Matematikk 1–7

Hvilke Multi-komponenter bør jeg velge?

Læreverket Multi består av mange ulike bøker og digitale verktøy. Elevbok, Smart Øving, Øvebok, Fagrom i Skolestudio – det er mye å velge i og du kan sette sammen flere ulike kombinasjoner. Her er en guide og en anbefaling fra forfatterne.

Finn den rette kombinasjonen

Velger du Multi kan du også velge hvor digital du vil være. Du kan bruke bare bøker, være heldigital – eller litt begge deler. Multi-forfatterne anbefaler å velge enten Multi Elevbok eller Multi Fagrom i Skolestudio, og for å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere elevboka med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok.

I tillegg til læremidlene vil du også ha tilgang på gratis ressurser:

For tidligere utgave av Multi finner du gratis ressurser, blant annet nettoppgaver, i Spiroo.

For nyeste utgave av Multi vil gratis ressurser være tilgjengelig i Multi Bokstøtte i Skolestudio.

Les mer om de ulike komponentene:

Komponenter Multi Nye

Multi Lærerens bok

Multi Lærerens bok er lærerens hemmelig våpen. Her beskrives faglige mål for kapittelet, samt faglig innhold for hvert oppslag. Her vil du finne ideer til forenkling og mer utfordring, slik at du lettere kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. I tillegg vil du finne tips til andre aktiviteter enn de som står i elevboka, men med samme faglige mål.

Bla i Lærerens bok 1A her


Komponenter Multi Nye2

Multi Elevbok

I Multi er elevboka et utgangspunkt for undervisningen i klasserommet. Boka består av delkapitler som omtrent tilsvarer ei ukes arbeid, og i dobbeltsider som tilsvarer én undervisningstime. Lærestoffet er samlet i få kapitler, noe som gir tid til faglig fordypning og god progresjon i arbeidet.

Den nye utgaven av elevboka inneholder noe mindre tradisjonelt øvestoff, og flere utforskingsoppgaver, spill og aktiviteter som gir elevene dybdeforståelse, enn tidligere utgaver. Dette gjør det enklere å gjennomføre en variert undervisning som ivaretar alle delene av faget. For å sikre elevene tilstrekkelig med øving er det gunstig å supplere elevboka med Multi Smart Øving eller Multi Øvebok.

– Tidligere var mange spill, aktiviteter og varierte oppgaver plassert i Lærerens bok, mens elevbøkene inneholdt mer de tradisjonelle oppgavene. Vi legger nå opp til at utforsking, problemløsning, kommunikasjon og samarbeid skal prege alle undervisningsøktene, sier forfatter Ann-Christin Arnås.

Multi Elevbok er engangsbok på 1.–3. trinn og flergangsbok på 4.–7. trinn, og finnes i digital utgave i Skolestudio på alle trinn. Multi Elevbok for 4.–7. trinn blir også gitt ut som Smart Bok.

Sider fra Multi Elevbok 2A. Les mer og bla i boka her.

Oppslag Elevbok2a Web


Komponenter Multi Nye3

Multi Øvebok

Multi Øvebok 1–4 er engangsbøker for individuell øving på faktakunnskap, ferdigheter og grunn­leggende begrepsforståelse. Boka er organisert tematisk med samme kapitler og delkapitler som Multi Elevbok

– Aktiviteter og utforsking utvikler dybdeforståelse, men dybdeforståelse krever også øving, sier forfatter Mona Røsseland. – Det er noen øveoppgaver til hvert tema i elevboka som elevene gjerne kan jobbe med i par, men for mer individuell jobbing anbefaler vi Multi Øvebok eller Multi Smart Øving.

  Multi Komponenter Parallell

Multi Parallellbok

Multi Parallellbok 4–7 er ei bok som kan være nyttig å bruke for elever på 4.–7. trinn som strever litt ekstra med matematikk. Den følger Multi Elevbok side for side, men lærestoffet er tydeligere visualisert og grundigere forklart. I tillegg er noen av oppgavene endret eller fjernet. Parallellboka er ei engangsbok legger til rette for at elevene kan oppleve gleden ved å mestre og å nå målene sine i fellesskap med elever som bruker elevboka.

Ipad Tall Og Telling

Digitale læremidler i Skolestudio

Multi Fagrom er den digitale versjonen av Multi Elevbok og Multi Lærerens bok. Her finner du konkrete undervisningsforløp time for time, strukturert på samme måte som i elevboka. Du finner også mange ekstra ressurser som kopiark, ekstra øvingsoppgaver, filmer etc.

Prøv gratis

 

Multi Smart Øving er et digitalt læremiddel som brukes til å øve på faktakunnskaper, ferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse. Det er adaptivt, og tilpasser seg behovene til hver enkelt elev.

Multi Smart Øving gir læreren mulighet til å følge elevens og klassens læringsprosess fra dag til dag. Læreren kan da lettere gi individuell oppfølging, sette sammen grupper og tilpasse undervisningen etter elevenes nivå.

Prøv gratis

 

Multi Smart Vurdering er et vurderingsverktøy for 1.–7. trinn. Det består av en prøvemodul for elevene og en oppfølgingsmodul for læreren. Prøvene gjennomføres hvert halvår.


Utgivelsesplan for Multi 3. utgave

  1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn
Multi Elevbok og Lærerens bok 2022
Multi Øvebok - - -
Multi Parallellbok - - - 2022 2022 2022
Multi Fagrom i Skolestudio
Multi Smart Øving
Multi Smart Vurdering


Relaterte artikler

Ny lærerside i Smart Øving

Ny lærerside i Smart Øving

Smart Øving er et produkt som er i stadig utvikling. Nå får du enda bedre oversikt over elevenes arbeid og progresjon.
Oppgavetyper i nye Multi

Oppgavetyper i nye Multi

Den nye utgaven av Multi inneholder mange åpne, sammensatte og varierte oppgaver hvor elevene stimuleres til...
Ta med matematikken ut!

Ta med matematikken ut!

Det er ingen grunn til å ikke gjennomføre mattetimene ute i friluft. Her er fire uteaktiviteter som passer fint til...
Juleverksted med symmetri

Juleverksted med symmetri

Hvorfor ikke kombinere temaet symmetri i matematikk med et hyggelig juleverksted? Her finner du noen enkle...