Explore Smart Øving

Lærerveiledning

Her finner du en enkel veiledning som forklarer hva Explore Smart Øving er og en gjennomgang av de viktigste funksjonene. Du får også noen gode råd, både til deg som lærer og til elevene, til hvordan man oppnår best læring.

Prøv Explore Smart Øving gratis

Hva er Explore Smart Øving?

Explore Smart Øving (ESØ) er et digitalt læremiddel. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt. 

Adaptiv læring 

Adaptiv læring, slik vi bruker begrepet i ESØ, vil si at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevs forutsetninger og behov. Ved hjelp av en avansert algoritme vil en elev som viser mestring av et lærestoff få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et lærestoff, vil først og fremst få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem.  

Individuell profil 

Etter hvert som elevene jobber, vil det danne seg en individuell profil til hver elev. Profilen endres som følge av hvordan den enkelte eleven mestrer og løser de ulike oppgavene. Du som lærer har til enhver tid full oversikt over både enkeltelevens og gruppas framgang og måloppnåelse, og følger på denne måten utviklingen tett. I tillegg kan du se hvilket læringsmål eleven arbeider med, antall riktige og gale svar, og hvor lenge eleven har arbeidet med ESØ 

En del av et komplett læreverk 

ESØ er en ny komponent utviklet i samsvar med læreverket ExploreDu styrer selv hvilket delkapittel (fagområde) eleven skal arbeide med. På den måten er det enkelt å legge opp til en variert undervisning der øving på basisferdigheter utgjør én av mange ulike arbeidsformer.  

Måloppnåelse og utvikling

ESØ øver først og fremst basisferdigheterExplore Smart Øving får elevene mulighet til å arbeide individuelt med vokabular, høyfrekvente ord, setningsstrukturer, grammatikk og koblingen mellom språklyder og stavemønster. Elevene møter oppgaver som både øver lyttekompetanse og lesekompetanse, og etter hvert også skrivekompetanse.   

Elever som viser god mestring i et delkapittel vil bli sendt videre til neste delkapittel, så fremt dette er åpnet av lærer. Om lærer ikke har åpnet neste delkapittel, vil elevene bli værende i det gjeldende delkapittelet og få mer utfordrende oppgaver der. De elevene som har full mestring av målene i kapittelet vil også kunne møte de utfordrende oppgavene i repetisjonsdelen.

Etter hvert som elever viser mestring på de mer utfordrende oppgavene, anbefaler vi at de jobber videre med andre type oppgaver utenfor ESØ. På den måten kan elevene bruke kompetansen de har tilegnet seg gjennom ESØ til å utforske, kommunisere og reflektere, for eksempel i Explore Skolestudio, eller gjennom kreative aktiviteter i klassen. Se lærerveiledningen til Explore for flere tips til oppgaver og aktiviteter. 

Elevenes måloppnåelse i ESØ nullstilles hvert skoleår. Dette er for å hindre at ESØ skal tro at elevene har samme måloppnåelse neste gang de møter lærestoffet som de hadde da de avsluttet arbeidet forrige skoleår. Elever som har svært god kompetanse, vil måtte gjøre noen lette oppgaver i starten for å vise ESØ at «Dette kan jeg». 

Oversiktlig for lærer

Som lærer kan du plassere elevene i et valgt delkapittel, men du har ingen mulighet til å bestemme hvilke læringsmål elevene får oppgaver fra. Elevene får oppgaver fra alle læringsmålene som hører til delkapitlet du har valgt. På lærersiden vil du få god oversikt over elevenes mestring og måloppnåelse. Denne informasjonen kan du bruke for å tilpasse undervisningen ytterligere til klassen, grupper eller enkeltelever.  

 

 

Slik bruker du Explore Smart Øving

Lærersiden 

Lærersiden gir deg god oversikt og nyttig informasjon du kan bruke for å tilpasse undervisningen ytterligere til klassen, grupper eller enkeltelever. 

Sidemenyen 

I sidemenyen ligger kapitteloversikten for trinnet klassen jobber med. Her kan du låse opp nye kapitler og hente elever til de kapitlene de skal jobbe i. Valg i sidemenyen styrer også informasjonen som vises under fanene Klassen, Elever og Oppgaver. 

Sidemeny

Klassen 

Her finner du oversikt over læringsmålene og over klassens og enkeltelevenes mestring i de ulike kapitlene. Grad av måloppnåelse vises fra lav til høy.  

Klassen

Elever 

Under fanen Elever finner du informasjon om grad av måloppnåelse til enkelte kapitler, arbeidstid og oppgaver besvart. Klikker du på en elev vil du se mer detaljert informasjon om måloppnåelse for hvert delkapittel og en indikator som viser hvor eleven jobber.  

Elever

Elevkortet 

Ved å klikke på Se flere detaljer får du opp elevkortet til eleven. Her får du enda flere detaljer rundt elevens arbeid for denne og forrige uke. Her inne kan du også flytte enkelteleven til andre kapitler eller andre trinn.  

Elevkortet

Utdrag 

Under fanen Utdrag vises det ulike utdrag fra klassens arbeid. Du blir oppdatert om elever som har blitt ferdige med satt arbeidstid, elever som jobber med utfordrende oppgaver eller om enkeltoppgaver som flere elever har sendt til deg.  

Utdrag

Oppgaver 

Under denne fanen finner du eksempeloppgaver fra de ulike delkapitlene. Du kan velge fra kapitler i sidemenyen og få opp eksempeloppgaver til disse under denne fanen.  

