Vurderingseksemplar

Vi utvikler nye og reviderer læremidler for videregående skole til Fagfornyelsen. Her kan du se og bla i bøkene digitalt!

Ønsker du å vurdere våre læreverk?

Her kan du se og bla i vurderingseksemplar av våre læreverk digitalt.

----

Ønsker du å  motta nyheter, informasjon og inspirasjon for ditt fag? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

----

Fag Tittel Bla i boka Bestill vurdeks
Norsk YF Tett på Ute nå Vurdeks, Tett På
Norsk SF Appell Vg1 Ute nå Vurdeks, Appell 
Norsk SF Appell Vg2/Vg3 Ute nå Vurdeks, Appell
Engelsk SF E1 Ute nå Vurdeks, E1
Engelsk 1 Edge Ute nå Vurdeks, Edge
Engelsk YF SKILLS HO Ute nå Vurdeks, Skills HO
Engelsk YF SKILLS BAT Ute nå Vurdeks, Skills
Engelsk YF SKILLS TIF Ute nå Vurdeks, Skills
Engelsk YF SKILLS EL Ute nå Vurdeks, Skills
Engelsk YF SKILLS SSR Ute nå Vurdeks, Skills
Engelsk YF SKILLS NA Ute nå Vurdeks, Skills
Engelsk YF SKILLS FBIE og HDP Ute nå Vurdeks, Skills
Engelsk YF SKILLS IM Ute nå Vurdeks, Skills
Engelsk YF SKILLS RM Ute nå Vurdeks, Skills
Historie Perspektiver Ute nå Vurdeks, Perspektiver
Samfunnskunnskap Pilot Ute nå Vurdeks, Pilot
Geografi Kompass Ute nå Vurdeks, Kompass
Kroppsøving Flyt Ute nå Vurdeks, Flyt
Idrettsfag Treningslære Kommer  
Kjemi 1 Aqua 1 Grunnbok Ute nå Vurdeks, Aqua 1
Kjemi 1 Aqua 1 Studiebok Ute nå Vurdeks, Aqua 1
Biologi Bi 1 Ute nå Vurdeks, Bi 1
Naturfag SF Senit Ute nå Vurdeks, Senit
Naturfag YF Senit HO Ute nå Vurdeks, Senit
Naturfag YF Senit BAT Ute nå Vurdeks, Senit
Naturfag YF Senit TIF Ute nå Vurdeks, Senit
Naturfag YF Senit EL Ute nå Vurdeks, Senit
Naturfag YF Senit SSR Ute nå Vurdeks, Senit
Naturfag YF Senit NA Ute nå Vurdeks, Senit
Naturfag YF Senit FBIE og HDP Ute nå Vurdeks, Senit
Naturfag YF Senit IM Ute nå Vurdeks, Senit
Naturfag YF Senit RM Ute nå Vurdeks, Senit
Matematikk SF Mønster 1P Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk SF Mønster 1T Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk SF Mønster 2P Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk SF Mønster S1 Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk SF Mønster R1 Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk YF Mønster 1P-Y HO Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk YF Mønster 1P-Y BAT Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk YF Mønster 1P-Y TIF Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk YF Mønster 1P-Y EL Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk YF Mønster 1P-Y SSR Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk YF Mønster 1P-Y NA Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk YF Mønster 1P-Y FBIE og HDP Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk YF Mønster 1P-Y IM Ute nå Vurdeks, Mønster
Matematikk YF Mønster 1P-Y RM Ute nå Vurdeks, Mønster
Helse- og oppvekstfag =HO, Helse Ute nå Vurdeks, =HO
Helse- og oppvekstfag =HO, Yrkesliv Ute nå Vurdeks, =HO
Helse- og oppvekstfag =HO, Kommunikasjon Ute nå Vurdeks, =HO
Teknologi- og industrifag Produktivitet og kvalitetsstyring Ute nå Vurdeks, TIF serien
Teknologi- og industrifag Produksjon og tjenester Ute nå Vurdeks, TIF serien
Teknologi- og industrifag Konstruksjons- og styringsteknikk Ute nå Vurdeks, TIF serien
Helsearbeiderfag God Helse, Helse 1 Ute nå Vurdeks, God helse
Helsearbeiderfag God Helse, Helse 2 Kommer  
Helsearbeiderfag God Helse, Yrkesliv Ute nå Vurdeks, God helse
Helsearbeiderfag God Helse, Kommunikasjon Ute nå Vurdeks, God helse

Alt på ett sted!

I Skolestudio finner du alle våre digitale læremidler for videregående skole samlet på et sted; både gratis tilleggsressurser for lærer og elev, og de digitale utgavene av læreverkene våre.

I Skolestudio finner du:

  • Bokstøtte – gratis tilleggsressurser som støtter papirboka og Smart Bok
  • Smart Bok – digital utgave av papirboka
  • Heldigital utgave – kun engelsk SF og samfunnskunnskap SF/YF (foreløpig)
  • Smart Øving – adaptivt øvingsverktøy for matematikk

 

Les mer

Pilot I Skolestudio