Adaptiv øving og mengdetrening

Ny lærerside i Smart Øving

Smart Øving er et produkt som er i stadig utvikling. Tilbakemelding fra brukere har nå resultert i endringer på lærersiden – altså det stedet der du som lærer kan få oversikt over elevenes arbeid og progresjon.

 

Alle endringer som blir lansert denne våren blir valgfrie for deg som bruker Smart Øving i Multi, Explore, Maximum eller Mønster. Det vil si at du kan velge om du bruker gammel eller ny visning. 

– Uansett hvilken visning du velger vil vi gjerne ha tilbakemeldinger. Likte du endringene? Hvorfor, eller hvorfor ikke? Dialogen med de som bruker produktene våre i undervisningen er veldig verdifull og gjør at vi kan tilby enda bedre løsninger, sier Magnus Skarphedinsson. Han jobber med digital utvikling i Gyldendal.

For å gi tilbakemeldinger kan du bruke chat-funksjonen i Skolestudio eller sende en mail til support@gyldendal.no

Dette er de viktigste endringene:

Klassen-fanen

Under fanen «Klassen» får du nå en oversiktlig og tydelig visning av klassens progresjon i kapitler og delkapitler. 

SØ Nyheter

SØ Nyheter2

Du kan nå lettere se elevenes nivå for hvert læringsmål. 

SØ Nyheter3

SØ Nyheter4

Du trenger ikke lenger å bruke sidemenyen for å sette i gang kapitler eller låse opp delkapitler. Dette kan du nå gjøre direkte fra Klassen-fanen. 

SØ Nyheter5

 

Elever-fanen

Under fanen «Elever» får du nå bedre oversikt over progresjon i hele kapitler. Et kakediagram viser om et delkapittel er fullført, delvis fullført eller har ingen progresjon.

Du får god oversikt over hvor mange oppgaver som har blitt gjort i et delkapittel, en indikator på om elevene jobber med forkunnskaper eller utfordringer, samt en visning av ukas arbeidstid.

SØ Nyheter6

SØ Nyheter7

På fanen «Elever» har du nå mulighet å navigere videre til «Oppsummert visning». Her får du en oversikt over hele klassens progresjon i alle kapitler. 

SØ Nyheter8

Fra skolestart 2022 vil den oppdaterte versjonen være standard-valg. Det vil likevel være mulig å bruke dagens versjon for de som ønsker det.

 

Gå til Skolestudio for å prøve Smart Øving

Smart Øving

Dette får elev og lærer i våre Smart Øving produkter:

 

Dynamisk oppgavestrøm - oppgaver tilpasset hver enkelt elevs nivå, og utfordringer basert på dette.

Tetter kompetansehull - lærestoff tilpasset nivå, enten mer avansert eller ved behov gå tilbake for å tette hull i underliggende kompetanse.

Detaljert læringsanalyse - gir læreren mulighet til å følge læringsprosessen fra dag til dag og lettere ha oppfølging av elevene.

 

Les mer

Oppgavevisning

Relaterte artikler

Sang i språkopplæring

Sang i språkopplæring

Er du en av dem som aldri hadde fransk på skolen, men som likevel kan «Fader Jakob» eller «Frère Jacques» som den...
Dette er Explore Smart Øving

Dette er Explore Smart Øving

Explore Smart Øving er et digitalt læremiddel for øving på basisferdigheter i engelsk. Elevene får et personlig og...
Dette er Smart Øving

Dette er Smart Øving

Smart Øving er en samling digitale læremidler for øving og mengdetrening fra Gyldendal. Elevene får et personlig og...