Våre beste boktips om ledelse

Er du leder eller har du ledelsesansvar? Bruk juleferien på å oppdatere deg og lære noe nytt. Nedenfor finner du fire høyaktuelle bøker innen ledelse som hjelper deg på veien til å bli en bedre leder.

Drømmeorganisasjonen

Åtte ting ledere bør vite om endring og innovasjon

Hvordan vil du beskrive en ideell arbeidsplass? Dette spørsmålet vil
nok gi ganske forskjellige svar hvis det stilles til fem tilfeldige personer
på gaten. I denne boken vil du få et faglig begrunnet svar på spørsmålet om den ideelle arbeidsplassen. Forfatteren beskriver åtte trekk ved organisasjoner som er gode på endring og innovasjon, og samtidig er attraktiv for de som jobber der. Boken er skrevet av professor i organisasjonsforskning Oscar Amundsen. 

Kjøp boka

Bokomslag til Drømmeorganisasjonen av Oscar Amundsen

Selvledelse

Teori, forskning og praksis

Moderne former for ledelse vektlegger selvbestemmelse, autonomi og selvkontroll. På denne bakgrunnen ønsket forfatterne å skrive en bok om selvledelse i arbeidslivet. Boken har en praktisk vinkling, men bygger på teori og empirisk forskning innenfor selvledelsesfeltet. Den inneholder verktøy, øvelser og tips om hvordan du kan nyttiggjøre deg av selvledelse i egen arbeidshverdag. Boken er skrevet av psykolog og professor emeritus i organisasjonspsykologi Lars Glasø og professor i økonomi og administrasjon Geir Thompson.

Kjøp boka

Bokomslag til Selvledelse av Lars Glasø og Geir Thompson

Systemisk ledelse

Dialog og relasjoner i organisasjoner

Denne boken handler om ledelse basert på systemisk tenkning og praksis, der ledelse forstås som evnen til å kunne vise retning og koordinere mening og handling slik at vi blir i stand til å treffe ansvarlige beslutninger og
omsette det til verdiskapende praksis og resultater. Boken inneholder en rekke eksempler, modeller og verktøy som kan hjelpe deg til å oppnå høyere grad av engasjement og eierskap i din virksomhet. Den er for deg som har lederansvar for ansatte, eller ansvar for ledelse av prosesser, prosjekter, forløp og relasjoner. 

Systemisk ledelse er en dansk bestselger, og er nå oversatt til fem språk.

Kjøp boka

Bokomslag til Systemisk ledelse av Carsten Hornstrup mflr

Effektive ledergrupper

Denne boken har som mål å gi en helhetlig fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skape gode resultater og bli viktige bidragsytere i organisasjonens verdiskapingsprosess. Den sammenfatter norsk og internasjonal forskning på ledergrupper og beslutningsteam kombinert med forfatternes omfattende erfaring med å utvikle ledergrupper.

Henning Bang er siviløkonom, psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Thomas Nesset Midelfart er psykologspesialist i organisasjonspsykologi. 

Kjøp boka

Bokomslag til Effektive ledergrupper av Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart

Relaterte artikler