Matematikk 1–7

Hvilke Multi-komponenter bør jeg velge?

Læreverket Multi består av mange ulike bøker og digitale verktøy – Elevbok, Smart Øving, Øvebok, Fagrom i Skolestudio. Det er mye å velge i og du kan sette sammen flere ulike kombinasjoner. Multi-redaksjonen anbefaler at du har læremidler som dekker disse fasene av undervisningen: 

✓ Utforske

Multi Fagrom eller Multi Elevbok+Lærerens bok

---

I Multi får elevene utforske matematiske problemstillinger, jobbe sammen og leke seg fram til svarene. Multi-redaksjonen anbefaler å velge enten Multi Elevbok eller Multi Fagrom i Skolestudio som utgangspunkt for undervisningen i klasserommet.

Du finner det samme innholdet i Multi Elevbok og Multi Fagrom. Du trenger derfor ikke begge deler. Mange vil likevel synes det er nyttig med en lærerlisens på Multi Fagrom, for å kunne vise oppgaver og andre digitale ressurser i plenum.

✓ Øve

Multi Smart Øving og/eller Multi Øvebok

---

Gjennom mengdetrening og øving på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse blir elevene trygge på faget. For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere elevboka med Multi Smart Øving og/eller Multi Øvebok.

Multi Smart Øving gir elevtilpasset øving og mengdetrening ved hjelp av adaptiv teknologi og kan brukes på hele barnetrinnet. Det kan likevel være gode grunner til å tilby elevene på 1. til 4. trinn en øvebok på papir.

 

✓ Vurdere

Hele læreverket og Multi Smart Vurdering

---

Multi Fagrom i Skolestudio gir lærer god oversikt over elevenes arbeid. Progresjonen og besvarelser blir lagret og gir godt grunnlag for tilbakemelding og vurdering.

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Læreren kan da lettere gi individuell oppfølging, sette sammen grupper og tilpasse undervisningen etter elevenes nivå.

Vurderingen gjør du underveis, men suppler med selvrettende hel- og halvårsprøver i Multi Smart Vurdering.

Bok eller digitalt? Eller en kombinasjon?

Velger du Multi kan du også velge hvor digital du vil være. Du kan bruke bare bøker, være heldigital – eller litt begge deler.


Les mer om de ulike komponentene:

Bøker:

Multi Elevbok

I Multi er elevboka et utgangspunkt for undervisningen i klasserommet. Boka består av delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som tilsvarer én undervisningstime. Lærestoffet er samlet i få kapitler, noe som gir tid til faglig fordypning og god progresjon i arbeidet.

Den nye utgaven av elevboka inneholder noe mindre tradisjonelt øvestoff, men til gjengjeld flere utforskingsoppgaver, spill og aktiviteter som gir elevene dybdeforståelse, enn tidligere utgaver. Dette gjør det enklere å gjennomføre en variert undervisning som ivaretar alle delene av faget. For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere elevboka eller fagrommet med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok.

– Tidligere var mange spill, aktiviteter og varierte oppgaver plassert i Lærerens bok, mens elevbøkene inneholdt mer de tradisjonelle oppgavene. Vi legger nå opp til at utforsking, problemløsning, kommunikasjon og samarbeid skal prege alle undervisningsøktene i elevboka, sier forfatter Ann-Christin Arnås.

Multi Elevbok 1, 2 og 3 er engangsbøker som elevene kan skrive i. Multi Elevbok 4, 5, 6 og 7 kan gjenbrukes. Alle trinn består av to bøker, A og B, som til sammen dekker hele skoleåret.

Gratis digitale ressurser som støtter boka finner du i Multi Bokstøtte i Skolestudio.

Ønsker du en heldigital versjon av elevboka? Sjekk ut Multi Fagrom i Skolestudio.

Bestill digitalt vurderingseksemplar her

Multi Øvebok

Multi Øvebok for 1. til 4. trinn er det perfekte supplementet til Multi Elevbok eller Multi Fagrom. Her får elevene jobbe individuelt med morsomme øveoppgaver, og de kan skrive svarene rett i boka. Multi Øvebok følger den samme strukturen med kapitler og delkapitler som Multi Elevbok eller Multi Fagrom.

– Aktiviteter og utforsking utvikler dybdeforståelse, men dybdeforståelse krever også øving, sier forfatter Mona Røsseland. – Det er noen øveoppgaver til hvert tema i elevboka som elevene gjerne kan jobbe med i par, men for mer individuell jobbing anbefaler vi Multi Øvebok eller Multi Smart Øving.

