Viktig informasjon:

Multi Smart Øving for 1. trinn avvikles fra skolestart 2024.

Dette skyldes nye myndighetskrav og utgått teknologi.
Videreutvikling og universell utforming av Multi Smart Øving for 2. til 7. trinn blir prioritert framover.

Multi Smart Øving for 2. til 7. trinn vil fortsatt være tilgjengelig.

Dynamisk oppgavestrøm

Oppgavestrømmen elevene får i Multi Smart Øving er adaptiv og dynamisk. Det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Eleven får derfor alltid utfordringer tilpasset sitt nivå.

Tetter kompetansehull

En elev som viser mestring av et lærestoff får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever vil få hjelp til å tette hull i underliggende kompetanse, også fra andre og tidligere læringsmål.

Detaljert læringsanalyse

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Læreren kan da lettere gi individuell oppfølging, sette sammen grupper og tilpasse undervisningen etter elevenes nivå.

Læremidler for Multi Smart Øving


Slik fungerer den dynamiske adaptiviteten i Multi Smart Øving:

Kom i gang med Multi Smart Øving

Slik kommer du i gang

Her får du en veiledning til hvordan du går frem første gang du skal logge deg inn og ta i bruk Multi Smart Øving:

Les mer

 

Pedagogisk veiledning

Her finner du en veiledning som forklarer hva MSØ er og hvordan Multi-redaksjonen har tenkt at programmet skal fungere som en del av undervisningen:

Les mer

Til foresatte

Har ditt barn fått lekser i Multi Smart Øving? Og lurer du på hva det er og hvordan det fungerer? Her får du en forklaring, og noen gode råd til hvordan ditt barn kan oppnå best mulig læring.

Se veileder


For administrator

Teknisk kravspesifikasjon

Krav til nettleser, operativsystem, nettverk og annen programvare når du skal bruke Smart Øving.

Klikk her

Slik administrerer du Feide-grupper

Har du problemer med å finne dine eller læreres Feide-grupper? Dukker de ikke opp i Smart Øving som de skal? Her får du hjelp til å finne og feilsøke Feide-grupper.

Se veileder

Slik bruker du Gyldendal Lisens

Du kan nå ta i bruk en ny og forbedret versjon av Gyldendal Lisens. Denne brukerveiledningen er laget for å forklare endringene og å være til hjelp dersom du har spørsmål om nye Gyldendal Lisens. 

Se veileder

Personvern

I forbindelse med lagring av elevdata oppstår det viktige spørsmål om datasikkerhet og personvern. Gyldendal Undervisning er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte. Vi har derfor utviklet retningslinjer som vi arbeider ut fra når vi utvikler neste generasjon læremidler.

Les mer

Aktuelt

Aktuelt

Hør andre læreres erfaringer med Multi Smart Øving

Bestilling

Multi Smart Øving er laget for 1.-7. trinn på grunnskolen og koster 158 kr uten mva per elevlisens (for ett skoleår). Lærerlisenser er kostnadsfritt. 

Når dere tar i bruk Multi Smart Øving må kommunen inngå en databehandleravtale med Gyldendal Norsk Forlag. Ta kontakt med oss på salggu@gyldendal.no dersom du har spørsmål knyttet til dette. Merk at Multi Smart Øving krever innlogging med Feide. 

Kjøp lisenser

Gratis prøvetilgang

Dine elever kan nå prøve Multi Smart Øving helt gratis i 21 dager. Det er mulig å teste for alle trinn på barneskolen.

Både lærer og elver kan gå direkte inn i Skolestudio og velge Multi Smart Øving for å aktivere gratis prøvetilgang. Merk at Multi Smart Øving krever innlogging med Feide. 
 

Prøv nå