Norsk SF Vg1/Vg2/Vg3

5 grunner til å velge Appell

Bestill vurderingseksemplar

Appell er et læreverk for norsk SF på videregående, skrevet og utviklet til LK20. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg. Her har vi samlet fem grunner til hvorfor du bør vurdere og velge Appell!

Fem grunner til å velge Appell:

  1. Læreverket gjenspeiler måten du jobber med norskfaget på i klasserommet
  2. Strukturert etter kjerneelementene i LK20
  3. Fast, men fleksibel kapittelstruktur
  4. Ferdighetstrening i egen kursdel
  5. Fellesutgave for Vg2/Vg3

Appell gjenspeiler måten du jobber med norskfaget på i klasserommet 

Appell har en tydelig kobling mellom fagstoff, primærtekster og ferdighetstrening, gode verktøy for elevene når de jobber selvstendig. Appell tilbyr også en rekke didaktiske hjelpemidler for læreren som støtte i undervisningsplanleggingen, og den gjenspeiler de nye grepene i fagfornyelsen med fokus på utforskning, kritisk tenkning og dybdelæring, mens de tverrfaglige temaene dekkes i aktiviteter og tekstutvalg. 

Strukturert etter kjerneelementene 

Appell er strukturert etter kjerneelementene for å tydeliggjøre sammenhengen mellom kjerneelementer og kompetansemål. Muntlig og skriftlig tekstskaping dekkes i en egen kursdel. En stor og variert tekstsamling avslutter verket. Hver del i boka innledes med et essay som har til hensikt å aktualisere og gjøre fagstoffet relevant for elevene.  

Mockup Oppslag Bok Vgs Appell 2

Fast, men fleksibel kapittelstruktur 

Vi har vektlagt at fagstoffet skal modelleres og aktiveres slik at elevene kan få være aktive og utforskende i egen læringsprosess. Alle kapitlene i Appell følger en fast struktur vi har kalt opplev, forklar det, forstå det og gjør det. Selv om strukturen er fast, er den likevel fleksibel og åpner for flere måter å jobbe med lærestoffet på. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Appell 1

Ferdighetstrening i egen kursdel

Kompetansemål som omhandler ferdigheter har vi valgt å skille ut i en egen kursdel for å gjøre dem mest mulig praktiske. Kursene er tenkt som verktøy for elevene når de jobber med tekster i ulike sjangere og utvides med oppgaver digitalt. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Appell 4

Fellesutgave for Vg2/Vg3! 

Med Appell vg2/vg3 ønsker vi å tilby elevene et læreverk som kan følge dem fram til eksamen. Fagstoff er presentert på en kortfattet og oversiktlig måte, slik som i Appell vg1, og boka vil fungere godt som et oppslagsverk for elevene. Teksten står i sentrum i Appell vg2/vg3, og i alle kapitlene er det fokus på sentrale tekster som både blir modellert og aktivisert for elevene. 

Vi mener at en fellesutgave vil åpne for større metodefrihet i faget. Det vil for eksempel være mulig å gå mer i dybden på enkeltemner og se større linjer og sammenhenger. Samtidig organiserer vi stoffet slik at det også er fullt mulig å jobbe med kompetansemålene på hvert trinn slik som de skisseres i læreplanen. 

Mockup Oppslag Bok Vgs Appell 3

Dette er Appell

Norsk SF Vg1/Vg2/Vg3

9788205518551 Materie Appellvg1sf LR Side 001

APPELL VG1 er inndelt i tre deler: en teoridel, en stor kursdel og en tekstsamling. Verket har fokus på at fagstoff, ferdighetstrening og tekstarbeid skal knyttes tydelig sammen.

Bestill digitalt vurderingseksemplar

Sider Fra 9788205518568 Materie Appellvg2ogvg3sfbm LR

APPELL VG2/VG3 er en fellesutgave som dekker kompetansemålene for begge årstrinn. Fellesutgaven gir elevene et læreverk som kan følge dem fram til eksamen. Fagstoff er presentert på en kortfattet og oversiktlig måte, slik som i APPELL VG1, og boka vil fungere godt som et oppslagsverk for elevene.

Bestill digitalt vurderingseksemplar

 

APPELL BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet årsplaner, løsningsforslag, lydfiler, arbeidsark, undervisningsfilmer og undervisningsopplegg. Du finner Appell Bokstøtte i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Aktiver gratis tilgang

 

APPELL FAGROM er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Du finner Appell Fagrom i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Gratis prøvetilgang i 30 dager

 

NORSK FERDIGHETER skal trene elevenes norskfaglige ferdigheter. Dette er et øverom som blant annet skal dekke grammatikkoppgaver og kurs for læreverkene i norsk. Norsk Ferdigheter består av 19 ulike temaer fordelt på ferdighetene muntlig, skriftlig, lesing og språk. Du finner Norsk Ferdigheter i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Les mer om Norsk Ferdigheter

Gratis prøvetilgang