Refleks 5-7

Vi gjør naturfag!

Elevene skal få oppleve naturfag som et praktisk fag, mener forfatter Eirik Lyngvær og redaktør Christopher Leiknes. De har, sammen med tre andre forfattere, skrevet og utviklet Refleks 5 Naturfag.

– Den nye læreplanen i naturfag sier at faget skal bli mer relevant for elevene. Enkelt fortalt betyr det at faget skal bli mer praktisk og mer knyttet til de opplevelsene elevene har fra før og møter i hverdagen, sier Christopher. Han er opptatt av at naturen skal være en stor del av faget og mener at naturopplevelser legger et godt grunnlag for å ta gode valg for naturen, noe som igjen kan påvirke vår innstilling til verden.  

Å skape kunnskap er også viktig i den nye læreplanen, ifølge Refleks-teamet. Dette er ikke unikt for naturfag, men det handler om at hvis man skal løse morgendagens utfordringer trenger man å tenke og jobbe på andre måter enn vi har gjort tidligere. – Elevene skal få utforske og kjenne skaperglede og kreativitet ved bruk av teknologi. Vi trenger barn som får lov til å utvikle og skape ny teknologi selv, sier Eirik.

Oppslag Refleks5 Vanlig

Sider fra Refleks 5 Naturfag

 

Fagfornyelsen 

– Hvordan svarer Refleks på kravene i lærerplanen? 

Refleks skal primært gi elevene to ting: Gode fagtekster og metoder for å tilegne seg ny kunnskap i tråd med naturvitenskapelige metoder, forklarer Christopher. – Til alle temaer er det både godt fagstoff og praktiske aktiviteter og eksperimenter. Siden kunnskap og kompetanse ikke oppstår i et vakuum legger Refleks til rette for at elevene skal samarbeide. 

Refleks skal være utforskende, praktisk, skapende, tverrfaglig, og gi rom for fordypning og refleksjon. Vi gjør naturfag!, supplerer Eirik. 

Forfatterne og redaktørene av Refleks vet at mange lærere synes det er krevende å finne aktiviteter i naturfag som støtter fagstoffet. De har derfor vært opptatt av å finne gode aktiviteter og eksperimenter som passer godt til resten av innholdet. Mange skoler har også begrenset med utstyr tilgjengelig og eksperimentene i Refleks krever derfor lite spesialutstyr og kan gjennomføres selv om man har lite erfaring med eleveksperimenter. 

Oppslag Refleks5 Eksperiment

Eleveksperiment fra Refleks 5 Naturfag

 

Differensiering 

– Hvordan skal Refleks ta vare på og legge til rette for alle elever, uansett nivå? 

– Lærerens bok inneholder både fagstoff og veiledning til undervisningen slik at man kan gjennomføre undervisningen på sine elevers premisser. Vi mener at når elever får møte et fag som både presenterer fagstoffet på en god måte og samtidig får bruke sansene i undervisningen, vil de aller fleste oppnå læring, sier Christopher.  

Nysgjerrighet og undring er også viktig for god læring: – I Refleks har vi laget gode refleksjonsspørsmål og et stort utvalg av oppgaver gjør at lærer kan tilpasse undervisningen til sin klasse. Få elevene til å stille spørsmål og få lyst til å vite mer, råder Eirik.

Oppslag Refleks5 Fordypning

Fordypningsartikkel fra Refleks 5 naturfag

Se videopresentasjon av Refleks Naturfag

Forfatter Eirk Lyngvær presenterer oppbygning og tankene bak læreverket Refleks, med eksempler fra Elevbok 5 Naturfag.

Tverrfaglighet og fleksibilitet 

Naturfag er ikke et fag bare skal skje i en skjerm eller i en bok, mener Refleks-teamet. Det skal skje i naturen, på naturfagrommet og i klasserommet. Skolestudio er Gyldendals nye digitale læringsmiljø og vil gjøre det lettere å planlegge en variert undervisning, se sammenhenger mellom fag og å bruke ressurser fra andre kilder og læreverk. 

– I et så bredt fag som naturfag må man bruke mange forskjellige undervisningsmetoder og Skolestudio støtter opp om dette på en god måte, sier Christopher.  

- Vi jobber også med et verktøy som skal hjelpe elevene med naturfagrapportene, forteller Eirik. En versjon er allerede tilgjengelig i Skolestudio og det jobbes fortsatt med dette. Vi vet at mange elever syns det er vanskelig å skrive rapporter, og grunnen til dette er ofte formatet. Det er rett og slett vanskelig å skape den nødvendige strukturen for mange elever. Det løser vi ved at vi tar oss av strukturen, og så lar vi elevene ta seg av innholdet.

Refleks5 Skolestudio Web

Innhold fra Refleks 5 i Skolestudio

 

Prøv Refleks i Skolestudio

 

Bla i Refleks 5 Naturfag:

Bla i Refleks 6 Naturfag:

Relaterte artikler

Webinar: Refleks

Webinar: Refleks

Her kan du se det siste webinaret om hvordan Refleks er bygget opp og om Refleks Skolestudio
100 prosent læring

100 prosent læring

Gunnhild Aasprang vil at barn skal få lov til å leke, og mener at det er da man lærer best. Og har man det ikke bra...
Refleks i Skolestudio

Refleks i Skolestudio

Læreverket Refleks ­vil fra Skolestart 2020 være tilgjengelig i Skolestudio, Gyldendals nye ­digitale læringsmiljø....
Differensiering i Refleks

Differensiering i Refleks

Hvordan kan læreverket Refleks hjelpe deg som lærer med å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev? Her er en...