Prøv ut algebra- og funksjonskapitlet i Skolestudio

Algebra handler blant annet om mønstergjenkjennelse og generalisering av tallregning. Dette temaet starter derfor med utforsking av figurtall og tallmønster, der elevene skal undersøke og kunne beskrive mønstrene med ord og etter hvert formler.

Deltemaene elevene møter i Algebra er utforsking av mønstre, algebraiske uttrykk, samt utforske algoritmer med og uten programmering.

I funksjoner blir elevene introdusert funksjonsbegrepet, som er et svært viktig begrep i matematikk. Her dannes grunnlaget for matematisk modellering, og er sentralt i både den teoretiske og i praktisk anvendelse av faget.

Deltemaene elevene møter i Funksjoner er koordinatsystemet, lineære funksjoner, proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet.

Tema om funksjoner egner seg også bra for de 9. trinnselevene som ikke har vært gjennom dette tidligere.
Se flere tips til 9.trinn 2020/2021 her.


Se sammenhenger
Siste del i hvert kapittel har vi kalt for Se sammenhenger, her finner dere oppdrag, oppgaver, utforsking og aktiviteter. Se sammenhenger skal bidra til størst mulig grad av dybdelæring. Elevene får her mulighet til å se sammenhengene i matematikk og mellom matematikk og andre fag, og anvend matematiskkompetanse inn i nye sammenhenger. Det faglige temaet er utgangspunkt for innholdet i Se sammenhenger, men elevene vil også få bruk for matematikk de har lært i tidligere i 8. trinn eller på tidligere trinn.

Lærerveiledning
Lærerveiledningen finner du i Skolestudio uavhengig om elevene dine har bok, Smartbok eller Skolestudio. Under tema «Til lærer» finner du i tillegg til veiledningen ressurser som for eksempel kopiark, fasit og flere aktiviteter. Lærerveiledningen vil også etter hvert finnes inne i hvert enkelt tema, per nå gjelder dette kun tema 1 Tall og tallregning.

Verktøy i Skolestudio
I Skolestudio er det lagt til ulike verktøy som elevene kan bruke for å løse oppgavene, for eksempel fritekst-felt, tavle med konkreter, ulike bakgrunner etc., GeoGebra og programmering (Trinket). Elevene trenger ikke å bruke alt som er lagt til, her har de selv mulighet til å avgjøre hvordan oppgaven skal utføres.

Kurs i digitale verktøy
Utover høsten og vinteren vil vi publisere ulike kurs og annet innhold til programmering og GeoGebra. Disse vil være tilgjengelig både for lærere og elever. De blir publisert under de aktuelle temaene og samlet under «Til lærer»

----

Gå til Skolestudio her

----

Maximum Smart Øving

- et digitalt og adaptivt verktøy i matematikk 8-10

Du som lærer får mer tid til å følge opp hver enkelt elev. Eleven får umiddelbar tilbakemelding på svaret, samt at oppgavene hele tiden tilpasses nivået til hver enkelt elev.

Les mer om Maximum Smart Øving her

Maximum Smart Oving

Relaterte artikler

Ny lærerside i Smart Øving

Ny lærerside i Smart Øving

Smart Øving er et produkt som er i stadig utvikling. Nå får du enda bedre oversikt over elevenes arbeid og progresjon.
Med Maximum mot Fagfornyelsen

Med Maximum mot Fagfornyelsen

Fagfornyelsen nærmer seg og våre forfattere er i full gang med å revidere og klargjøre Maximum for de nye læreplanene.