Ksp 4

Relevans er i tråd med fagfornyelsen

Relevans legger vekt på en utforskende tilnærming og kritisk tenkning. Det skaper aktive og utforskende elever som lar dem se sammenhenger.

Relevans Tverrfaglig

Tverrfaglige temaer

Relevans bygger opp under tverrfaglig arbeid både innad i faget og mot andre fag på ungdomstrinnet gjennom tverrfaglige fordypningspakker.

Ksp 5

Dybdelæring

Gjennom relevante og aktuelle utforskeroppdrag stimulerer Relevans elevene til å jobbe utforskende over tid. Kildene finner de i Skolestudio og i læreboka.

Trykte og digitale læremidler

Ønsker du å vurdere Relevans?

Hos Gyldendal er det enkelt å vurdere læremidler. På våre nettsider finner du digitale vurderingseksemplarer av svært mange av våre bøker. Klikk deg fram til ditt trinn og bla i boka – helt gratis og uten innlogging. 

Bla i bøkene

Du kan også aktivere gratis prøvelisens på de digitale læremidlene Smart Bok og  Relevans Fagrom i Skolestudio. Logg inn på skolestudio.no med din Feide-bruker og velg produktene du ønsker å prøve. 

Gå til Skolestudio

Vi tilbyr å sende ett vurderingseksemplar av utvalgte bøker til skoler som ønsker å vurdere våre læremidler. For barnetrinnet tilbyr vi Lærerens bok på 1. 3. og 5. trinn og på ungdomstrinnet elevbok for 9. og 10. trinn. Målformen på våre vurderingseksemplarer er bokmål. Fysiske vurderingseksemplarer er et tilbud til fagansvarlige ved undervisningsstedet for vurdering av boka, og er ikke til personlige eie. 

Mockup Bokipad 2021 Kvadrat Relevans

Digitale kurs og webinarer

Gyldendal Fagtid er vår videokanal, der du finner det du trenger for å vurdere nye læremidler. Forfattere og redaktører viser og demonstrerer det nye innholdet. Det er også opptak fra webinarer og innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen. 

Gå til Gyldendal Fagtid


Kurskalender


Bli bedre kjent med Relevans

Utforskende samfunnsfag

Intervju med forfatterne

Relevans inspirerer elevene til å tenke selv og oppdage hvordan samfunnsfag er relevant for dem. Les mer om hvordan forfatterne ha jobbet med å utvikle læreverket.

Les mer

Shutterstock 478718041 Preview

Bla i boka Relevans 8

Samfunnsfag som en helhet

Læreverket er tematisk bygget opp med vinklinger fra historie, geografi og samfunnskunnskap, og sammenhengene i faget blir tydelig for elevene. Med Relevans jobber elevene utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

Bla i boka 

9788205516168 X450

Relevans i Skolestudio

Et digitalt læringsmiljø

Relevans er en del av det digitale læringsmiljøet Skolestudio. Spennvidden og omfanget av innhold i Skolestudio er stort. Alle fag på alle trinn i grunnskolen finner du her. Med andre ord, da har du alt du trenger på ett sted.

Les mer

Skolestudio Relevans

Utgivelser til LK20

  8. trinn 9. trinn 10. trinn
Relevans Bøker 2022
Relevans Fagrom i Skolestudio 2021-2022
Relevans Lærerveiledning i Skolestudio

 

Komplett oversikt over utgivelser

Banner Webinar Relevans

Forfattere

 

Vibeke Heidenreich

Vibeke Heidenreich

Vibeke Heidenreich er sosiolog og historiker og arbeider som førstelektor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. Der leder hun blant annet seminargrupper i faget Innføring i kvalitative metoder. Vibeke jobber også som sensor og underviser i faget Organisasjon, ledelse og arbeid.  

Vibeke er forfatter av
Relevans 8, 9 og 10

Marthe Johanne Moe

Marthe Johanne Moe

Marthe Johanne Moe er lektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle. Hun underviser i fagene geografi, norsk og kultur og kommunikasjon. Marthe har holdt kurs i lese- og læringsstrategier, vurdering for læring og pedagogisk bruk av IKT. 

Marthe er forfatter av Relevans 8.

Kristine Borgaard Waage

Kristine Borgaard Waage

Kristine Borgaard Waage har tatt lektorutdanning med geografi som hovedfag ved NTNU i Trondheim. Til daglig jobber hun som lærer på ungdomstrinnet ved Frogner Skole og kultursenter i Lillestrøm kommune. Hun underviser i fagene norsk, samfunnsfag og valgfaget sal og scene.

Kristine er forfatter av
Relevans 9 og 10

Bård Olav Weider

Bård Olav Weider

Bård Olav Nørgaard Weider er utdannet lektor ved Universitetet i Oslo, og har flere års undervisningserfaring i samfunnsfag, norsk og KRLE på ungdomstrinnet, samt samfunnsfag, norsk, religion og politikk og menneskerettigheter i videregående. Han jobber til daglig som avdelingsleder ved Nadderud videregående skole, og har skolelederutdanning fra BI i Oslo.

Bård er forfatter av Relevans 9 og 10