Tre lærebøker økonomiredaktøren anbefaler

Kristin Alsvik Rieck har master i samfunnsøkonomi fra NMBU med fordypning i miljø- og ressursøkonomi, og har i tillegg en bachelorgrad i historie fra UiO. Hun er forlagsredaktør økonomi- og administrasjonsredaksjonen. Her trekker hun frem tre lærebøker hun mener bør være på pensumlister i alle økonomi- og administrasjonsutdanninger.

Moderne mikroøkonomi

Christian Riis, Espen Rasmus Moen

Moderne mikroøkonomi er en innholdsrik lærebok i mikroøkonomi, som passer til innføringskurs ved både universitet og høyskoler. Boken er gjennomarbeidet og velskrevet, og er godt pedagogisk oppbygd med relevante eksempler. Boken har også en digital arbeidsbok, med blant annet arbeidsoppgaver og hjelpetekster.

Statistikk for økonomifag

Jan Ubøe

Forfatteren av Statistikk for økonomifag har mottatt flere priser for sin undervisning, og hans engasjement for studentenes læring gjenspeiles i boken. Språket er enkelt og presist, og både eksempler og oppgaver er relevante for økonomisk- administrative studier. Til hvert kapittel er det mange tilhørende oppgaver med fyldige løsningsforslag. Boken er spesielt velegnet til begynnerkurs i statistikk for studenter i økonomisk-administrative fag.

Forbrukeratferd

Asle Fagerstrøm, Ragnhild Eg, Magne Johannessen, Nina Vogt

Forbrukeratferd er en praktisk og moderne lærebok for studenter innen økonomi og markedsføring, som også vil også være velegnet for markedsførere i praksis. Boken er basert på godt etablerte teorier innen økonomi, psykologi, sosiologi og sosialantropologi, med spesielt fokus på temaer som bærekraft, samfunnsansvar, etikk og teknologisk utvikling. Boken inneholder også en rekke illustrerende eksempler fra markedsføringspraksis i Norge.

Kristin Alsvik Rieck Forlagsredaktør I Gyldendal Akademisk

Les mer og bestill bøkene til vurdering

Har du fått med deg de nyeste bøkene fra økonomiredaksjonen?

Trenger du tips til pensumlisten din? Ta gjerne kontakt! 

Knut André Karlstad

Forlagsredaktør
Økonomisk-administrative fag