Finansregnskap med analyse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
456 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205564244

Finansregnskap med analyse

Boken dekker temaet Finansregnskap med analyse i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon på universiteter og høgskoler.
Pris 599,00

Bestill vurderingseksemplar

Finansregnskap med analyse gir en oversiktlig innføring i:

- presentasjon av årsregnskap og årsberetning

- analyse av årsregnskapet

- de viktigste forskjellene mellom skattereglene og regnskapsreglene

- regnskapslovens vurderingsregler med kort omtale av de internasjonale regnskapsreglene i IFRS

Boken dekker temaet Finansregnskap med analyse i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon på universiteter og høgskoler. Boken kan også være aktuell på fagskolenivå.

Finansregnskap med analyse har en logisk og ryddig struktur med sammendrag, kontrollspørsmål og oppgaver til hvert kapittel. Kontoplan med de mest brukte kontoene og eksempel på årsregnskap (med noter) er tatt med som vedlegg. I boken er det tatt med engelsk oversettelse av sentrale nøkkeltall og av oppstillingsplanene i regnskapsloven.

Boken er à jour med regnskapsloven og andre relevante lover. I denne utgaven er omtalen av bærekraft og ikke-finansiell rapportering vesentlig utvidet. Det er også et nytt kapittel om praktisk bruk av regnskapet til økonomistyring i små bedrifter.

Her finner du nettressurser for undervisere og studenter

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris