Kontekst (utgitt 2020)

Forslag til treårsløp for ny utgave av læreverket viser ulike læringsforløp som enten kan starte i tekst, et kurs eller et oppdrag, og hvilke deler av lærestoffet som kan være fine å kombinere.

Noen ganger passer det for eksempel best å jobbe med deltrening i et kurs og senere gå videre til et oppdrag der elevene kan anvende det de har arbeidet med i kursene. Andre ganger passer det best å få et oppdrag (del 4) som elevene jobber med i noen uker og utforsker kursene i forbindelse med oppdragene. For å tilpasse og variere, kombiner gjerne disse tre treårsløpene.

Vi håper forslagene under er til hjelp i planleggingen, og at elevene opplever variasjon i læringsprosessene og stadig får mer innsikt i metodene og sammenhengene i faget. 

Nye Kontekst (utgitt 2014)

Bruker du Nye Kontekst, tidligere utgave av læreverket, i undervisningen? Da finner du forslag til trinnspesifikke årsplaner her. Merk at årsplanene følger KL 2006, revidert læreplan 2013.

Ja Takk Jeg Oensker Aa Vurdere