SCID: Ditt verktøy for diagnose av psykiske lidelser

Når du skal sikre rett diagnostisering av pasienter, er det helt essensielt med et kvalitetssikret diagnoseverktøy. Med SCID tilbyr vi kliniske verktøy for å diagnostisere psykiske lidelser. I tillegg tilbyr vi kurs i SCID-5-KV.

Bestill her

Hva er SCID?

SCID er et kvalitetssikret diagnoseverktøy som er essensielt for å sikre rett diagnose og dermed rett behandling. SCID-5 gir klinikeren en steg-for-steg-veiledning gjennom diagnosearbeidet. Intervjuspørsmål er satt opp parallelt med korresponderende diagnosekriterier for å fasilitere vurderingen av hvorvidt et kriterium foreligger eller ikke. 

Om SCID-5-KV

SCID-5-KV er kort for klinikerversjonen, og gir klinikeren en veiledning gjennom diagnosearbeidet i to deler:

  • Protokoll: Et unikt og verdifullt klinisk verktøy som dekker de oftest forekommende diagnosene i klinikk innen psykisk helsevern for voksne: depressive og bipolare lidelser, psykotiske lidelser, schizofreni, rusmisbrukslidelser, angstlidelser (panikkangst, agorafobi, sosial fobi, generalisert angstlidelse), tvangslidelse, posttraumatisk stresslidelse, oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet og tilpasningsforstyrrelse. På slutten av intervjuet er det i tillegg inkludert spørsmål for screening av 17 diagnoser. 
  • Manual: inneholder en grundig beskrivelse av hvordan SCID-5-KV kan brukes effektivt og nøyaktig. I tillegg til en gjennomgang av bakgrunnen for og rasjonalet bak utviklingen av intervjuet, inneholder denne manualen en redegjørelse av oppsett og struktur samt en brukerveiledning. Hvordan data vedrørende diagnosekriterier skal tolkes og nyttiggjøres, blir også drøftet. Inkludert i manualen er en gjennomgang av hvordan symptomer og plager skal vektes i vurderingen av de ulike diagnosene. I manualens siste del er det lagt til øvingsmateriell som kan brukes for å bli mer fortrolig med intervjuet. SCID-5-KV manual inneholder nødvendig grunnkunnskap for å bli fortrolig i bruken av SCID-5-KV, men er også et viktig oppslagsverk for klinikeren i vanskelige diagnosevurderinger.

Om SCID-5-PF

SCID-5-PF er kort for Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – DSM-5® og består av tre deler: 

  • Manual: Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-PF, DSM-5®, Protokoll, Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-PF, DSM-5®, samt Screening, Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-SPF, DSM-5®. Manualen inneholder viktig veiledning i bruken av SCID-5-PF, og det valgfrie screeningsformatet SCID-5-SPF.
  • Protokoll: Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-PF, DSM-5® er den siste reviderte versjonen av det tidligere Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser på akse II – DSM-IV (SCID-II). Navnet SCID-5-PF gjenspeiler elimineringen av det multiaksiale systemet i DSM-5. Selv om kriteriene for personlighetsforstyrrelser i DSM-IV er uendret i DSM-5, er intervjuspørsmålene i SCID-5-PF grundig gjennomgått og revidert slik at de på en optimal måte fanger inn konstruktet som er bygget inn i de diagnostiske kriteriene.
  • Screening: Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-SPF er et valgfritt selvutfyllingsformat som det tar omtrent 20 minutter å fylle ut. SCID-5-SPF kan redusere tidsbruken for det kliniske intervjuet. Se Manual, Strukturert klinisk intervju for personlighetsforstyrrelser – SCID-5-PF, DSM-5® for veiledning i bruken av SCID-5-PF i kombinasjon med SCID-5-SPF.

Les omtale av SCID fra Oslo Universitetssykehus

Anmeldelse fra rop.no

Bestill her

Tore Willy Lie
"Det har aldri eksistert en norsk klinikerversjon av SCID som er godkjent av de som har copyright på verktøyet (American Psychiatric Association Publishing)"
Tore Willy Lie, Faglig rådgiver i NKROP. Foto: Frøy Lode Wiig

Relaterte artikler

Avspenning

Avspenning

Avspenning er noe de fleste av oss trenger mer av, og som kan utgjøre en stor forskjell i hverdagen. 
Tannlegeangst

Tannlegeangst

Hva er egentlig tannlegeangst, og hva gjør det med din mentale helse?
Ungdomssøvn

Ungdomssøvn

Hva gjør du når ungdommen ikke vil legge seg, eller har problemer med søvnen?
Rett person på rett plass

Rett person på rett plass

Ansettelser er noe av det aller viktigste organisasjoner og bedrifter foretar seg. Boka "Rett person på rett plass",...
Diabetespsykologi

Diabetespsykologi

I denne episoden kan du lære mer om samspillet mellom kropp og sinn for regulering av insulin, noe som er svært...