Relevans: Samfunnsfag 8–10

Relevans – utforskende samfunnsfag

Relevans inspirerer elevene til å tenke selv og oppdage hvordan samfunnsfag er relevant for dem.

– Samfunnet er overalt. På innsiden og på utsiden av oss. Alt er samfunn, sier Vibeke Heidenreich, førstelektor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og én av forfatterne bak læreverket Relevans, samfunnsfag for ungdomstrinnet. – Derfor er det viktig at elevene blir bevisste på hvilken rolle de har i samfunnet.

Relevans Levek 

Oppslag fra Relevans 9.

Relevans legger opp til at elevene kan reflektere, diskutere og tenke kritisk om samfunnsfaglige problemstillinger. De får kunnskap om og øvelse i kildekritikk og bruk av samfunnsfaglige metoder.

– Alle svarene står ikke nødvendigvis i boka. Vi ønsker å la elevene jobbe utforskende fra første stund og hjelpe dem å tenke selv, vurdere og bruke kilder, sier Heidenreich.

Sammenhenger i faget 

I Relevans blir elevene dratt inn i teksten med gode og varierte oppgaver og spørsmål. Teksten tar ofte utgangspunkt i situasjoner elevene selv erfarer. Forfatter Marthe Johanne Moe forteller at de har vært spesielt opptatt av at elevene skal føle at faget angår dem.

– Det ligger jo litt i tittelen: Relevans. Vi ser hele tiden for oss elevene og spør oss: Treffer vi dem? Klarer vi for eksempel å gjøre det historiske relevant for elevene?

Relevans9 2

Oppslag fra Relevans 9.

Fagfornyelsen innebærer at alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Den nye læreplanen i samfunnsfag legger til rette for at elevene skal se sammenhenger mellom historiske, geografiske, samfunnskunnskaplige og nåtidige forhold, og hvordan disse forholdene påvirker hverandre. Relevans gjenspeiler dette, ifølge redaktør Annehilde Dørstad Etholm.

– Ved å inkludere perspektiv fra både historie, geografi og samfunnskunnskap og å koble sammen hendelser og tema vil elevene se sammenhengene i samfunnsfaget, sier hun.

Dybdelæring og tverrfaglighet  

Relevans lar elevene jobbe grundig med samfunnsfaglige tema over flere år og fra ulike perspektiv. Varierte og engasjerende oppgaver gir aktive og utforskende elever.

– Kompleksiteten øker etter hvert som elevene blir eldre. Ved å jobbe med overordnede problemstillinger over tid og å se dem fra flere perspektiv bidrar Relevans til dybdelæring, forteller forfatterne.

Relevans legger også til rette for tverrfaglig arbeid på flere måter, for eksempel i Skolestudio, sier Dørstad Etholm. 

Relevans Ss 2

Utforskeroppdrag fra Relevans 8 i Skolestudio

Digital versjon   

Relevans finnes som bøker på hvert trinn, som Smart Bok og i Skolestudio, Gyldendals nye, digitale læringsmiljø.

I Skolestudio finner du hele innholdet fra elevboka og også aktualiteter, fordypningsmateriell og en rekke tilleggsressurser, som ulike kilder og filmer. Skolestudio inneholder dessuten noen fleksible og aktuelle tema om for eksempel politiske valg, rusmidler og seksualitet. Disse temaene vil oppdateres jevnlig for å bevare aktualiteten.

– Du kan enkelt redigere og tilpasse innholdet i Skolestudio til din egen elevgruppe. Du kan flytte, slette eller legge til ulike læringsmoduler. Du kan også legge til filmer, bilder og opplegg du har lagd selv. Det er i tillegg et veldig godt verktøy når du skal jobbe tverrfaglig, avslutter Dørstad Etholm.

 

Prøv Relevans i Skolestudio

Bla i Relevans 8 her:

Dette er Relevans

Samfunnsfag 8–10

Relevans presenterer samfunnsfag som en helhet. Læreverket er tematisk bygget opp med vinklinger fra historie, geografi og samfunnskunnskap, og sammenhengene i faget blir tydelig for elevene. Med Relevans jobber elevene utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

Les mer

Læreverk Mockup Relevans

Relaterte artikler

Kamp for rettigheter

Kamp for rettigheter

10. desember er FNs menneskerettighetsdag. I denne anledning har Relevans noen utforskoppdrag der elevene kan jobbe...