Nettressurser til Finansregnskap med analyse 3. utg. 

For studenter: På denne siden kan du laste ned arbeidsbøker og løsningsforslag i Excel-format tilhørende læreboken av Baksaas og Hansen: Finansregnskap med analyse, 3. utgave 2022

For undervisere: Ekstraressurser for forelesere finner du her. Flere ressurser vil legges ut fortløpende. Tilgangen krever innlogging. Send e-post til support@gyldendal.no og oppgi hvilke(t) kurs du er ansvarlig i for å få tilgang. 

Video med Excel-tips: Forfatterne av boken har lagd en rekke videoer med Excel-tips. Klikk her for å se videoene

 

Om arbeidsbøkene

Det finnes arbeidsbøker til et stort utvalg oppgaver. Det dreier først og fremst om oppgaver der løsningen forutsetter bruk av skjemaer og tabeller. I kapittel 7 (analyse av finansregnskapet) er tallmaterialet som er utgangspunkt for analyse og vurdering, tatt med i aktuelle arbeidsbøker.

Det er med andre ord ikke arbeidsbøker for alle oppgavene. Særlig gjelder det for oppgaver av mer verbal karakter.