Adaptiv øving og mengdetrening

Ny lærerside i Smart Øving

Smart Øving er et produkt som er i stadig utvikling. Tilbakemelding fra brukere har nå resultert i endringer på lærersiden – altså det stedet der du som lærer kan få oversikt over elevenes arbeid og progresjon.

 

Alle endringer som blir lansert denne våren blir valgfrie for deg som bruker Smart Øving i Multi, Explore, Maximum eller Mønster. Det vil si at du kan velge om du bruker gammel eller ny visning. 

– Uansett hvilken visning du velger vil vi gjerne ha tilbakemeldinger. Likte du endringene? Hvorfor, eller hvorfor ikke? Dialogen med de som bruker produktene våre i undervisningen er veldig verdifull og gjør at vi kan tilby enda bedre løsninger, sier Magnus Skarphedinsson. Han jobber med digital utvikling i Gyldendal.

For å gi tilbakemeldinger kan du bruke chat-funksjonen i Skolestudio eller sende en mail til support@gyldendal.no

Dette er de viktigste endringene:

Klassen-fanen

Under fanen «Klassen» får du nå en oversiktlig og tydelig visning av klassens progresjon i kapitler og delkapitler. 

SØ Nyheter

SØ Nyheter2

Du kan nå lettere se elevenes nivå for hvert læringsmål. 

SØ Nyheter3

SØ Nyheter4

Du trenger ikke lenger å bruke sidemenyen for å sette i gang kapitler eller låse opp delkapitler. Dette kan du nå gjøre direkte fra Klassen-fanen. 

SØ Nyheter5

 

Elever-fanen

Under fanen «Elever» får du nå bedre oversikt over progresjon i hele kapitler. Et kakediagram viser om et delkapittel er fullført, delvis fullført eller har ingen progresjon.

Du får god oversikt over hvor mange oppgaver som har blitt gjort i et delkapittel, en indikator på om elevene jobber med forkunnskaper eller utfordringer, samt en visning av ukas arbeidstid.

SØ Nyheter6

SØ Nyheter7

På fanen «Elever» har du nå mulighet å navigere videre til «Oppsummert visning». Her får du en oversikt over hele klassens progresjon i alle kapitler. 

SØ Nyheter8

Fra skolestart 2022 vil den oppdaterte versjonen være standard-valg. Det vil likevel være mulig å bruke dagens versjon for de som ønsker det.

 

Gå til Skolestudio for å prøve Smart Øving

Smart Øving

Dette får elev og lærer i våre Smart Øving produkter:

 

Dynamisk oppgavestrøm - oppgaver tilpasset hver enkelt elevs nivå, og utfordringer basert på dette.

Tetter kompetansehull - lærestoff tilpasset nivå, enten mer avansert eller ved behov gå tilbake for å tette hull i underliggende kompetanse.

Detaljert læringsanalyse - gir læreren mulighet til å følge læringsprosessen fra dag til dag og lettere ha oppfølging av elevene.

 

Les mer

Oppgavevisning

Relaterte artikler