For deg som trenger en veileder i oppgaveskriving

Hvordan skrive en god bacheloroppgave?

Når du skal skrive bacheloroppgave, er det mange spørsmål som melder seg. Her får du flere gode råd om bacheloroppgavens form og innhold.

Når du skal skrive bacheloroppgave, er det mange spørsmål som melder seg. Hva kan jeg skrive om? Hva forventes det av en bacheloroppgave? For ikke å nevne det store spørsmålet: Hvordan skal en bacheloroppgave se ut og utformes? 

Bacheloroppgaven gir deg stor frihet til selv å velge hva du vil skrive om. Her kan du fordype deg i et tema som du har spesiell interesse for. Kanskje er det noe du har lyst til å arbeide med i fremtiden? Med bacheloroppgaven kan du profilere deg innen faget ditt, og slik vise hva du ønsker å stå for. En tydelig faglig profil kan komme godt med når du søker jobb. 

Bacheloroppgaven stiller også krav. Uavhengig av fag- og profesjonsutdanning må du oppfylle kravene til akademisk skriving. Det innebærer at du med fagets teorier og metoder må undersøke en faglig relevant problemstilling. Resultatene og konklusjonen av din undersøkelse må du presentere slik at det aksepteres av fagmiljøet. Selv om en bacheloroppgaven ikke krever en «undersøkelse» i vitenskapelig forstand, er forskningsprosessen et ideal for arbeidet.

Hva kjennetegner en god bacheloroppgave?

■ Spørsmålet eller problemstillingen er besvart

■ Sentrale begreper er definert

■ Relevante begreper, teorier og/eller teoretikere er benyttet

■ Selvstendig og fornuftig bruk av teori og litteratur

■ En klar drøftingsdel

■ En tydelig rød tråd gjennom hele oppgaven

■ En fremstilling uten synsing

■ Innledningen blir fulgt opp i resten av oppgaven

■ Teksten er leservennlig, og den henvender seg til en leser

■ Korrekt bruk av henvisninger og korrekt litteraturliste 

Ønsker du flere gode råd om bacheloroppgavens form og innhold pluss mye mer? 

Les mer om hvordan å skrive en god bacheloroppgave