Explore Smart Øving

Lærerveiledning

Her finner du en enkel veiledning som forklarer hva Explore Smart Øving er. Du får også noen gode råd, både til deg som lærer og til elevene, til hvordan man oppnår best læring.

Prøv Explore Smart Øving gratis

Hva er Explore Smart Øving?

Explore Smart Øving (ESØ) er et digitalt læremiddel. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt. 

Adaptiv læring 

Adaptiv læring, slik vi bruker begrepet i ESØ, vil si at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevs forutsetninger og behov. Ved hjelp av en avansert algoritme vil en elev som viser mestring av et lærestoff få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et lærestoff, vil først og fremst få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem. 

Ipad ESO 1

Individuell profil 

Etter hvert som elevene jobber, vil det danne seg en individuell profil til hver elev. Profilen endres som følge av hvordan den enkelte eleven mestrer og løser de ulike oppgavene. Du som lærer har til enhver tid full oversikt over både enkeltelevens og gruppas framgang og måloppnåelse, og følger på denne måten utviklingen tett. I tillegg kan du se hvilket læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar, og hvor lenge eleven har arbeidet med ESØ 

En del av et komplett læreverk 

ESØ er en ny komponent utviklet i samsvar med læreverket Explore, og følger kapittelstrukturen til det øvrige verket. I siste kapittel i ESØ på hvert årstrinn ligger det en oppsummeringsdel der mål som elevene har jobbet med gjennom året blir repetert. Denne oppsummeringsdelen ligger også som et eget kapittel 0 i ESØ på 4., 5. og 6. trinn. Kapittel 0 kan fungere fint i oppstarten av nytt skoleår som en repetisjon av fjorårets lærestoff.

Som lærer styrer du selv hvilke delkapittel (fagområde) elevene skal arbeide med. På den måten er det enkelt å legge opp til en variert undervisning der øving på basisferdigheter utgjør én av mange ulike arbeidsformer.

Måloppnåelse og utvikling

ESØ øver først og fremst basisferdigheter. Elevene får mulighet til å arbeide individuelt med vokabular, høyfrekvente ord, setningsstrukturer, grammatikk og koblingen mellom språklyder og stavemønster. Elevene møter oppgaver som både øver lyttekompetanse og lesekompetanse, og etter hvert også skrivekompetanse.   

Elever som viser god mestring i et delkapittel vil bli sendt videre til neste delkapittel, så fremt dette er åpnet av lærer. Om lærer ikke har åpnet neste delkapittel, vil elevene bli værende i det gjeldende delkapittelet og få mer utfordrende oppgaver der. De elevene som har full mestring av målene i kapittelet vil også kunne møte de utfordrende oppgavene i repetisjonsdelen.

Etter hvert som elever viser mestring på de mer utfordrende oppgavene, anbefaler vi at de jobber videre med andre type oppgaver utenfor ESØ. På den måten kan elevene bruke kompetansen de har tilegnet seg gjennom ESØ til å utforske, kommunisere og reflektere, for eksempel i Explore Skolestudio, eller gjennom kreative aktiviteter i klassen. Se lærerveiledningen til Explore for flere tips til oppgaver og aktiviteter. 

Elevenes måloppnåelse i ESØ nullstilles hvert skoleår. Dette er for å hindre at systemet skal tro at elevene har samme måloppnåelse neste gang de møter lærestoffet som de hadde da de avsluttet arbeidet forrige skoleår. Elever som har svært god kompetanse, vil måtte gjøre noen lette oppgaver i starten for å vise ESØ at «Dette kan jeg». 

Eso Laeringsanalyse

Oversiktlig for lærer

Som lærer kan du plassere elevene i et valgt delkapittel, men du har ingen mulighet til å bestemme hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som hører til delkapitlet du har valgt. På lærersiden vil du få god oversikt over elevenes mestring og måloppnåelse. Denne informasjonen kan du bruke for å tilpasse undervisningen ytterligere til klassen, grupper eller enkeltelever.

---

For flere opplæringsressurser: Se nederst i denne artikkelen.

