Relevans i Skolestudio

I Skolestudio finner du hele innholdet fra elevboka.

Fra skolestart 2020 ble Relevans en del av Skolestudio, et helt nytt digitalt læringsmiljø. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, eller om du velger en heldigital løsning i takt med våre trinnvise utgivelser til Fagfornyelsen. 

Innholdet i læreboka ligger i Skolestudio. I tillegg finner du:

  • aktualiteter
  • fordypningsmateriell
  • rikt utvalg kilder og filmer
  • ressurser som utgangspunkt for å jobbe problemløsende og tverrfaglig
  • Lærerveiledningen

I Skolestudio vil du som lærer også finne gode tips til hvordan du kan legge opp undervisningen din for å skape variasjon og for å få best mulig læringsutbytte i klasserommet.

  
Gå til Relevans Skolestudio her

  

Tilbake til Relevans' hjemmeside

Digitalt skolebesøk

Bli bedre kjent med Relevans

Om du og kollegaene dine ønsker et møte med oss på Teams eller andre digitale kommunikasjonsplattformer dere bruker, så ta kontakt med oss.

Øyvind Stenseth, markedsansvarlig
oyvind.stenseth@gyldendal.no

Annehilde Dørstad Etholm, redaktør
annehilde.dorstad.etholm@gyldendal.no

Ja Takk Jeg Oensker Aa Vurdere