Dette er Min norsk

Min norsk fokuserer blant annet på en praksisnær og arbeidsrettet norskopplæring, en tilpasset og fleksibel opplæring og sammenhengen mellom språklæring og identitetsutvikling.

Praksisnær og arbeidsrettet

Min norsk tar utgangspunkt i relevante kommunikasjonssituasjoner som deltakerne møter i hverdagen og i arbeidslivet, og gir støtte til å ta språket i bruk. Tekstene og oppgavene innbyr til refleksjon, til samtale og til å uttrykke og begrunne egne synspunkter.

Min norsk legger vekt på å gi deltakerne innsikt i det norske samfunnet og på å styrke dem som aktive samfunnsdeltakere. Ulike teksttyper, deriblant en rekke autentiske tekster både fra arbeidsplasser og dagliglivet, gir deltakerne trening i å lese og forstå tekster i ulike sjangre - en nøkkel til å delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

Tilpasset og fleksibel

Min norsk er bygd opp tematisk, og som lærer kan du velge temaer i den rekkefølgen som passer for dine deltakere. På nivå A1-A2 er temaene og persongalleriet de samme i bøkene for spor 1-2 og spor 2-3, og ressursene kan derfor fint brukes på tvers.

Læring og identitetsutvikling

Min norsk legger vekt på sammenhengen mellom språklæring og identitetsutvikling. Språklæringen ses i tett sammenheng med hvem innlærerne er, og hvem de jobber for å bli i framtiden.

Et viktig mål er også å gjøre deltakerne bevisst på sin egen kompetanse og utvikling. Arbeidsbøkene legger vekt på å gi deltakerne trening i å bruke ulike læringsstrategier, blant annet gjennom egne oppgaver på slutten av hvert tema. Dette fokuset bidrar til at deltakerne kan fortsette å lære gjennom å bli bevisst på sin egen læring, ikke bare på skolen, men også i arbeidslivet og på andre arenaer i hverdagen.

Relaterte artikler

Min norsk B1 tekstbok

Min norsk B1 tekstbok

Forfatterne av Min norsk B1 tekstbok, Thuy Thanh Pham og Erik Størdal Rygge, har svart på hva de har lagt vekt på i...