Oppgaver

Innboks 

Her har du tilgang til oppgaver som elever har sendt til deg, og du kan svare elevene. Hvis flere elever har sendt deg den samme oppgaven, kan du svare alle disse samtidig.

Innboks

Innstillinger 

Området for innstillinger skal hjelpe deg å administrere din læringsgruppe. Her kan du endre ukens arbeidstid, slå av og på svarfunksjonalitet og motivasjonsrommet. Hvis en gruppe har blitt aktivert ved en feil er det også mulig å deaktivere den herfra. I innstillingene finner du også Lærertips og Informasjon fra Gyldendal angående Smart Øving.  

Instillinger

 

Elevsiden 

Oppgavevisning 

Eleven får oppgavene presentert som en kortstokk, hvor hvert kort er en oppgave. Eleven har tre forsøk på hver oppgave og får ulike motivasjonsmeldinger mellom oppgaver i tillegg til poeng regnet ut fra ulike kriterier, for eksempel flere riktige svar på rad. 

Oppgavevisning

Baksiden av kortet 

På baksiden av hvert oppgavekort kan eleven hente frem forklaring til oppgaven på norskog hjelpemidler tilknyttet læringsmålet. Eleven kan også lagre oppgaven til senere og sende oppgaven til deg sammen med et spørsmål.  

Baksideoppgaver

Mine oppgaver 

Her har eleven oversikt over sine lagrede oppgaver sammen med oppgaver som har blitt sendt til deg. Eleven kan også hente disse oppgavene fram senere. Når eleven har fått svar fra deg vil de få en indikator om dette på den gjeldende oppgaven. Du kan slå av denne funksjonaliteten om det er ønskelig. 

Mineoppgaver

Motivasjonsrommet 

Eleven har tilgang til et motivasjonsrom hvor en øy viser fremgang og poeng til hvert kapittel. Det blir lagt til nye elementer etter antall poeng og tid jobbet. Tiden er regnet ut fra den arbeidstiden som er satt. Du som lærer har også mulighet å låse tilgangen til motivasjonsrommet hvis du ønsker det.

Motivasjonsrom

 

Noen gode råd:

... til deg som er lærer

  1. Bruk ESØ som supplement: Bruk gjerne ESØ som en digital oppgavebok der elevene kan trene individuelt på basisferdigheter. Explore Smart Øving er ikke et selvstendig læreverk, men er en komponent blant flere som sammen sikrer en helhetlig, individuelt tilpasset og variert  språkundervisning. Kapittelstrukturen og innholdet i ESØ er i samsvar med det øvrige Explore-verket, og produktet fungerer derfor godt i kombinasjon med My Book, My Workbook og Explore Skolestudio.  
  2. Undervisning først: Det er viktig at temaene og innholdet i både kapitlene og delkapitlene presenteres grundig i undervisningen før elevene jobber selvstendig med dette i Explore Smart Øving. Det kan også være lurt med felles gjennomgang av eksempeloppgaver før elevene begynner å jobbe individuelt. Eksempeloppgaver finnes under fanen «Oppgaver» på lærersiden i produktet.   

  3. Avgrens tidsbruken: Vi foreslår at elevene arbeider inntil 20 minutter per uke i ESØ på 3. og 4. trinn og 25–30 minutter per uke på 5. trinn. Arbeidet i ESØ trenger ikke å foregå hver uke, men kan fint samles til lengre arbeidsøkter om ønskelig.  

  4. Bruk gjerne ESØ til i stasjoner og hjemme: ESØ fungerer godt både til stasjonsarbeid og til lekser. Dette fordi elevene alltid øver oppgaver med riktig vanskegrad og fra de læringsmålene de faktisk trenger å øve på. 

  5. Følg med på lærersiden: Det kan være lurt å følge godt med på lærersiden, slik at du oppdager når elever har vist god nok mestring innenfor et delkapittel og bør få tilgang til et nytt. Om elevene er låst til ett delkapittel for lenge, vil de kunne oppleve å få oppgaver de allerede har mestret på nytt. Hvis du velger å åpne flere delkapitler samtidig vil elevene bevege seg sømløst til et nytt delkapittel ved god nok måloppnåelse. Elevene vil imidlertid da ikke møte de mer utfordrende oppgavene før i repetisjonsdelen.    

... du kan gi til elevene

  1. Heller riktig svar enn mange svar: Snakk med elevene om at det er viktigere å svare riktig, enn å løse mange oppgaver. Dersom elevene skynder seg og gjetter for å få løst mange oppgaver, vil de som oftest oppleve å få mange feilsvar og sendes tilbake til enklere oppgaver enn de kanskje i utgangspunktet trenger.  I «Motivasjonsrommet» ser elevene både antall riktige og antall gale svar i hvert kapittel.

  2. Prøv selv først: Elevene må gjerne få hjelp i hjemmearbeidet, men i ESØ er det viktig at eleven alltid leverer det første svaret uten hjelp fra foreldre eller andre. Blir det for mye hjelp, vil ESØ konkludere med at eleven har høy måloppnåelse og dermed gi eleven enda vanskeligere oppgaver.

  3. Lagre det du er usikker på: Snakk med elevene om at det er lurt å lagre oppgaver de ikke har klart på to forsøk, slik at de senere kan be deg om hjelp til å løse disse oppgavene. Elevene kan også sende disse oppgavene til deg dersom de ønsker det. Du velger om du vil svare elevene digitalt, eller diskutere oppgaven i klasserommet.