Ny utgave av Treningslære

En godt utprøvd lærebok har fått en faglig oppdatering i tråd med ny viten innenfor fagfeltet.

Ny utgave!

I denne utgaven av læreverket Treningslære er fagfornyelsens intensjon og nye læreplan er ivaretatt.

Det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring har en naturlig tilknytning til faget treningslære. Boka har flere kapitler som kan knyttes til dette temaet, og det er spesielt vektlagt i kapitlene som omhandler kjerneelementet trening, helse og livsstil.

Faget og læreboka legger til rette for dybdelæring ved at elevene gradvis utvikler kunnskap og forståelse av begreper, treningsmetoder og faglige sammenhenger.

Kjerneelementet anvendt treningslære handler blant annet om å bruke kunnskaper til å planlegge og vurdere ulike former for trening både med tanke på prestasjonsutvikling og helse. Teoristoffet knyttes derfor fortsatt i stor grad til praktiske eksempler.

I tillegg er det i den nye utgaven egne diskusjonsoppgaver, slik at elevene skal kunne drøfte informasjon om trening på en kritisk måte og vurdere påliteligheten av kilder knyttet til treningslære.

 

Treningslære

Treningslære har fått nytt design og en oppdatering på mye av bildestoffet.

Strukturen og kapitlene i boka er som i forrige utgave. Kompetanse- og læringsmål kommer først i hvert kapittel, som avsluttes med oppsummering.

Det er lagt inn flere oppgaver og spørsmål både underveis i teksten og til slutt i hvert kapittel.

Les mer

 

Treningslære