Matematikk 1–7

– Dette vurderingsverktøyet er kjempefint for meg som lærer  

For 5. klasselærer Karianne Aarøy Særvoll på Langhus skole betyr Multi Smart Vurdering at hun får full oversikt over elevenes ferdigheter i matematikk – uten timevis med retting! 

Multi Smart Vurdering er et digitalt kartleggingsverktøy i matematikk for 1.–7. trinn. Det består av hel- og halvårsprøver, pluss en oppfølgingsmodul for læreren.  

Multi Smart Vurdering er fantastisk med tanke på å se hva elevene kan og ikke han. Som lærer får jeg opp en oversikt på hver elev, med fargekoder som viser hva de kan, mens klassens samlede resultater kan vises enten som sirkeldiagram eller søylediagram, forteller Karianne Aarøy Særvoll.

Løsningen tilbyr også konkrete forslag til oppfølging av eleven.  

– Man får veldig fine eksempler ut på oppgaver de kan jobbe med for å forbedre det de eventuelt ikke har fått til, sier hun. 

Sparer mye tid på retting 

Karianne har jobbet i skolen siden 1999. Lenge var matematikk et fag hun gjerne ga fra seg. De siste årene, etter at hun tok 30 studiepoeng ekstra i matematikk, har hun undervist i faget hele tiden. 

Langhus Stills 8 Low

– Nå er det faktisk et av favorittfagene mine, forteller hun.  

Retting av prøver og oppgaver er likevel ikke det hun liker aller best med matematikkfaget. Akkurat det slipper hun med hel- og halvårsprøvene i Multi Smart Vurdering 

– Det geniale med prøvene i Multi Smart Vurdering, er at de retter seg selv, poengterer Karianne.  

Slik bruker Karianne Multi Smart Vurdering:

Multi Smart Vurdering

Matematikk 1–7

Multi Smart Vurdering er et vurderingsverktøy for 1.–7. trinn. Det består av en prøvemodul for elevene og en oppfølgingsmodul for læreren. Prøvene gjennomføres hvert halvår.

Bestill

Bruker resultatet på utviklingssamtaler 

Resultatene fra prøvene er gode å ha med seg i elevsamtaler og foreldresamtaler.  

– Det er veldig fint å ta med en utskrift av resultatene fra tidligere prøver og nye prøver, å se på søylene sammen. Å kunne vise utviklingen er veldig nyttig, og gøy for elevene, det gir motivasjon, forklarer Karianne.  

Hun forteller at hun aktivt bruker resultatene for å øke elevenes kompetanse. Prøvene og visualiseringen av resultatene engasjerer også foreldrene. 

Langhus Stills 7 Low

– Når vi har gjennomført en prøve, hender jeg får e-poster fra foreldre som ønsker å vite resultatet, selv om vi skal ha en samtale bare noen uker senere.  

Kariannes tips til vurderingsaktiviteter 

Men også mellom de store digitale kartleggingsprøvene skal det gjøres vurderinger. Karianne har god erfaring med å be elevene lage sin egen film, der de løser en oppgave og bruker de matematiske begrepene.  

– Elevene kan løse oppgaven på iPaden mens de forklarer hva de gjør. Da får de en dypere forståelse av det de gjør, og de må bruke matematiske begreper. De løser det som skjermopptak eller bruker en app. 

Deretter sender de filen til Karianne.  

– Da er det veldig lett for meg å se hvor i prosessen det eventuelt glipper. Ikke tar det lang tid heller, hver video varer kanskje i 30 sekunder, påpeker hun.  

Den erfarne læreren har også en aktivitet på papir: Gi elevene en liten lapp på slutten av timen og en oppgave tilsvarende den klassen har øvd på.  

– Når de har løst oppgaven, samler jeg inn. Dette fungerer spesielt bra når vi har øvd inn en helt ny ferdighet, for eksempel å utvide brøker. Da er dette en veldig rask måte å finne ut om de har fått det med seg.  

Ta Multi-skolen!

Kurs og opplæring for matematikklærere

I vår videokanal Gyldendal Fagtid finner du et komplett kurs for lærere i matematikk på barnetrinnet. Hør forfattere og digitalpedagoger snakke om hvordan du kan jobbe med utforsking, øving og vurdering med Multi. Du får både inspirasjon og tips til oppgaver og metoder.

Gå til Gyldendal Fagtid


Relaterte artikler

Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...