Multi

Mer prating i mattetimen, takk!

Samarbeid, kommunikasjon og bruk av det matematiske språket danner grunnlaget for strukturen og oppgavetypene i Multi. Mona Røsseland, en av Multi-forfatterne, går her gjennom hvorfor dette er smart, og hvordan du kan bruke Multi Elevbok for å få i gang praten.

Forskning viser at det å samarbeide og kommunisere i matematikktimen øker læringen. Gjennom samtale, utforsking, aktiviteter og spill, der elevene jobber sammen i par eller grupper, får elevene mulighet til å utvikle og bruke det matematiske språket og oppnår dermed en dypere matematikkforståelse.

Skolebesøk

Ønsker du og din skole en innføring i Multi, opplæring i Smart Øving eller et fagkurs i matematikk? Både forfattere og Smart Øving-teamet kommer gjerne på skolebesøk, enten fysisk eller digitalt, og kan skreddersy et opplegg etter deres behov.

Ta kontakt

Læreplanen er også tydelig på at matematikkfaget i tillegg til å utvikle evnen til samarbeid, skal bidra til at eleven utvikler evnen til å jobbe selvstendig. I Multi legges det til rette for det ved at elevene først arbeider sammen om nytt stoff ved hjelp av Multi Elevbok eller Multi i Skolestudio, og at de deretter kan arbeide individuelt i enten Multi Øvebok eller Multi Smart Øving.

Denne vekslingen mellom individuelt arbeid, pararbeid, gruppearbeid og klasseorganisering utvikler elevenes evne både til individuell og selvstendig jobbing, og til samarbeid og kommunikasjon. I tillegg øker det elevenes bevissthet rundt det å lære.

----

Ta med elevene på utforsking i matematikk! I denne artikkelen får du tips og eksempler.

----