Tilpasning

Tilpasning

Oppgavene i Multi Smart Øving tilpasses nivået til hver enkelt elev.

Tilbakemelding

Tilbakemelding

Eleven får umiddelbar tilbakemelding på om svaret er riktig eller galt.

Oppfoelging

Oppfølging

Læreren får mer tid til å følge opp hver enkelt elev.

Multi Smart Øving har blitt ny!

Stjerner har blitt til planeter, og andre spennende nyheter

Vi har gjort store oppdateringer på Multi Smart Øving, både på funksjonalitet, design og innhold. Endringene og de nye funksjonene er i stor grad basert på tilbakemeldinger fra lærere. 

Les mer

Se ny lærerveiledning

Multi Motivation2

Kom i gang med Multi Smart Øving

Slik kommer du i gang

Her får du en veiledning til hvordan du går frem første gang du skal logge deg inn og ta i bruk Multi Smart Øving:

Les mer

 

Pedagogisk veiledning

Her finner du en veiledning som forklarer hva MSØ er og hvordan Multi-redaksjonen har tenkt at programmet skal fungere som en del av undervisningen:

Les mer

Se introfilm

Denne filmen viser hvordan du kommer i gang med Multi Smart Øving og en gjennomgang av de ulike funksjonene.

Se film


Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er algoritmebasert og adaptivt – det vil si at eleven hele veien får oppgaver og utfordringer tilpasset sitt nivå. 

Les mer

Hva er Smart Øving?
"Jeg er så fornøyd med Smart Øving, særlig det at jeg så lett får en oversikt over hva det er elevene ikke får til og slik kan jeg lett hjelpe dem videre! Det gir meg en unik oversikt over elevenes kompetanse."
Tone Kari Toft, lærer Løkeberg skole

Hvordan vet Multi Smart Øving hva eleven bør øve mer på?

Adaptiv læring vil si at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevens behov. En elev som viser mestring av et lærestoff, får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever, først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse, for så å bygge videre på denne kompetansen.

Spill av filmen under for en kort forklaring av hvordan Multi Smart Øving virker.

Jente Pc

Adaptiv læring forklart på to minutter:

Hør andre læreres erfaringer med Multi Smart Øving

For administrator

Teknisk kravspesifikasjon

Krav til nettleser, operativsystem, nettverk og annen programvare når du skal bruke Smart Øving.

Klikk her

Slik administrerer du Feide-grupper

Har du problemer med å finne dine eller læreres Feide-grupper? Dukker de ikke opp i Smart Øving som de skal? Her får du hjelp til å finne og feilsøke Feide-grupper.

Se veileder

Slik bruker du Gyldendal Lisens

Du kan nå ta i bruk en ny og forbedret versjon av Gyldendal Lisens. Denne brukerveiledningen er laget for å forklare endringene og å være til hjelp dersom du har spørsmål om nye Gyldendal Lisens. 

Se veileder

Personvern

I forbindelse med lagring av elevdata oppstår det viktige spørsmål om datasikkerhet og personvern. Gyldendal Undervisning er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte. Vi har derfor utviklet retningslinjer som vi arbeider ut fra når vi utvikler neste generasjon læremidler.

Les mer

Bestilling

Multi Smart Øving er laget for 1.-7. trinn på grunnskolen og koster 158 kr uten mva per elevlisens (for ett skoleår). Lærerlisenser er kostnadsfritt. 

Når dere tar i bruk Multi Smart Øving må kommunen inngå en databehandleravtale med Gyldendal Norsk Forlag. Ta kontakt med oss på salggu@gyldendal.no dersom du har spørsmål knyttet til dette. Merk at Multi Smart Øving krever innlogging med Feide. 

Kjøp lisenser

Ja Takk Jeg Oensker Aa Vurdere

Gratis prøvetilgang

Dine elever kan nå prøve Multi Smart Øving helt gratis i 21 dager. Det er mulig å teste for alle trinn på barneskolen.

Både lærer og elver kan gå direkte inn i Skolestudio og velge Multi Smart Øving for å aktivere gratis prøvetilgang. Merk at Multi Smart Øving krever innlogging med Feide. 

Prøv nå

August3