Veiledning

Slik administrerer du Feide-grupper

Finner du ingen Feide-grupper når du starter Smart Øving, Skolestudio eller andre av Gyldendals digitale produkter? Her får du hjelp til å se og feilsøke dine Feide-grupper.

Informasjon om brukere og gruppetilhørighet

I Gyldendals produkter benyttes skolens Feide-grupper. Opprettelse og administrering av grupper gjøres i skolens skoleadministrative system. Se kravspesifikasjoner nederst.

Feide sender oppdatert informasjon til Gyldendal hver gang det skjer en Feide-innlogging. Ved innlogging mottar vi informasjon om brukerens brukerdata og gruppetilhørighet.

Mangler du elever eller lærere?

Det kan skyldes følgende:

1. Bruker har ikke vært logget inn med Feide i noen av våre produkter enda. Informasjonen om brukerne har dermed ikke blitt overført til oss. Be brukeren logge inn.

2. Bruker er ikke lagt til i riktige grupper i skolens skoleadministrative system. Endringer må gjøres der.

3. Dere har gjort endringer i Feide, men den oppdaterte informasjonen har ikke blir sendt til oss. Be bruker logge ut og inn.

4. Synkroniseringen fra skolens skoleadministrative system til Feide har stoppet opp. Da vil ikke oppdatert informasjon komme frem til oss. Hos Feide Innsyn kan du sjekke hvilken informasjon vi har om din gruppetilhørighet. Hvis denne informasjonen ikke stemmer må dere ta kontakt med skolens Feide-leverandør.

Tips! Ønsker du å dele innhold med andre lærere må dere ligge i samme læringsgruppe. Gruppeendringer må gjøres i skolens system. 

Retningslinjer for gruppeoppsett

Gruppene dere oppretter i skolens skoleadministrative system må ligge på skolenivå, og ikke skoleeiernivå. Organisasjonen må også være registrert i NSR (med samme org.nummer).

For at lærer skal se elevene sine, må lærer og elev ligge i samme gruppe.

Våre digitale produkter filtrerer ut grupper merket Ad Hoc eller Organisasjon, ettersom de stort sett er administrative grupper. Kontakt Feide-ansvarlig ved din organisasjon for å opprette nye grupper med type Studieretning.

 

Relaterte artikler

Dette er Smart Øving

Dette er Smart Øving

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og...
Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...