---

Noen gode råd:

... til deg som er lærer

  1. Bruk Explore Smart Øving som supplement: Bruk det gjerne som en digital oppgavebok der elevene kan trene individuelt på basisferdigheter. Explore Smart Øving er ikke et selvstendig læreverk, men er en komponent blant flere som sammen sikrer en helhetlig, individuelt tilpasset og variert  språkundervisning. Kapittelstrukturen og innholdet er i samsvar med det øvrige Explore-verket, og produktet fungerer derfor godt i kombinasjon med My Book, My Workbook og Explore Skolestudio 
  2. Undervisning først: Det er viktig at temaene og innholdet i både kapitlene og delkapitlene presenteres grundig i undervisningen før elevene jobber selvstendig med dette i Explore Smart Øving. Det kan også være lurt med felles gjennomgang av eksempeloppgaver før elevene begynner å jobbe individuelt. Eksempeloppgaver finnes under fanen «Oppgaver» på lærersiden i produktet.   

  3. Avgrens tidsbruken: Vi foreslår at elevene arbeider inntil 20 minutter per uke på 3. og 4. trinn og 25–30 minutter per uke på 5. og 6. trinn. Arbeidet trenger ikke å foregå hver uke, men kan fint samles til lengre arbeidsøkter om ønskelig.  

  4. Bruk gjerne Explore Smart Øving til i stasjoner og hjemme: Explore Smart Øving fungerer godt både til stasjonsarbeid og til lekser. Dette fordi elevene alltid øver oppgaver med riktig vanskegrad og fra de læringsmålene de faktisk trenger å øve på. 

  5. Følg med på lærersiden: Det kan være lurt å følge godt med på lærersiden, slik at du oppdager når elever har vist god nok mestring innenfor et delkapittel og bør få tilgang til et nytt. Om elevene er låst til ett delkapittel for lenge, vil de kunne oppleve å få oppgaver de allerede har mestret på nytt. Hvis du velger å åpne flere delkapitler samtidig vil elevene bevege seg sømløst til et nytt delkapittel ved god nok måloppnåelse. Elevene vil imidlertid da ikke møte de mer utfordrende oppgavene før i repetisjonsdelen.    

... du kan gi til elevene

  1. Heller riktig svar enn mange svar: Snakk med elevene om at det er viktigere å svare riktig, enn å løse mange oppgaver. Dersom elevene skynder seg og gjetter for å få løst mange oppgaver, vil de som oftest oppleve å få mange feilsvar og sendes tilbake til enklere oppgaver enn de kanskje i utgangspunktet trenger.  I «Motivasjonsrommet» ser elevene både antall riktige og antall gale svar i hvert kapittel.

  2. Prøv selv først: Elevene må gjerne få hjelp i hjemmearbeidet, men i Explore Smart Øving er det viktig at eleven alltid leverer det første svaret uten hjelp fra foreldre eller andre. Blir det for mye hjelp, vil systemet konkludere med at eleven har høy måloppnåelse og dermed gi eleven enda vanskeligere oppgaver.

  3. Lagre det du er usikker på: Snakk med elevene om at det er lurt å lagre oppgaver de ikke har klart på to forsøk, slik at de senere kan be deg om hjelp til å løse disse oppgavene. Elevene kan også sende disse oppgavene til deg dersom de ønsker det. Du velger om du vil svare elevene digitalt, eller diskutere oppgaven i klasserommet.

 


Opplæringsressurser

Kom i gang

Her får du en trinn-for-trinn guide for hvordan lærer og elev logger inn og kommer i gang med Explore Smart Øving.

Les mer

Brukerveiledning

En komplett brukerveiledning med oversikt over alle funksjoner finner du her:

Se brukerveiledning

Slik administrer du Feide-grupper

Har du problemer med å finne dine eller læreres Feide-grupper? Dukker de ikke opp i Smart Øving som de skal? Her får du hjelp til å finne og feilsøke Feide-grupper.

Se veileder

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Sjekk først om du finner svar på det du lurer på i vår oversikt over vanlige spørsmål. Hvis ikke kan du ta kontakt med support@gyldendal.no

Se vanlige spørsmål