Relevans i Skolestudio

Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø.

Relevans 8-10 Fagrom er en del av Skolestudio, vårt digitale læringsmiljø utviklet til Kunnskapsløftet 2020.

Heldekkende

Fagrom i Skolestudio er en digital versjon av læreverket. Læringsinnholdet i fagrommene baserer seg på samme manus som bøkene, men er transformert og tilpasset det digitale formatet. Våre Fagrom er heldekkende og tilbyr innhold og funksjonalitet som gjør at lærere og elever har digitalt læringsinnhold med høy kvalitet som er et fullverdig alternativ til bøkene. Relevans 8-10 Fagrom tar utgangspunkt i Relevans grunnbøker og dekker alle kompetansemål i læreplanen i samfunnsfag for ungdomstrinnet. Du velger selv om du vil kombinere bøker med Skolestudio, eller benytte en heldigital løsning.   

I Relevans 8-10 Fagrom skal elevene oppleve gleden ved å produsere, utforske og samarbeide. I tillegg til fagstoffet som finnes i bokproduktene, finner man i fagrommet aktualiteter, fordypningsmateriell samt en rekke tilleggsressurser som et rikt utvalg kilder, filmer og andre ressurser. Dette gir et godt utgangspunkt for å jobbe problemløsende og tverrfaglig. Det store utvalget av ressurser bidrar til å aktualisere samfunnsfaget for elevene og tilbyr dem en mer aktiv rolle i undervisningen.

I fagrommet har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe. Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Som lærer får du også innsikt i elevens arbeid og utvikling.

I Skolestudio finner du også Relevans Bokstøtte, digitale læringsressurser som styrker læreboka og støtter bokbrukeren.

Relevans Bokstøtte består av et rikt utvalg digitale ressurser som bidrar til at elevene digitalt får arbeide med lesing, skriving og muntlige ferdigheter. Relevans Grunnbok og Relevans Bokstøtte passer sammen og legger til rette for en variert og god tilnærming til faget samfunnsfag.

Her kan du se en introduksjonsfilm om Relevans i Skolestudio

Prøv Skolestudio her

Dette er Relevans

Relevans presenterer samfunnsfag 8-10 som en helhet. Elevene jobber utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid. Relevans inspirerer elevene til å tenke selv og oppdage hvordan samfunnsfag er relevant for dem. 

Les om Relevans

Mockup Bokipad 2021 Kvadrat Relevans