For deg som trenger en veileder i oppgaveskriving

Hvordan skrive en god bacheloroppgave?

Når du skal skrive bacheloroppgave, er det mange spørsmål som melder seg. Her får du flere gode råd om bacheloroppgavens form og innhold.

Hva kjennetegner en god bacheloroppgave?

Når du skal skrive bacheloroppgave, er det mange spørsmål som melder seg. Hva kan jeg skrive om? Hva forventes det av en bacheloroppgave? For ikke å nevne det store spørsmålet: Hvordan skal en bacheloroppgave se ut og utformes? 

Bacheloroppgaven gir deg stor frihet til selv å velge hva du vil skrive om. Her kan du fordype deg i et tema som du har spesiell interesse for. Kanskje er det noe du har lyst til å arbeide med i fremtiden? Med bacheloroppgaven kan du profilere deg innen faget ditt, og slik vise hva du ønsker å stå for. En tydelig faglig profil kan komme godt med når du søker jobb. 

Bacheloroppgaven stiller også krav. Uavhengig av fag- og profesjonsutdanning må du oppfylle kravene til akademisk skriving. Det innebærer at du med fagets teorier og metoder må undersøke en faglig relevant problemstilling. Resultatene og konklusjonen av din undersøkelse må du presentere slik at det aksepteres av fagmiljøet. Selv om en bacheloroppgaven ikke krever en «undersøkelse» i vitenskapelig forstand, er forskningsprosessen et ideal for arbeidet.

Spørsmålet eller problemstillingen er besvart

Sentrale begreper er definert

Relevante begreper, teorier og/eller teoretikere er benyttet

Selvstendig og fornuftig bruk av teori og litteratur

En klar drøftingsdel

En tydelig rød tråd gjennom hele oppgaven

En fremstilling uten synsing

Innledningen blir fulgt opp i resten av oppgaven

Teksten er leservennlig, og den henvender seg til en leser

Korrekt bruk av henvisninger og korrekt litteraturliste

Vil du ha flere tips til hvordan å skrive en god bacheloroppgave?

Olav Dalland

Olav Dalland

Olav Dalland er cand. polit med hovedfag i sosialpedagogikk og har vært førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole (nå VID Vitenskapelige høgskole) der han underviste i samfunnsvitenskapelige emner, pedagogikk og forskningsmetoder. Han er i dag pensjonist og fortsatt aktiv med veiledning, undervisning og som sensor. Han har mange års erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid og veiledning av studenter i oppgaveskriving.

Han har blant annet skrevet bøkene Profesjonsutdanning og dannelse - bacheloroppgavens muligheter (2013) og Metode og oppgaveskriving (7. utg. 2020)

Relaterte artikler