Er du administrator ved skolen?

Gyldendal Lisens er et administrasjonsverktøy som gjør det enklere å få oversikt over skolens digitale tilganger for Smartbok.

Gyldendal Lisens gir skolen oversikt over antall lisenser og hvilke elever og lærere som har tatt i bruk sin lisens. I tillegg kan skolen selv frigi lisenser fra elever eller lærere som har sluttet og tildele disse til nye brukere. Verktøyet er gratis

Vi har laget en enkel brukerveiledning for Gyldendal Lisens som vi oppfordrer deg til å ta en kikk på. Her kan du blant annet lese om tildeling av lisenser, hvordan du frigir lisenser, grupper og kodeaktivering.

Hvis du er ny som bruker av Gyldendal Lisens, eller ønsker en presentasjon av hva som er nytt, se gjerne vår introduksjonsvideo nedenfor.