Om Smart Vurdering

Digitale prøver og vurderingsverktøy for læreverkene Multi og Salto. Verktøyet gir læreren umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat, samt oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Fordeler med Smart Vurdering:

  • Tidsbesparende for læreren
  • Umiddelbar oversikt over elevens og klassens kompetanse
  • Konkrete forslag til faglig oppfølging av eleven  
  • Godt utgangspunkt for elevsamtale og foreldresamtale
  • Følger elevens utvikling over tid

Smart Vurdering produkter

Kom i gang

Oppstart og bruk av Smart Vurdering

For best mulig opplevelse av det digitale læremiddelet Smart Vurdering anbefaler vi at du først leser gjennom våre veiledninger for gjennomføring.

Her er også noen gode tips om du skulle oppleve tekniske utfordringer.

Les mer

Barn som samarbeider med Ipad

Driftsmelding

Viktig beskjed til våre brukere

Helårsprøver stengte den 1. desember 2020. Samtidig ble halvårsprøvene for Multi Smart Vurdering gjort tilgjengelige.

Enkelte har rapportert om problemer på Chromebook. Vi jobber med utbedring, men ved problemer har vi god erfaring ved bruk av PC, ev. bruke Firefox eller Opera Mini på Chromebook. 

Har du behov for hjelp? Kontakt oss på support@gyldendal.no

Viktig driftsmelding

Multi Smart Vurdering og fagfornyelsen

Flere lurer nok på om Multi Smart Vurdering følger den nye læreplanen?

Her får du både forklaring og oversikt fra Multi-forfatterne.

Les mer

Elev jobber med Ipad

Hva er Conexus Engage?

Smart Vurdering kommer med full integrasjon til tjenesten Conexus Engage og sammen utgjør de et svært solid læreverktøy. Conexus Engage er et kartleggingsprogram som brukes av svært mange norske kommuner.

Prøveresultatene legges umiddelbart inn i Conexus Engage. Her får du raskt oversikt over resultatene, samt rapporter over skolen, klassen og enkeltelever.
Du får tilgang til resultatene selv om kommunen din ikke bruker Conexus Engage. Du må da selv legge inn elevene dine i prøvemodulen.

Her finner du mer informasjon om Conexus Engage

Her finner du detaljert brukerveiledning om Conexus Engage​

Conexus Engage I Smart Vurdering