Tilpasning

Tilpasning

Oppgavene i Multi Smart Øving tilpasses nivået til hver enkelt elev.

Tilbakemelding

Tilbakemelding

Eleven får umiddelbar tilbakemelding på om svaret er riktig eller galt.

Oppfoelging

Oppfølging

Læreren får mer tid til å følge opp hver enkelt elev.

Multi Smart Øving blir ny!

Stjerner blir til planeter, og andre spennende nyheter

Vi gjør nå store oppdateringer på Multi Smart Øving, både på funksjonalitet, design og innhold, som er klare til bruk til i august 2020. Endringene og de nye funksjonene er i stor grad basert på tilbakemeldinger fra lærere. Vi gleder oss allerede til skolestart!

Les mer

Multi Motivation2

"Jeg er så fornøyd med Smart Øving, særlig det at jeg så lett får en oversikt over hva det er elevene ikke får til og slik kan jeg lett hjelpe dem videre! Det gir meg en unik oversikt over elevenes kompetanse."
Tone Kari Toft, lærer Løkeberg skole

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er algoritmebasert og adaptivt – det vil si at eleven hele veien får oppgaver og utfordringer tilpasset sitt nivå. 

Les mer

Hva er Smart Øving?

Hvordan vet Multi Smart Øving hva eleven bør øve mer på?

Adaptiv læring vil si at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevens behov. En elev som viser mestring av et lærestoff, får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever, først og fremst vil få hjelp til å tette hull i sin kompetanse, for så å bygge videre på denne kompetansen.

Spill av filmen under for en kort forklaring av hvordan Multi Smart Øving virker.

Gutt Pc

Adaptiv læring forklart på to minutter:

Kom i gang med Multi Smart Øving

Slik kommer du i gang

I denne PDFen får du en veiledning til hvordan du går frem første gang du skal logge deg inn og ta i bruk Multi Smart Øving:

Last ned

 

Pedagogisk veiledning

Her finner du en enkel veiledning som forklarer hva MSØ er og hvordan Multi-redaksjonen har tenkt at programmet skal fungere som en del av undervisningen:

Last ned

Se våre veiledningsfilmer

Vi har laget en spilleliste på YouTube som viser hvordan de ulike delene av Smart Øving fungerer. Filmene kan være nyttige både for lærere og foresatte.

Gå til filmer

Hør andre læreres erfaringer med Multi Smart Øving

Bestilling

Multi Smart Øving er laget for 1.-7. trinn på grunnskolen og koster 156 kr uten mva per elevlisens (for ett skoleår). Lærerlisenser er kostnadsfritt. 

Merk at Multi Smart Øving krever innlogging med Feide. 

Når dere tar i bruk Multi Smart Øving må kommunen inngå en databehandleravtale med Gyldendal Norsk Forlag. Ta kontakt med oss på salggu@gyldendal.no dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Kjøp lisenser

Ja Takk Jeg Oensker Aa Vurdere

Gratis prøvetilgang

Du kan bestille gratis prøvetilgang til Multi Smart Øving. Tilgangen varer vanligvis i 14 dager. Det er mulig å teste for alle trinn på barneskolen. 

Bestill tilgang ved å sende en e-post til: salggu@gyldendal.no Husk å oppgi hvilken skole du jobber på og hvor mange lisenser dere ønsker. 

Merk at man må bruke Feide som pålogging for å kunne benytte Multi Smart Øving. 

Ta kontakt

August3

Teknisk kravspesifikasjon

Personvern

Retningslinjer for Multi Smart Øving

I forbindelse med lagring av elevdata oppstår det viktige spørsmål om datasikkerhet og personvern. Gyldendal Undervisning er opptatt av å ivareta personvern på en trygg og god måte. Vi har derfor utviklet retningslinjer som vi arbeider ut fra når vi utvikler neste generasjon læremidler.

Les mer

Personvern (1)