Tverrfaglig

Tverrfaglig

Gjennom fagkapitler og tverrfaglige temaer får elevene oppleve sammenhenger i og mellom fagene.

Aktivitet Og Medvirkning

Aktivitet og medvirkning

Bøkene er fulle av flotte illustrasjoner og varierte aktiviteter som inviterer til utforsking, samtale og refleksjon.

Lett Aa Differensiere

Lett å differensiere

Refleks har aktiviteter og tekster som lett kan differensieres. Elevene kan reflektere, utforske og ta i bruk grunnleggende fagbegreper fra første stund.

Hvilke trinn kommer når?

  1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn
Refleks Naturfag og samfunnsfag 1-4 2020 2020 2021 2022 - - -
Refleks Naturfag 5-7 - - - - 2020 2021 2022
Refleks Samfunnsfag 5-7 - - - - 2021 2021 2022

Hvor digital vil du være?

Fra skolestart 2020 vil Refleks bli en del av ­Skolestudio, vårt nye ­digitale læringsmiljø. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, ­e­ller om du velger en heldigital løsning i takt med våre trinnvise utgivelser til fagfornyelsen.


Les mer om Refleks i Skolestudio

Dette er Skolestudio

Videopresentasjoner

Dette er Refleks 1–4

Refleks er et nytt læreverk i naturfag og samfunnsfag på barnetrinnet. I denne filmen presenterer redaktør Kristin Li hvordan læreverket er bygget opp og hvordan du kan bruke Refleks i din undervisning. Hun bruker eksempler fra bøkene på 1. og 2. trinn.

Dette er Refleks 5–7

Forfatter Eirk Lyngvær presenterer oppbygning og tankene bak læreverket Refleks, med eksempler fra Elevbok 5 Naturfag.

Dette er Refleks i Skolestudio

I denne filmen får du se hvordan du kan bruke Refleks i Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Digitalpedagog Kristian Harerud Aa viser det funksjoner og innhold fra Refleks 1. og 5. trinn.

Forfattere

Oda Bjerknes

Oda Bjerknes

Oda Bjerknes er realfagspedagog i Espira Pi-parken. Hun har bred undervisningserfaring innen praktiske naturfagsaktiviteter for barn. Oda er en engasjert underviser som jobber for å spre naturfaglige tankemåter til barn. Oda jobber også ved Matematikksenteret ved NTNU og deltar også i forskningsprosjekter ved Oslo MET.

Forfatter Refleks naturfag, 1-2

Synnøve Borge

Synnøve Borge

Synnøve Borge er lektor i pedagogikk, og har undervist i naturfag og uteskole 1. - 7. klasse i Ås i Akershus. Hun er fulltidsforfatter og formidler og skriver fengslende bøker for barn. Synnøve er utdannet forfatter fra Norsk Barnebokinstitutt.

Forfatter Refleks naturfag, 1-4

Tove Grete Lie

Tove Grete Lie

Tove Grete Lie er førsteamanuensis i samfunnsfag ved lærerutdanningen, NTNU. Har lang erfaring fra lærerutdanning og har skrevet doktorgrad om kritisk tenkning i samfunnsfag. Hun er generelt opptatt av hvordan vi kan undervise samfunnsfag for å utvikle elevenes samfunnsfaglige forståelse og refleksjon.  

Forfatter Refleks samfunnsfag, 1-4

Yngve Skjæveland

Yngve Skjæveland

Yngve Skjæveland er professor i samfunnsfag ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han er utdannet lærer og har doktorgrad i historie. Yngve har undervist på barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanning og har forsket på barn sin læring og forståelse av historie.

Forfatter Refleks samfunnsfag, 1-4

Eirik  Lyngvær

Eirik Lyngvær

Eirik Lyngvær er lærer på Flatåsen skole i Trondheim. Han har holdt mange kurs og verksteder for lærere i praktisk og utforskende naturfagsundervisning. Han har også deltatt i flere forskningsprosjekter i samarbeid med NTNU. Eirik brenner for naturfag og er opptatt av at elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og virkelighetsnært fag.

Forfatter Refleks naturfag, 5-7

Ingrid Spilde

Ingrid Spilde

Ingrid Spilde er journalist i forskning.no og har i tillegg til å skrive lærebøker skrevet faktaboka «Hvordan verden ble til». Ingrid skriver også for Nysgjerrigper.

Jakob  Maliks

Jakob Maliks

Jakob Maliks er professor i samfunnsfag på Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han har doktorgrad i historie og har særlig arbeidet med samfunnsfaglige temaer som ytringsfrihet, offentlighet og grunnlov.

Forfatter Refleks samfunnsfag, 5-7

Maren Grindstad

Maren Grindstad

Maren Grindstad er lektor og astrofysiker fra Universitet i Oslo. Hun jobber med realfagssatsningen Teach First Norway for Oslo kommune, og har erfaring som lærer på mellomtrinn og ungdomstrinn. Maren har også flere års erfaring som ingeniør innenfor petroleumsteknologi.

Forfatter Refleks naturfag, 5-7

Ragnhild Lyngved Staberg

Ragnhild Lyngved Staberg

Ragnhild Lyngved Staberg er naturfaglærer og forsker ved lærerutdanningen på NTNU i Trondheim. Hun har doktorgrad i biologi/biologididaktikk, og er forfatter av lærebøker for lærerstudenter. Hun arbeider med etterutdanning av lærere og utforskende arbeidsmåter i undervisningen.

Forfatter Refleks naturfag, 5-7

Stig  Hosteland

Stig Hosteland

Stig Hosteland arbeider som lærer på Solholmen skole i Kristiansand. Han studerte samfunnsfag og historie ved Høgskolen i Lillehammer og har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo.

Forfatter Refleks samfunnsfag, 5-7