Bli kjent med Salto 5A Elevbok

Den nye læreplanen legger stor vekt på å lære elevene gode strategier for forståelse og læring og kritisk tenkning. Det har vi tatt på alvor i Salto!

I Salto 5 møter elevene fem lesestrategier som de kan bruke før, under og etter lesing: Superblikket, Alt jeg vet, Lesemåte, Tenkestopp og Oppsummering. SALTO-strategiene kan brukes i norsk og på tvers av fag, og vi har derfor laget en fin leseplakat til å henge opp i klasserommet. Du finner plakaten her.

Bruk gjerne lesestrategiene på plakaten til å bli  bedre kjent med Salto 5A Elevbok. Vi har laget noen oppgaver som dere kan ta utgangspunkt i, og som lar elevene øve på blant annet superblikket, alt jeg vet og lesemåte.

Du finner oppgavene her

2016 09