Adaptiv øving i engelsk

Fem gode råd for bruk av Explore Smart Øving

Prøv Explore Smart Øving gratis!

Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel i engelsk på barnetrinnet der elevene får øve på basisferdigheter. Oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Eleven får derfor alltid utfordringer tilpasset sitt nivå. Vi har her samlet fem gode råd til deg som tar i bruk Smart Øving med dine elever:

1. Bruk Explore Smart Øving som supplement

Bruk gjerne Explore Smart Øving som en digital oppgavebok der elevene kan trene individuelt på basisferdigheter. Det er ikke et selvstendig læreverk, men en av flere komponenter i læreverket Explore som sammen sikrer en helhetlig, individuelt tilpasset og variert språkundervisning.

Kapittelstrukturen og innholdet er den samme som i Explore og produktet fungerer derfor godt i kombinasjon med My Book og My Workbook og eller den digitale versjonen Explore Fagrom i Skolestudio

Explore Epost1 Mockup 

2. Undervisning først

Det er viktig at temaene og innholdet i både kapitlene og delkapitlene presenteres grundig i undervisningen før elevene jobber selvstendig med dette i Explore Smart Øving. Det kan også være lurt med felles gjennomgang av eksempeloppgaver før elevene begynner å jobbe individuelt. Eksempeloppgaver finnes under fanen «Oppgaver» på lærersiden i produktet.   

3. Avgrens tidsbruken 

Vi foreslår at elevene arbeider inntil 20 minutter per uke i Explore Smart Øving på 3. og 4. trinn og 25–30 minutter per uke på 5. trinn. Arbeidet trenger ikke å foregå hver uke, men kan fint samles til lengre arbeidsøkter.

4. Bruk gjerne Smart Øving på stasjoner og hjemme

Explore Smart Øving fungerer godt både til stasjonsarbeid og til lekser. Det er fordi elevene alltid øver på oppgaver med riktig vanskegrad og fra de læringsmålene de faktisk trenger å øve på.

Gutt Med Pc Explore

5. Følg med på lærersiden

Det kan være lurt å følge godt med på lærersiden, slik at du oppdager når elever har vist god nok mestring innenfor et delkapittel og bør få tilgang til et nytt. Om elevene er låst til ett delkapittel for lenge, vil de kunne oppleve å få oppgaver de allerede har mestret på nytt. Hvis du velger å åpne flere delkapitler samtidig vil elevene bevege seg sømløst til et nytt delkapittel ved god nok måloppnåelse. Elevene vil imidlertid da ikke møte de mer utfordrende oppgavene før i repetisjonsdelen.

Elever

Vil du vite mer?

Se komplett lærerveiledning

Her finner du en enkel veiledning som forklarer hva Explore Smart Øving er og en gjennomgang av de viktigste funksjonene. 

Gå til veiledning

Relaterte artikler

Dette er Smart Øving

Dette er Smart Øving

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og...