Senit

Senit bygger naturfaglig kunnskap og forståelse, og knytter faget til hverdagsopplevelser, yrkeslivet, nyere forskning og aktuelle samfunnsspørsmål.

Senit består av lærebøker for både studieforberedende og yrkesfag. Det er egne bøker til hvert programfag på yrkesfag. 

 

Skaper forståelse, viser sammenhenger og gir oversikt

I hovedteksten finner du de faglige forklaringene forklart på en enkel og mest mulig direkte måte. Teksten i blå klammer knytter det faglige opp mot hverdagsopplevelser, nyere forskning og aktuelle samfunnsspørsmål. Temasidene hjelper elevene å se sammenhenger fra flere områder innenfor naturfag.

Oppgaver og aktiviteter skaper samarbeid og diskusjon

Varierte aktiviteter med utforskende arbeidsmåter skaper motivasjon og fagforståelse. Forslagene til samarbeids- og diskusjonsoppgaver gir lærelyst og engasjement. Lese- og skriveoppgaver hjelper elevene til å tolke og forstå naturvitenskapelige tekster. Varierte oppgavetyper gir gode muligheter for differensiering.

Utforskende spørsmål og oppgaver i fagteksten skaper undring og relevans

Praktisk arbeid er en viktig del av faget naturfag. Senit har flere ulike forsøk og aktiviteter - korte og lange, enkle og mer krevende, styrte og åpne. Forsøkene er nært knyttet til elevenes hverdag, og kan gjennomføres med enkelt labutstyr. Elevene lærer praktisk bruk av koding, med microbit som verktøy. Kursene bak i boka gir konkrete tips og råd i viktige ferdighet i naturfaget.