Ditt verktøy for å diagnostisere psykiske lidelser

Når du skal sikre rett diagnostisering av pasienter, er det helt essensielt med et kvalitetssikret diagnoseverktøy. SCID-5 er et klinisk verktøy for å diagnostisere psykiske lidelser og gir en steg-for-steg-veiledning gjennom diagnosearbeidet. Intervjuspørsmål er satt opp parallelt med korresponderende diagnosekriterier for å fasilitere vurderingen av hvorvidt et kriterium foreligger eller ikke. 

Kurs er anbefalt før du tar verktøyet i bruk. Se vårt kurstilbud under.

SCID-5-KV

SCID-5-KV

Manual: 799,-
Protokoll: 999,- 

Bestill her

Ofte kjent som «SCID 1» etter akse 1 i tidligere DSM-utgaver. SCID-5-KV gir en strukturert gjennomgang av de vanligste psykiske lidelsene. Manual og protokoll selges separat. 

Digital versjon er tilgjengelig i Checkware i Norge. Les mer her.

SCID-5-PF

SCID-5-PF

Manual, protokoll og screening: 1749,-

Bestill her

Ofte kjent som «SCID 2» etter akse 2 i tidligere DSM-utgaver. SCID-5-PF er nyeste utgave av SCID for personlighetsforstyrrelser. Selges i sett med manual protokoll og screening.

SCID-5-AMPD

SCID-5-AMPD - Nyhet!

Modul 1: 299,-

Bestill her

Personlighetsfungering fordeler seg langs et kontinuum. De særegne måtene vi tenker om og forstår oss selv på, samt våre interaksjoner med andre mennesker, er avgjørende for vår fungering og tilpasning.

Modul 1: Strukturert klinisk intervju for den alternative (seksjon III) modellen for personlighetsforstyrrelser i DSM-5 â (SCID-5-AMPD) er laget spesifikt for den dimensjonelle vurderingen av selvfungering og interpersonlig fungering. Skalaen for nivå av personlighetsfungering gir både en global skåre og en nyskapende, detaljert vurdering av alle fire domener for fungering (Identitet, Selvstyring, Empati og Nærhet).

Scid

Engangsprotokoller

Dersom du allerede har kjøpt et av SCID-produktene, kan vi tilby rimelige engangsprotokoller.

Vi tilbyr følgende rabattstige:

25-49 eksemplarer 20% rabatt
50-99 eksemplarer 30% rabatt
100+ eksemplarer 40% rabatt

Ta kontakt for mer informasjon her: scid@gyldendal.no.

Meld deg på SCID-5 innføringskurs

Kurs er anbefalt før du tar verktøyet i bruk. Det inkluderer 2 dagers innføringskurs og SCID-5 manual og protokoll: 11.900,-

Se kalender nedenfor for kommende kursdatoer, eller ta kontakt på scid@gyldendal.no dersom du ønsker et kurs for din arbeidsplass.

SCID-5-AMPD endelig på norsk

- et viktig steg mot forbedret diagnostikk

- Lanseringen av SCID-5-AMPD på norsk er et viktig steg mot forbedret diagnostikk og tilpasset behandling for mennesker med personlighetsforstyrrelser. Dette representerer det pågående skiftet fra en kategorisk til en dimensjonal forståelse", skriver Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus.

– Benyttet sammen med kjennskap til pasientens historie, gir den et godt grunnlag for alliansebygging og videre terapeutisk arbeid, forteller Tore Buer Christensen. Hans doktorgrad handlet nettopp om SCID-5-AMPD intervjuet. – Intervjuet dekker et behov som lenge har vært etterspurt og jeg håper virkelig mange vil ta det i bruk. 

Les hele saken på Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP

Scid 5 Ampd Er Endelig Tilgjengelig Pa Norsk2

Har du spørsmål om SCID? Kontakt oss gjerne

Beate Molander

Distribusjons- og kanalansvarlig
"SCID-5-PF er et kvalitetssikret og essensielt verktøy for god diagnostikk av personlighetsforstyrrelser."
Åse-Line Baltzersen, Oslo Universitetssykehus
"Det har aldri eksistert en norsk klinikerversjon av SCID som er godkjent av de som har copyright på verktøyet (American Psychiatric Association Publishing)"
Tore Willy Lie, Faglig rådgiver i NKROP

Aktuelt

Aktuelt