Matematikk 1–7

Dette er Multi Smart Vurdering

Multi Smart Vurdering er et digitalt kartleggingsverktøy i matematikk 1–7 som er svært fleksibelt å bruke både for lærer og elev. Du som lærer sparer mye tid på retting og får i tillegg kunnskap om elevenes faglige nivå i alle deler av matematikkfaget.

Mens de nasjonale prøver skal kartlegge kompetansen på skole- og samfunnsnivå, er Multi Smart Vurdering (MSV) et kartleggingsverktøy på klasse- og individnivå. Dette er rett og slett digitale halv- og helårsprøver for kartlegging i matematikk.

– MSV inneholder et fast sett med normerte prøveoppgaver, som er godt egnet til å kartlegge elevenes kunnskaper i matematikk fra 1. til 7. trinn, sier Tine Foss Pedersen, redaktør i Gyldendal.

Msv Oversikt

Får kunnskap om «hele bildet»

Én ting er å avdekke høy eller lav kompetanse i matematikk. Noe annet er å vite akkurat hva elevene strever med.

– Lærere liker ikke å teste kun for å teste. Det viktigste med kartleggingen er at læreren skal få oversikt over hvordan det står til med mattekunnskapene hos hver enkelt elev – og få konkrete tips til hvordan de kan hjelpe dem videre, sier Foss Pedersen, som selv har jobbet som lærer i mange år.

Som alle lærere vet, vil det også være noen elever som ikke rekker å svare på alle oppgavene i en prøve. Det kan jo være at kunnskapen er der likevel.

– Det som er fint med Multi Smart Vurdering er at læreren kan se underveis hvordan hver enkelt elev ligger an. Det blir som å se klassen i fugleperspektiv. Hvis én elev sliter med å komme i gang med prøven, kan læreren se dette på skjermen, og deretter gå bort til eleven og minne om at det er tid for prøve, sier hun.

Bestill

Multi Smart Vurdering

Multi Smart Vurdering er et vurderingsverktøy for 1.–7. trinn. Det består av en prøvemodul for elevene og en oppfølgingsmodul for læreren. Prøvene gjennomføres hvert halvår.

Bestill her

Msv Resultater

Ny og bedre teknisk løsning

Den første versjonen av MSV har vært i bruk i barneskolen i mange år. I 2020 lanserte Gyldendal en ny versjon med bedre tekniske løsninger og brukervennlighet. Alle de tekniske utfordringene fra tidligere versjoner er nå blitt løst.

– Den nye versjonen av Multi Smart Vurdering har fått nytt og forbedret design og en langt bedre brukeropplevelse både for lærere og elever. Dette har vi fått til takket være konkrete tilbakemeldinger fra lærere om hvordan de ønsker at et kartleggingsverktøy skal fungere, sier Stian Valsvik Hagen, som jobber som utvikler i Gyldendal.

---

Les mer: Dette er nytt i Multi Smart Vurdering

---

Se resultatene direkte i Multi Smart Vurdering

Når alle elevene har levert, avslutter du prøven for alle. Prøvene flyttes da over til kolonnen som heter "Fullført" og du kan klikke deg videre til «Se prøveresultater» for å se hvordan prøven har gått. Her får du en detaljert oversikt over elevenes resultater på hele prøven og innenfor enkelte temaer. Du ser også når prøven ble fullført og hvor lang tid det tok.

Har skolen tilgang til Conexus Engage blir resultatene overført dit automatisk.

 

Msv Graf

---

Les mer: 5 smarte tips til uformell vurdering i matematikk

---

Se en demonstrasjon av Multi Smart Vurdering:


Relaterte artikler

Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...