Lesestrategiene SALTO

Lesestrategier er gode verktøy når elevene skal utvikle leseforståelsen sin. 

Lesestrategiene Salto gir elevene trening i å bruke fem strategier som er sentrale for å utvikle leseforståelsen.

  • Superblikket
  • Alt jeg vet
  • Lesemåte
  • Tenkestopp
  • Oppsummering

Elevene blir kjent med strategiene allerede i 1. klasse, da som "Saltos lure leseknep". Strategiene videreføres og videreutvikles på 4.–7. trinn. 

Last ned PDF av lesestrategiene SALTO her: