Matematikk 1–7

Multi og fagfornyelsen i matematikk

Lurer du på hva Fagfornyelsen betyr for matematikkfaget og matematikkverket Multi? Les hva forfatterne Bjørnar Alseth, Mona Røsseland og Ann-Christin Arnås mener.

Fem grunner til å velge Multi:

  1. Elevene får utforske matematiske problemstillinger, jobbe sammen og leke seg fram til svarene
  2. Varierte oppgaver og aktiviteter som gir dybdeforståelse
  3. Gjennom god mengdetrening og elevtilpasset øving blir elevene trygge på faget
  4. Rikt utvalg av bøker og digitale læremidler gir fleksibilitet og variasjon
  5. Grundig og rikholdig  lærerveiledning

– Hva er det viktigste i den nye læreplanen i matematikkfaget, slik dere ser det?

– Det viktigste er at undervisningen skal legge stor vekt på dybdeforståelse. Og det er et begrep som favner vidt. Elevene skal utvikle en solid forståelse av matematiske begreper og metoder, og de skal klare å bruke matematikk både i problemløsning og i kommunikasjon – også i dagliglivet, sier Bjørnar Alseth.

Multi Forfattere

Multi-forfatterne Ann-Christin Arnås (f.v.), Bjørnar Alseth og Mona Røsseland har lang erfaring og bred kompetanse i matematikkfaget.

 

Men alt blir ikke helt snudd på hodet med nye læreplaner. Mona Røsseland og de andre tar med seg alt det gode fra tidligere utgave av Multi:

– Dybdeforståelse, problemløsing og kommunikasjon var viktig i den gamle læreplanen også, og noe som vi har lagt til rette for i Multi hele tiden. Men nå skal vi gjøre det enda bedre, sier Mona entusiastisk. – Den nye utgaven inneholder flere åpne, komplekse, varierte oppgaver der elevene stimuleres til utforsking, kreativitet, samarbeid og diskusjoner.

---

Vil du ta en nærmere titt på Multi-bøkene? Her kan du aktivere digitale vurderingseksemplarer

---

– Det å være utforskende og kreative i matematikk kan høres ut som en utfordring for mange elever. Hvordan skal de få til det?

– Tidligere var mange spill, aktiviteter og varierte oppgaver plassert i Lærerens bok, mens elevbøkene inneholdt mer de tradisjonelle oppgavene. Vi legger nå opp til at utforsking, problemløsning, kommunikasjon og samarbeid skal prege alle undervisningsøktene. Derfor har vi fordelt oppgaver og aktiviteter jevnt gjennom alle bøkene, forklarer Ann-Christin Arnås.

For Multi-forfatterne er akkurat dette med å jobbe jevnt og trutt et viktig poeng:

– For å si det på en annen måte, problemløsning er ikke noe vi gjør på fredager eller til slutt i et kapittel, det er en holdning som preger undervisningen og elevenes arbeid så å si hele tiden, sier Ann-Christin

---

Hvor mange ruter sjokolade skjuler seg bak papiret? Les mer om hvordan du kan jobbe med utforskende matematikk her.

---

Ny utforming

I utformingen av Multi, har forfatterne ønsket å tydeliggjøre for både lærer og elever at de møter ulike oppgavetyper med ulike krav. Derfor har spill, aktiviteter, utforskingsoppgaver og samtalebilder fått hver sin utforming. 

Samtalebilde Frokost

– De ulike oppgavetypene tar i bruk ulike deler av matematikken. Det gir mange muligheter til å beskrive, forklare, drøfte og argumentere i en påfølgende oppsummering, sier Bjørnar.

Aktivitetsrutene inneholder forskjellige oppgaver og aktiviteter. Felles for disse er at de krever jobbing utenfor elevboka, og som oftest involverer de bruk av konkreter eller andre hjelpemidler:

Aktivitetsrute

Utforskingsrutene inneholder nytt stoff som elevene ikke har jobbet med tidligere:

Utforskingsrute

---

Lurer du på hvilke Multi-produkter som passer for deg? Her får du en god oversikt og en anbefaling.

---

 

Øving

– Den nye læreplanen fokuserer mye på utforsking og samarbeid. Men kan man bare leke og drøfte seg frem til å bli god i matematikk?

Neida, aktiviteter og utforsking utvikler dybdeforståelse, men dybdeforståelse krever også øving. Så det er fremdeles øveoppgaver i Multi, forsikrer Mona.

Ovingsoppgave

Øveoppgavene i elevboka er merket med en grå sirkel.

 

Det er noen øveoppgaver til hvert tema i elevboka og fagrommet som elevene gjerne kan jobbe med i par, men for mer individuell øving anbefaler forfatterne Multi Øvebok eller Multi Smart Øving. Til elevene på de laveste trinnene vil de anbefale at man bruker Multi Øvebok, enten i stedet for eller i tillegg til Multi Smart Øving.

Vi mener at individuell øving fremdeles er en viktig del av god matematikkundervisning, uavhengig av om elevene arbeider i papirbok eller i Multi Smart Øving, sier Bjørnar.

 

 

Ipad Msø

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel fra Gyldendal som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov. 

Hvordan fungerer egentlig Multi Smart Øving? 

Dette er Multi

Matematikk 1–7

Bøker:

Komponenter Multi Nye

Multi Lærerens bok

I Lærerens bok beskrives faglige mål for kapittelet, samt faglig innhold for hvert oppslag i elevboka. Du finner ideer til forenkling og mer utfordring, for tilpasning av undervisningen. I tillegg vil du finne tips til andre aktiviteter enn de som står i elevboka, men med samme faglige mål. Du finner også lærerveiledningen digitalt i Multi Fagrom.

