Vil være et motsvar til YouTube-professorene

Trond Simen Nesset er fysikeren som egentlig ikke hadde tenkt å bli lærer. Men det var før han hadde sin første praksisperiode.

Tekst: Gry Thune | Foto: Adam Olsson

 

Hvordan det er å undervise i matte på videregående? Trond Simen Nesset (34) trenger ingen betenkningstid. Som mattelærer er han da også relativt kjapp i hodet.

– Det er veldig gøy. Jeg er fysiker i utgangspunktet. Grunnen til at jeg er lærer, er at jeg ønsker at flere skal få øynene opp for realfagene. Da er matematikken et veldig viktig verktøy.

Han er kontaktlærer for 1C ved Oslo katedralskole, hvor han har jobbet i ni år. Når vi møter ham på Teams, er det der han sitter, på kontoret omgitt av bokhyller, fulle av bøker og av ringpermer som lyser i blått og rødt.

Engasjementet for realfagene handler om en tro på den naturvitenskapelige metoden.

– Jeg tror på den måten å angripe hverdagen på. At man ikke bare gjør seg opp en mening uten å ha testet eller utforsket først. Det er et lite motsvar til alle YouTube-professorene og all den dårlige kildekritikken.

MG 0258
"Da jeg hadde min første praksisperiode, forstod jeg at det er dette jeg skal gjøre. Å se at elevene skjønte ting, ble motiverte og likte det faget som jeg likte så godt selv ... Følelsen av at jeg bidrar til noe, gjør noe nyttig, er veldig god."
Trond Simen Nesset

Elevene må tro at de får til matte

Den største utfordringen med matematikkfaget, er at det er blitt en aksept for at matte er noe man ikke får til, mener Trond Simen. For ham handler derfor undervisningen også om å gi elevene troen på at matte er noe alle kan få til.

– Det er den beste følelsen som mattelærer - når du ser at sammenhenger går opp for dem. Det er det som driver meg - å få flere til å oppdage hvor gøy det er med matematikk.

---

Les mer: 10 tips til økt matteforståelse!

---

Som mattelærer er han også opptatt av å formidle at det ikke bare handler om å bruke et sett med noen faste regler, men også forklare hva de kan brukes til. 

– At du forstår hvorfor du gjør som du gjør, tror jeg hjelper veldig på matteforståelsen.

Faren hadde matteklubb

Begge foreldrene til Trond Simen er lærere. Spesielt faren hans som også er realist, og lærer i matte og naturfag, sørget for å få sønnen interessert i det samme.

– Vi hadde matteklubb da jeg kom hjem. Da lurte han meg til å tro at matte er gøy. Han ga meg gangestykker, og sendte meg ut på gangen for å komme tilbake med svaret.

Han hadde ingen plan om å bli lærer da han tok en mastergrad i fysikk, han fulgte bare sin egen store interesse. Men med et skolevesen som etterlyste realfagstudenter, samt en gunstig ordning hos Lånekassen som gjorde lån om til stipend, valgte han likevel å gi yrket et forsøk.

– Da jeg hadde min første praksisperiode, forstod jeg at det er dette jeg skal gjøre. Å se at elevene skjønte ting, ble motiverte og likte det faget som jeg likte så godt selv ...  Følelsen av at jeg bidrar til noe, gjør noe nyttig, er veldig god.

MG 0301
"Det er undervisningen jeg trives aller best med, når jeg er i klasserommet med elevene. Alt det formelle knyttet til undervisningen er bare noe jeg gjør."
Trond Simen Nesset

En livsstil å være lærer

Som lærer på videregående har han rundt atten undervisningstimer i uken. Det meste av tiden går med til forberedelser av timene og til etterarbeid, som vurdering av elevarbeid. Jobbing på kveldstid og i helgene er stort sett regelen mer enn unntaket. Læreryrket er en livsstil på den måten, mener Trond Simen. Og det er samhandlingen med elevene som gjør det verdt det.

– Det er elevene jeg er lærer for. Når jeg merker at de setter pris på det jeg gjør. Når jeg får en god tone og relasjon til elevene - da er det verdt alt arbeidet.

– Det er undervisningen jeg trives aller best med, når jeg er i klasserommet med elevene. Alt det formelle knyttet til undervisningen er bare noe jeg gjør.

Sammen med elevene får han temmelig direkte tilbakemeldinger - både i form av kommentarer, ansiktsuttrykk og kroppsspråk. For Trond Simen gir dette først og fremst en god pekepinn på hva som fungerer og ikke med undervisningen.

---

Les mer: Matte som motiverer!

---

Det er nettopp dette aspektet han har savnet mest gjennom pandemien. Med digital undervisning forsvinner noe av denne informasjonen. Mange elever velger også å delta med avslått kamera.

– Det var ikke dette som gjorde at vi ble lærere. Det tror jeg mange lærere kjenner seg igjen i.

Mønster: Skaper matematikkforståelse og hjelper elevene å se sammenhenger i faget

Matematikk Vg1/Vg2/Vg3 SF/YF

Mønster inspirerer til utforskende og problemløsende arbeidsmetoder

Usikker på fagfornyelsen

Den nye læreplanen som kom i 2020 medførte en stor grad av fagfornyelse, også i matte. Trond Simen er spent på å se hva endringene blir, men legger ikke skjul på at han i utgangspunktet tenker at realfag og fagfornyelsen kanskje ikke er bestevenner.

– Med fagfornyelsen har det blitt sånn at alle fag skal behandles likt. Det er ikke rom for at fag er ulike. Nå skal alle eksamener være digitale. Det er ingen i matematikkmiljøet som liker det. Vi er blant annet bekymret for at det vil gå utover de lavest presterende elevene.

Trond Simen lener seg over kontorpulten, og fortsetter engasjert.

– Kompetansemålene skal være så åpne. I norsk forstår jeg at man kan velge mellom en roman av Knut Hamsun eller en annen forfatter for å snakke om en litteraturepoke, og at det er dumt å begrense til en bestemt forfatter eller roman i læreplanen. Men i matematikk må vi lære oss Pytagoras´ læresetning. Det finnes ikke noe alternativ til den.

Trond Simen Nesset kommer fra en liten bygd i Hedmark. Det var ikke gitt at han skulle ende opp med en master i fysikk. Eller å bli lærer ved Oslo katedralskole.

MG 0249

Relaterte artikler

Når naturfag gir mening!

Når naturfag gir mening!

Trenger man naturfag for å bli kokk? Eller snekker? Klart det! sier Fagfornyelsen, som sørger for at elever på...