Norsk 1.–7. trinn

Fem grunner til å velge Salto

Denne saken handler om Gyldendals læreverk i norsk for 1.-7. trinn og tar for seg fem grunner til å velge Salto. 

  1. Lesing, skriving og språk i en felles kontekst
  2. Differensierte tekster og oppgaver på ulike nivå
  3. Lesestrategiene SALTO utvikler leseforståelsen
  4. Saltos egen skriveskole fremmer kreativitet og progresjon
  5. Fleksibilitet og variasjon med Saltos bøker og digitale læremidler

1. Lesing, skriving og språk i en felles kontekst

I Salto 1-7 møter elevene tekster og oppgaver med ulike innfallsvinkler knyttet til det samme temaet. Arbeid med lesing, skriving og språklige emner integreres i hvert kapittel. Dette gir mange muligheter for differensiering, dybdelæring og samhandling.

I et kapittel om personbeskrivelser er for eksempel det språklige emnet adjektiv, og i et kapittel om dikt er det språklige emnet ordstammer, forstavelser og endelser.

Sider Fra Salto3aelevbokbm Side 1Sider Fra Salto3aelevbokbm Side 2

Utdrag fra Salto 3A Elevbok: Samtalebilde og differensiert lesetekst i temaet «Skumle saker».

Sider Fra Salto 5B BM Elevbok 2 Utg ISBN 9788205527478 LR Side 1Sider Fra Salto 5B BM Elevbok 2 Utg ISBN 9788205527478 LR Side 2

Utdrag fra Salto 5B Elevbok: Språkverksted om stemmebruk i temaet «Skap spenning». 

2. Differensierte tekster og oppgaver på ulike nivå

I Salto 1-4 er det nivådelte tekster. Salto 1 og 2 har tekster på tre nivåer; stjerne, måne og sol. I Salto 3 og 4 er det tekster på to nivåer, måne og sol. De differensierte lesetekstene er ulike, men handler om det samme temaet. Dette bidrar til å berike temaet. Salto 1-4 legger opp til at læreren leser alle de differensierte tekstene høyt for elevene. Det skaper en felles opplevelse slik at alle elevene kan delta i samtaler om tekstene.

I Salto 5-7 er det mange muligheter for differensiering. Varierte tekster og oppgaver på ulike nivåer gjør det enkelt for læreren å tilpasse undervisningen. I skriveskolene er eksempeltekstene ofte knyttet til ulike sjangre og temaer, og elevene kan velge etter interesse og motivasjon. Det er også lagt stor vekt på å ha med tekster fra ulike sjangre og innenfor aktuelle og tverrfaglige temaer slik at mangfoldet i elevgruppa får tekster som kan motivere til lesing.

Sider Fra Salto 1A Eb Side 1Sider Fra Salto 1A Eb Side 2

Bokstaven J/j blir introdusert i stjerne-, måne – og solteksten i Salto 1A Elevbok.

3. Lesestrategiene Salto utvikler leseforståelsen

I Salto møter elevene et utvalg lesestrategier som følger en progresjon fra 1.-7.trinn. Salto-strategiene bygger på forskning som viser hva som kjennetegner gode lesere før, under og etter lesing. 

4. Saltos egen skriveskole fremmer kreativitet og progresjon

Salto sikrer progresjon i elevenes skriveutvikling fra 1.-7.trinn. I tillegg til skriveoppgaver knyttet til de ulike lesetekstene, legger Salto vekt på en strukturert og modellerende skriveundervisning.

I Salto 1-4 møter elevene skriveverkstedet i hvert kapittel. Skriveverkstedene starter alltid med eksempeltekster som de utforsker i fellesskap. Deretter blir elevene veiledet gjennom skriveprosessen trinn for trinn.

I Salto 5-7 er det en skriveskole i hvert kapittel. I førskrivingsfasen utforsker elevene eksempeltekster og deler ideer. Under skriving kan elevene bruke skriverammer som støtte, gi hverandre kameratvurdering og bearbeide tekstene. Etter skriving får elevene reflektert over sin egen skriveprosess.

Sider Fra Salto 2A Eb Side 1Sider Fra Salto 2A Eb Side 2

Skriveverksted fra Salto 2A Elevbok knyttet til temaet «Oppfinnelser».

Sider Fra Salto 5A Eb Side 1Sider Fra Salto 5A Eb Side 2

To eksempeltekster fra Skriveskolen i Salto 5A Elevbok.

5. Fleksibilitet og variasjon med Saltos bøker og digitale læremidler

Med Saltos digitale og papirbaserte læremidler får læreren fleksibilitet og mange muligheter til å variere, konkretisere og differensiere lærestoffet.

Dette er Salto

NORSK 1-7

SALTO ELEVBOK er språk- og lesebok i én bok. Dette skaper helhet og sammenheng i faget.

SALTO ARBEIDSBOK følger kapitlene i elevboka. Arbeidsboka er en engangsbok og inneholder både repetisjon og utforsking.

SALTO LÆRERENS BOK er en praktisk og oversiktlig ressurs som gir trygghet og variasjon i undervisningen.

Bestill digitale vurderingseksemplarer her

SALTO BOKSTØTTE er gratis digitale ressurser som støtter boka. Der finner du blant annet årsplaner og arbeidsark.

Aktiver gratis tilgang

SALTO FAGROM er en digital versjon av læreverket i Skolestudio, Gyldendals digitale læringsmiljø. Læringsinnholdet baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet.

Gratis prøvetilgang

Relaterte artikler

Salto møter fagfornyelsen!

Salto møter fagfornyelsen!

Hva blir nytt i norskundervisningen? Les intervju med redaktørene for Salto, Åse Ulltveit-Moe Norrud og Cathrin...