Bestill digitalt vurderingseksemplar

Komponenter Multi Nye2

Multi Elevbok

I Multi Elevbok 1–7 er elevenes bok og et utgangspunkt for undervisningen i klasserommet. Boka består av delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som tilsvarer én undervisningstime. Multi Elevbok er engangsbok på 1–4 og flergangsbok på 5–7, og finnes i heldigital utgave på alle trinn som Multi Fagrom i Skolestudio.

Bestill digitalt vurderingseksemplar

Komponenter Multi Nye3

Multi Øvebok

Multi Øvebok 1–4 er for individuell øving på faktakunnskap, ferdigheter og grunn­leggende begrepsforståelse. Boka er organisert tematisk med samme kapitler og delkapitler som Multi Elevbok. ­Oppgavene følger stort sett samme mal som elevboka, noe som gjør det enkelt for elevene å forstå hva oppgavene går ut på.

Bestill digitalt vurderingseksemplar

Multi Komponenter Parallell

Multi Parallellbok

Multi Parallellbok 4–7 er ei bok som kan være nyttig å bruke for elever på 4.–7. trinn som strever litt ekstra med matematikk. Den følger Multi Elevbok side for side, men lærestoffet er tydeligere visualisert og grundigere forklart. I tillegg er noen av oppgavene endret eller fjernet. Parallellboka er ei engangsbok legger til rette for at elevene kan oppleve gleden ved å mestre og å nå målene sine i fellesskap med elever som bruker elevboka.

Bestill digitalt vurderingseksemplar

 

Digitale læremidler:

Multi Fagrom er den digitale versjonen av Multi Elevbok og Multi Lærerens bok. Her finner du konkrete undervisningsforløp time for time, strukturert på samme måte som elevboka. Du finner også mange ekstra ressurser som kopiark, ekstra øvingsoppgaver, filmer etc.

Prøv gratis i 30 dager

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel for 2.-7. trinn, som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg hver enkelt elevs behov.

Prøv gratis i 30 dager

Multi Smart Vurdering er et vurderingsverktøy for 1.–7. trinn. Det består av en prøvemodul for elevene og en oppfølgingsmodul for læreren. Prøvene gjennomføres hvert halvår.

Struktur

Forfatterne har gitt de nye læremidlene en oppdatert struktur som skal gi læreren enda bedre oversikt og gi god hjelp til å komme gjennom alt stoffet.

På småtrinnet er fagstoffet samlet i større kapitler enn i tidligere utgaver, altså åtte kapitler per trinn. Hvert kapittel er delt inn i tre-fem delkapitler av noenlunde lik størrelse, forteller Ann-Christin.

Det er også endringer i det faglige innholdet. Noen endringer kommer ut fra kravene fra den nye læreplanen, men i tillegg har forfatterne snakket med lærerne og gjør flere endringer basert på deres tilbakemeldinger. En annen viktig kilde er internasjonal forskning som stadig finner bedre løsninger på hvordan elever lærer.

Den største endringen er at vi har lagt større vekt på tallforståelse og regnestrategier. Vi har også endret rekkefølgen på noe av lærestoffet for å gi elevene et enda bedre utviklingsløp, forklarer Bjørnar.

----

I denne filmen blar Multi-forfatter Ann-Christin Arnås gjennom tredje utgave av Multi Elevbok 1A og forklarer tanken bak struktur og oppgavetyper:

Skolebesøk

Ønsker du og din skole en innføring i Multi, opplæring i Smart Øving eller et fagkurs i matematikk? Vi kommer gjerne på skolebesøk, enten fysisk eller digitalt, og kan skreddersy et opplegg etter deres behov.

Les mer

Ta Multi-skolen!

I Gyldendals videokanal Gyldendal Fagtid finner du et komplett digitalt kurs for lærere i matematikk på barnetrinnet. Hør forfattere og digitalpedagoger snakke om hvordan du kan jobbe med utforsking, øving og vurdering med Multi. Du får både inspirasjon og tips til oppgaver og metoder.

Gå til Gyldendal Fagtid

Multi i Skolestudio

Multi består av flere digitale læremidler som kan både erstatte og supplere lærebøkene. Alt er nå samlet i Skolestudio, Gyldendals nye digitale læringsmiljø. Her finner du Multi Fagrom som er alt innholdet fra Multi Elevbok i en interaktiv versjon, sammen andre nye læringsressurser. 

I Multi Fagrom kan lærerne redigere undervisningsøktene slik de vil. De kan både ta bort og legge til, og de kan selv bestemme hva som skal brukes av lærer og hva som skal tildeles de ulike elevene. Våre forslag til undervisningsøkter henger tett sammen med elevboka, men vi vil også komme med forslag på flere oppgaver og aktiviteter lærerne heller kan velge å bruke, sier Ann-Christin Arnås.

– Noe helt til slutt?

Ja, tegningene i elevbøkene! De er utrolig fine å se på, og vi tror virkelig de kommer til å inspirere elevene til å bidra i gode samtaler om og med matematikk, avslutter Mona.

Samtalebilde Multi

Samtalebildene handler ofte om ting som elevene kjenner fra før. De skal snakke om matematikk de ser i bildene og om matematikk de skal lære mer om. Illustrasjon: Kristin Berg Johnsen

---

1 Bachmann, K., & Haug, P. (2006). Forskning om tilpasset opplæring. Volda: Høgskulen i Volda.

Hva sier de nye læreplanene i matematikk?

Du kan lese mer på Utdanningsdirektoratets hjemmesider:

Hva er nytt i matematikk?

Læreplan i matematikk, 1.-10. trinn

Overordnet del


Relaterte artikler

Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...