Ønsker du digital øving tilpasset hver enkelt elev? Sjekk ut Multi Smart Øving

Bestill digitalt vurderingseksemplar her

Multi Parallellbok

Multi Parallellbok 4–7 er ei bok som kan være nyttig å bruke for elever på 4.–7. trinn som strever litt ekstra med matematikk. Den følger Multi Elevbok side for side, men lærestoffet er tydeligere visualisert og grundigere forklart. I tillegg er noen av oppgavene endret eller fjernet. Parallellboka er ei engangsbok legger til rette for at elevene kan oppleve gleden ved å mestre og å nå målene sine i fellesskap med elever som bruker elevboka.

Bestill digitalt vurderingseksemplar her

Multi Lærerens bok

I Multi Lærerens bok beskrives faglige mål for kapittelet, samt faglig innhold for hvert oppslag. Her vil du finne ideer til forenkling og mer utfordring, slik at du lettere kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. I tillegg vil du finne tips til andre aktiviteter enn de som står i elevboka, men med samme faglige mål.

Multi Lærerens bok følger innholdet Multi Elevbok side for side.

Bruker du Multi Fagrom i Skolestudio? Da er en digital versjon av lærerveiledningen inkludert i fagrommet for lærer, men mange vil likevel finne det nyttig å ha papirutgaven av Lærerens bok tilgjengelig.

Bestill digitalt vurderingseksemplar her

Digitale læremidler:

Multi Fagrom

Multi Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket basert på innholdet fra Multi Elevbok og Lærerens bok, og er sammen med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok, samt Multi Smart Vurdering et komplett læreverk i matematikk for barnetrinnet.

I Multi Fagrom kan elevene tilegne seg fagkunnskaper gjennom utforsking, aktiviteter, samarbeid og øving. Både problemløsing, ulike regnestrategier og matematiske samtaler er sentralt. Elevene får bli kjent med programmering gjennom roboten Robi. I tillegg får elevene tilgang til ulike konkreter digitalt, eksempelvis brøksirkler og tellemateriell. 

Som lærer får du i Multi Fagrom forslag til undervisningopplegg og lærerveiledning med tips til gjennomføring av undervisning, matematiske samtaler, tilpasset opplæring, flere aktiviteter og underveisvurdering. Her finner du også interaktiv tavle med tegneverktøy og ulike konkreter.  

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling. 

Se webinarer og opplæringsvideoer i Gyldendal Fagtid

Prøv gratis

Multi Bokstøtte

Multi bokstøtte inneholder ressurser til lærere som bruker 3. utgaven av Multi i bokversjon. Her finnes årsplaner, kompetansemål, kopiark og generell informasjon om læreverket Multi samt gode tips til matematikkundervisningen. 

Et komplett digitalt læreverk for lærere og elever finnes i Multi Fagrom i Skolestudio.

Aktiver gratis tilgang

Multi Smart Øving

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Oppgavestrømmen elevene får i Multi Smart Øving er adaptiv og dynamisk. Det vil si at oppgavene tilpasses nivået til hver enkelt elev, umiddelbart og underveis i arbeidet. Eleven får derfor alltid utfordringer tilpasset sitt nivå. En elev som viser mestring av et lærestoff får oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever vil få hjelp til å tette hull i underliggende kompetanse, også fra andre og tidligere læringsmål.

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge hver enkelt elevs og klassens læringsprosess fra dag til dag. På lærersiden finnes informasjon om elevenes måloppnåelse, tid brukt og liknende. På bakgrunn av denne informasjonen kan læreren lettere gi individuell oppfølging, sette sammen grupper basert på elevenes måloppnåelse og tilpasse resten av undervisningen etter klassens nivå.

Se webinarer og opplæringsvideoer i Gyldendal Fagtid

Prøv gratis

Multi Smart Vurdering

Multi Smart Vurdering er et vurderingsverktøy for 1.–7. trinn. Det består av en prøvemodul for elevene og en oppfølgingsmodul for læreren. Prøvene gjennomføres hvert halvår.

Alle prøveresultater er tilgjengelige på lærersiden i Multi Smart Vurdering. Hvis din skole har tilgang til Conexus Engage vil Multi Smart Vurdering også sende en kopi av prøveresultatene dit.

Fordeler med Multi Smart Vurdering:

  • Automatisk retting, fører til mindre rettearbeid for læreren
  • Læreren får forslag til oppfølging med henvisning til Lærerens bok, oppgavebok, kopiperm og nettoppgaver
  • Lyd på alle oppgaver for 1.–7. trinn
  • Umiddelbar oversikt over klassens resultater
  • Umiddelbare rapporter for hver enkelt elev
  • Følger elevens utvikling over tid
  • Normering på landsbasis: Kritisk grense og gjennomsnitt

Bestill

Relaterte artikler

Hva er Multi Smart Øving?

Hva er Multi Smart Øving?

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende...