SCID-5-KV og SCID-5-PF

SCID-5-KV gir klinikeren en steg-for-steg-veiledning gjennom diagnosearbeidet. Intervjuspørsmål er satt opp parallelt med korresponderende diagnosekriterier for å fasilitere vurderingen av hvorvidt et kriterium foreligger eller ikke. SCID-5-PF; Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser inneholder manual, protokoll og screening.

Om SCID-5-KV Protokoll

Et unikt og verdifullt klinisk verktøy som dekker de oftest forekommende diagnosene i klinikk innen psykisk helsevern for voksne: depressive og bipolare lidelser, psykotiske lidelser, schizofreni, rusmisbrukslidelser, angstlidelser (panikkangst, agorafobi, sosial fobi, generalisert angstlidelse), tvangslidelse, posttraumatisk stresslidelse, oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet og tilpasningsforsty rrelse. På slutten av intervjuet er det i tillegg inkludert spørsmål for screening av 17 diagnoser.Med dette intervjuet følger en brukerveiledning, Manual SCID-5-KV, også utgitt av Gyldendal Akademisk.

Om SCID-5-KV Manual

Manual SCID-5-KV inneholder en grundig beskrivelse av hvordan SCID-5-KV kan brukes effektivt og nøyaktig. I tillegg til en gjennomgang av bakgrunnen for og rasjonalet bak utviklingen av intervjuet, inneholder denne manualen en redegjørelse av oppsett og struktur samt en brukerveiledning. Hvordan data vedrørende diagnosekriterier skal tolkes og nyttiggjøres, blir også drøftet. Inkludert i manualen er en gjennomgang av hvordan symptomer og plager skal vektes i vurderingen av de ulike diagnosene. I manualens siste del er det lagt til øvingsmateriell som kan brukes for å bli mer fortrolig med intervjuet.

Manual SCID-5-KV inneholder nødvendig grunnkunnskap for å bli fortrolig i bruken av SCID-5-KV, men er også et viktig oppslagsverk for klinikeren i vanskelige diagnosevurderinger.

− Det har aldri eksistert en norsk klinikerversjon av SCID som er godkjent av de som har copyright på verktøyet (American Psychiatric Association Publishing), påpeker Tore Willy Lie, faglig rådgiver i NKROP. Les anmeldelse www.rop.no

Om SCID-5-PF

Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – DSM-5®, (SCID-5-PF)

Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – DSM-5®, (SCID-5-PF) består av Manual, Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-PF, DSM-5®, Protokoll, Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-PF, DSM-5®, samt Screening, Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-SPF, DSM-5®.

Manual, Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-PF, DSM-5® inneholder viktig veiledning i bruken av SCID-5-PF, og det valgfrie screeningsformatet SCID-5-SPF.
Protokoll, Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-PF, DSM-5® er den siste reviderte versjonen av det tidligere Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser på akse II – DSM-IV (SCID-II). Navnet SCID-5-PF gjenspeiler elimineringen av det multiaksiale systemet i DSM-5. Selv om kriteriene for personlighetsforstyrrelser i DSM-IV er uendret i DSM-5, er intervjuspørsmålene i SCID-5-PF grundig gjennomgått og revidert slik at de på en optimal måte fanger inn konstruktet som er bygget inn i de diagnostiske kriteriene.

Screening, Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-SPF er et valgfritt selvutfyllingsformat som det tar omtrent 20 minutter å fylle ut. SCID-5-SPF kan redusere tidsbruken for det kliniske intervjuet. Se Manual, Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-PF, DSM-5® for veiledning i bruken av SCID-5-PF i kombinasjon med SCID-5-SPF.

Les omtale av SCID

Bestill her

SCID

Relaterte artikler

Tannlegeangst

Tannlegeangst

Hva er egentlig tannlegeangst, og hva gjør det med din mentale helse?
Ungdomssøvn

Ungdomssøvn

Hva gjør du når ungdommen ikke vil legge seg, eller har problemer med søvnen?
Rett person på rett plass

Rett person på rett plass

Ansettelser er noe av det aller viktigste organisasjoner og bedrifter foretar seg. Boka "Rett person på rett plass",...
HR- boka

HR- boka

HR-boka gir en bred og grundig innføring i de oppgavene en HR-avdeling jobber med.
Matte fra A til Å

Matte fra A til Å

Vil du bli flinkere i matematikk? Står du fast når du skal hjelpe barnet ditt med matematikkleksene?