Multi Smart Vurdering og fagfornyelsen

Multi Smart Vurdering er et digitalt prøve- og vurderingsverktøy som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Men hva inneholder prøvene i år? Med ny læreplan og nye læremidler på noen, men ikke alle trinn, gjelder det å vite at man tester det elevene faktisk har lært. Her får du både forklaring og oversikt fra Multi-forfatterne:

Følger Multi Smart Vurdering den nye læreplanen?

Strukturen i halvårsprøvene 2020/2021 følger ny læreplan på 2. og 3. trinn, og gammel på 4.-7. trinn. 

Multi Smart Vurdering (MSV) tester i hovedsak tallforståelse og regneferdigheter innen de fire regneartene, inkludert hoderegning og tekstoppgaver. Kort fortalt dekker MSV en matematisk kjerne, som ikke er endret med den nye læreplanen, og prøvene vil derfor fint kunne benyttes både med nye og gamle bøker. 

Til neste skoleår er alle prøvene justert i henhold til den nye læreplanen, men det gjøres da ikke større endringer enn at prøvene fremdeles er dekkende for de som bruker gamle bøker. 

Hva inneholder Multi Smart Vurdering halvårsprøver 2020/2121?

2. trinn (Ny læreplan)

 • Telling
 • Tallforståelse
 • Tallinje
 • Addisjon og subtraksjon
 • Tid, klokka
 • Tekstoppgaver

3. trinn (Ny læreplan)

 • Hoderegning
 • Tallforståelse
 • Addisjon og subtraksjon
 • Multiplikasjon
 • Måling (Omkrets og vekt)
 • Geometri
 • Tekstoppgaver

4. trinn (Gammel læreplan)

 • Hoderegning
 • Tallforståelse
 • Addisjon og subtraksjon
 • Multiplikasjon og divisjon
 • Tid, klokka
 • Geometri (Speilsymmetri, rotasjon)
 • Tekstoppgaver

5. trinn (Gammel læreplan)

 • Hoderegning
 • Tallforståelse
 • Statistikk (Typetall, median)
 • Addisjon og subtraksjon
 • Multiplikasjon og divisjon
 • Måling og beregning av vinkler
 • Desimaltall
 • Geometri (Todimensjonale figurer)
 • Tekstoppgaver

6. trinn (Gammel læreplan)

 • Hoderegning
 • Tallforståelse
 • Sannsynlighet
 • Addisjon og subtraksjon
 • Multiplikasjon og divisjon
 • Måling av omkrets og areal)
 • Desimaltall
 • Geometri (Tredimensjonale figurer)
 • Tekstoppgaver

7. trinn (Gammel læreplan)

 • Hoderegning
 • Tallforståelse
 • Statistikk og sannsynlighet
 • Addisjon og subtraksjon
 • Multiplikasjon og divisjon
 • Måling og beregning av vinkler
 • Brøk og desimaltall
 • Tekstoppgaver
 • Algebra (Parentesregning)

 

Multi Smart Vurdering

Enklere vurdering, bedre oppfølging

Frigjør tid og få bedre oversikt med digitale matematikkprøver. Etter gjennomførte prøver får læreren umiddelbart oversikt over klassens og elevens resultater, i tillegg til detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Gå til prøvene

Msv Kvadrat