Nors YF Vg2

5 grunner til å velge Tett på

Bestill vurderingseksemplar

Tett på er et komplett læreverk i norsk for yrkesfageleven på videregående, revidert i tråd med LK20. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg. 

Fem grunner til å velge Tett på:

  1. Tett på eleven
  2. Tett på læreren
  3. Tett på læreplanen
  4. Tett på det digitale 
  5. Tett på aktuelle kilder

Læreverket som tar yrkesfageleven på alvor

Tett på er læremidlet for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Læreverket følger elevene steg for steg gjennom arbeidet med kompetansemålene, og gjennom deltrening og større kurs utvikles ferdighetene læreplanen krever. 

2018 PAS Gyldendal VGS Kuben HO DSC 8908

Hjelpemidler og veiledning

Tett på gir læreren varierte didaktiske hjelpemidler - praktisk, enkelt og oversiktlig. Ved hjelp av modelltekster, kurs og en omfattende nettressurs med nye funksjoner, blir du som norsklærer på yrkesfag bedre i stand til å veilede elevene i arbeidet.

2018 PAS Gyldendal VGS Kuben TIP DSC 4893

Læreplanen og aktuelle kilder

Tett på er konkret når det gjelder arbeidet med grunnleggende ferdigheter og kompetansemålene, og oppfyller med dette kravene og intensjonene i de reviderte læreplanene.

Med Tett på ønsker vi å bidra til at elevene kan få tett oppfølging i arbeidet med faget. I boka har vi egne kurs der elevene får trene på ferdighetene læreplanen krever.

2018 PAS Gyldendal VGS Kuben BA DSC 8603

Tett på

Norsk YF VG2

Omslag Tett På BM YF 2Utg ISBN 9788205523470 LR Side 1

TETT PÅ er læremidlet for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Les bedre! Skriv bedre! Uttrykk deg bedre muntlig!

Bestill digitalt vurderingseksemplar

 

TETT PÅ BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet årsplaner, løsningsforslag, lydfiler, arbeidsark og undervisningsopplegg. Du finner Tett på Bokstøtte i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Aktiver gratis tilgang

 

TETT PÅ FAGROM er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Du finner Tett på Fagrom i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Gratis prøvetilgang i 30 dager

 

NORSK FERDIGHETER skal trene elevenes norskfaglige ferdigheter. Dette er et øverom som blant annet skal dekke grammatikkoppgaver og kurs for læreverkene i norsk. Norsk Ferdigheter består av 19 ulike temaer fordelt på ferdighetene muntlig, skriftlig, lesing og språk. Du finner Norsk Ferdigheter i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø.

Les mer om Norsk Ferdigheter

Gratis prøvetilgang