Fem grunner til å velge Relevans

Relevans er et nytt læreverk i samfunnsfag på ungdomstrinnet, utgitt til LK20. Enten du foretrekker bok eller jobber digitalt, vil du finne en kombinasjon av læremidler som passer for deg.

Inviterer til refleksjon og diskusjon, nysgjerrighet og undring

Skaper aktive og utforskende elever

Lar elevene se sammenhenger og inspirerer dem til å tenke selv

Legger til rette for tverrfaglig arbeid

Heldekkende læreverk både som bok og digitalt


Forslag til produktkombinasjon:
Last ned oversikt i PDF her

Produktsammensetning Relevans 8-10

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Relevans?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider kan du få tilgang til digitale vurderingseksemplarer av alle våre bøker. Tilgangen gir deg gratis digital visning av boka i 60 dager. 

Få tilgang nå

Ønsker du å vurdere våre digitale produkter gjør du det enkelt ved å aktivere en prøvelisens inne i Skolestudio. 

Gå til Skolestudio

 


Aktivitetskalender

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid


Nyttig lesning

Se flere saker

Forfattere

 

Vibeke Heidenreich

Vibeke Heidenreich

Vibeke Heidenreich er sosiolog og historiker og arbeider som førstelektor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Der leder hun blant annet seminargrupper i faget Innføring i kvalitative metoder. Vibeke jobber også som sensor og underviser i faget Organisasjon, ledelse og arbeid.  

Vibeke er forfatter av
Relevans 8, 9 og 10

Marthe Johanne Moe

Marthe Johanne Moe

Marthe Johanne Moe er lektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle. Hun underviser i fagene geografi, norsk og kultur og kommunikasjon. Marthe har holdt kurs i lese- og læringsstrategier, vurdering for læring og pedagogisk bruk av IKT. 

Marthe er forfatter av Relevans 8.

Kristine Borgaard Waage

Kristine Borgaard Waage

Kristine Borgaard Waage har tatt lektorutdanning med geografi som hovedfag ved NTNU i Trondheim. Til daglig jobber hun som lærer på ungdomstrinnet ved Frogner Skole og kultursenter i Lillestrøm kommune. Hun underviser i fagene norsk, samfunnsfag og valgfaget sal og scene.

Kristine er forfatter av
Relevans 9 og 10

Bård Olav Weider

Bård Olav Weider

Bård Olav Nørgaard Weider er utdannet lektor ved Universitetet i Oslo, og har flere års undervisningserfaring i samfunnsfag, norsk og KRLE på ungdomstrinnet, samt samfunnsfag, norsk, religion og politikk og menneskerettigheter i videregående. Han jobber til daglig som avdelingsleder ved Nadderud videregående skole, og har skolelederutdanning fra BI i Oslo.

Bård er forfatter av Relevans 9 og 10