Hva betyr menneskerettigheter?

10. desember markeres FNs Menneskerettighetsdag, dagen da FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt. Da FN ble opprettet ble menneskerettigheter en av hovedoppgavene til organisasjonen. Relevans har flere oppdrag der elevene kan jobbe utforskende med temaet menneskerettigheter.

Menneskerettighetene er de grunnleggende rettighetene som alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion og nasjonalitet. Ifølge menneskerettighetene har du rett til liv, rett til å tro på hva du vil, rett til utdanning og rett til å si og mene det du vil.

Brudd på menneskerettighetene

Mange steder i verden brytes menneskerettighetene: Uskyldige settes i fengsel, folk blir torturert, eller de mister retten eller muligheten til å delta i valg. I noen land prøver de som har makt, å lure befolkningen til å tro at de som har makt, alltid vet best. Andre steder prøver de som har makt, å lure befolkningen til å tro at folk i andre land er farlige. Kanskje de stenger internett for at folk ikke skal skaffe seg informasjon.

Brudd Paa Menneskerettigheter Pride Bilde

Oppdrag Finn Ut Mer Om Menneskerettighetene Globus

Oppdrag 1: Brudd på menneskerettighetene

I dette oppdraget skal elevene

 • forklare med egne ord hva menneskerettighetene går ut på
 • lage en oversikt over hva slags brudd på menneskerettighetene de kjenner til?

Arbeid for menneskerettighetene

I Forente nasjoner, FN, møtes representanter fra alle medlemslandene for å snakke om menneskerettighetene og bli enige om hva disse skal være. FN følger med på om alle land respekterer menneskerettighetene. Amnesty International er en annen internasjonal organisasjon som avslører brudd på menneskerettighetene. Organisasjonen arbeider for å gjøre slike brudd kjent. Da får de som bestemmer i et land, press på seg til å gjøre noe med det.

Elevene kan for eksempel lage et tankekart, kolonneskjema eller en annen oversikt de synes passer. Gå til Verktøykassa for tips om andre metoder.

Bilde Vertoykassa

Gå til verktøykassa her

Åpne oppdraget i Relevans Skolestudio her (Gratis, men krever Feide-pålogging)

Oppdrag 2: Finn ut mer om menneskerettighetene

I dette oppdraget skal elevene, ved hjelp av FNs nettsider, jobbe videre med menneskerettigheter. Her kan de også jobbe sammen to og to:

 • Velg dere én menneskerettighet. Tenk dere at dere skal forklare hva denne rettigheten betyr for et barn eller en ungdom på deres egen alder. Bruk eksempler fra barns eller ungdoms hverdag og forklar hvorfor denne menneskeretten er viktig
 • Undersøk hvordan menneskerettigheten dere har valgt, blir ivaretatt i Norge
 • Hva kan barn og ungdom i land som ikke respekterer denne menneskerettigheten, gjøre?

Oppdrag 3: Lag en presentasjon

I dette oppdraget skal elevene lage en presentasjon om et land som bryter menneskerettighetene. Presentasjonen bør inneholde en beskrivelse av

 • landet (geografisk plassering, hvor mange som bor der og styreform)
 • hvilke rettigheter som brytes
 • hva som kan være årsaken til at det foregår brudd på menneskerettighetene i landet
 • forslag til hvordan man kan stanse menneskerettighetsbruddene i landet

Oppdrag 4: Skjer det menneskerettighetsbrudd i Norge?

Norge er både beskyldt og dømt for brudd på menneskerettighetene.

 • Undersøk hvilke brudd Norge er beskyldt for.
 • Undersøk hvilke brudd Norge er dømt for.
 • Hva tenker du om at Norge bryter menneskerettighetene?
  Skriv et diskusjonsinnlegg der du argumenterer for synet ditt.

 

----

Her kan du se hvordan utforsk-siden ser ut i Relevans 8-boka

Last ned oppdragene som pdf

----

FN

Menneskerettighetsdagen 10. desember

I anledning menneskerettighetsdagen har FN laget en egen temaside som det også kan være fint for elevene å jobbe med.

Gå til FNs side her

FN Flagget