5 grunner til å velge Appell

Skal skolen din velge nye læremidler for norsk SF på videregående? Lurer du på hva du skal velge? Appell er et nytt læreverk, tilpasset den nye læreplanen. Denne våren kommer Appell med en fellesbok for Vg2/Vg3. Her får du fem grunner til hvorfor du bør velge Appell!

Å vite hva som skiller alle de ulike læreverkene fra hverandre, kan være en utfordring når man skal velge nye læremidler. Vi håper denne listen kan gjøre deg nysgjerrig på vårt læreverk, Appell, og gi deg noen gode grunner til hvorfor du bør velge nettopp dette norskverket for deg og dine elever.

1. Appell gjenspeiler måten du jobber med norskfaget på i klasserommet 

Appell har en tydelig kobling mellom fagstoff, primærtekster og ferdighetstrening, gode verktøy for elevene når de jobber selvstendig. Appell tilbyr også en rekke didaktiske hjelpemidler for læreren som støtte i undervisningsplanleggingen, og den gjenspeiler de nye grepene i fagfornyelsen med fokus på utforskning, kritisk tenkning og dybdelæring, mens de tverrfaglige temaene dekkes i aktiviteter og tekstutvalg. 

2. Strukturert etter kjerneelementene 

Appell er strukturert etter kjerneelementene for å tydeliggjøre sammenhengen mellom kjerneelementer og kompetansemål. Muntlig og skriftlig tekstskaping dekkes i en egen kursdel. En stor og variert tekstsamling avslutter verket. Hver del i boka innledes med et essay som har til hensikt å aktualisere og gjøre fagstoffet relevant for elevene.  

Mockup Oppslag Bok Vgs Appell 2

3. Fast, men fleksibel kapittelstruktur 

Vi har vektlagt at fagstoffet skal modelleres og aktiveres slik at elevene kan få være aktive og utforskende i egen læringsprosess. Alle kapitlene i Appell følger en fast struktur vi har kalt opplev, forklar det, forstå det og gjør det. Selv om strukturen er fast, er den likevel fleksibel og åpner for flere måter å jobbe med lærestoffet på. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Appell 1

4. Ferdighetstrening i egen kursdel

Kompetansemål som omhandler ferdigheter har vi valgt å skille ut i en egen kursdel for å gjøre dem mest mulig praktiske. Kursene er tenkt som verktøy for elevene når de jobber med tekster i ulike sjangere og utvides med oppgaver digitalt. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Appell 4

5. Fellesutgave for vg2/vg3! 

Med Appell vg2/vg3 ønsker vi å tilby elevene et læreverk som kan følge dem fram til eksamen. Fagstoff er presentert på en kortfattet og oversiktlig måte, slik som i Appell vg1, og boka vil fungere godt som et oppslagsverk for elevene. Teksten står i sentrum i Appell vg2/vg3, og i alle kapitlene er det fokus på sentrale tekster som både blir modellert og aktivisert for elevene. 

Vi mener at en fellesutgave vil åpne for større metodefrihet i faget. Det vil for eksempel være mulig å gå mer i dybden på enkeltemner og se større linjer og sammenhenger. Samtidig organiserer vi stoffet slik at det også er fullt mulig å jobbe med kompetansemålene på hvert trinn slik som de skisseres i læreplanen. 

---

Ønsker du et vurderingseksemplar av Appell Vg2/Vg3? Her kan du bestille ett vurderingseksemplar.

---

Mockup Oppslag Bok Vgs Appell 3