrim, ungdomsromaner, en serie biografier om kvinnelige herskere, og har vært medforfatter av norskverkene Agora og Salto. 

I 2007 vant hun Brageprisen i klassen for Barne- og ungdomsbøker for «Happy». I 2012 mottok hun Brageprisen på nytt, for ungdomsboka «Lille Ekorn». Samme år ble hun tildelt Skolebibliotekarforeningens litteraturpris. Linn T. Sunne er bosatt på Dokka der hun også er varaordfører. 

 

Utgivelser på Gyldendal Norsk Forlag

Enkekeiserinnen Cixi (2020)

Kleopatra (2019)

Bursdagsønsket (2019)
Katarina den store (2018)
Margrete 1. (2017)
Elizabeth 1. (2016)
Lett lykkelig (2016)
Medforfatter på norskverket Agora for 6. og 7. klassetrinn
Lille ekorn (2012)
Tyven på fjellet. Sommervik 4 (2012)
Kjelleren (2011)
Hundre raketter og ett skudd. Sommervik 3 (2011)
Pistolen (2010)
Venner og uvenner. Sommervik 2 (2010)
Mystiske gjester. Sommervik 1 (2009)
Størst (2006)
Min venn himmelen (2005)

Ingvill Krogstad  Svanes

Ingvill Krogstad Svanes

Ingvill Krogstad Svanes er allmennlærer med doktorgrad i norskdidaktikk. Hun er tidligere lærer på barnetrinnet og er nå ansatt på OsloMet der hun underviser lærerstudenter i grunnleggende lese- og skriveopplæring.

Marianne Teigen

Marianne Teigen

Marianne Teigen er lektor med mastergrad i norskdidaktikk og idrett. Hun har i flere år vært ansatt som høyskolelektor i norsk og idrett ved lærerutdanningen på USN. Nå arbeider hun som lærer på Stenseth skole i Nedre-Eiker. 

Anne Kristine Øgreid

Anne Kristine Øgreid

Anne Kristine Øgreid underviser i norsk og norskdidaktikk ved OsloMet, grunnskolelærerutdanningen. Øgreid har lang erfaring både som lærer og kursholder i grunnskolen. Hun er også lærebokforfatter og har gitt ut flere læreverk om lesing og skriving for elever på barne- og ungdomstrinnet og norskverk for videregående skole.