Forslag til årsplaner for i naturfag og samfunnsfag 1-7

Denne oversikten er et forslag til årsplan for Refleks 1-7. Årsplanene følger den samme rekkefølgen som kapitlene har i boka og temaene er plassert i Skolestudio. 

Merk: årsplanene for Refleks 5 samfunnsfag og 6. og 7. trinn er fortsatt under arbeid og vi oppdaterer når disse er klare. 

Vi håper forslagene til årsplaner er til hjelp i planleggingen av din undervisning.

1. og 2. trinn naturfag

1. og 2. trinn samfunnsfag

3. og 4. trinn naturfag

3. og 4. trinn samfunnsfag

5.-7. trinn naturfag

Bilde Av Barn Til Portalside